האמת והשלום / הרב אליעזר קשתיאל (תש"ע)
פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן דווקא בקנאותו, בקִנאתו לה' קיבל ברכה מיוחדת: "הנני נותן לו את בריתי שלום". הקנאות לאמת הבלתי מתפשרת, הלא מוותרת, דווקא היא מזכה את פנחס בברכת השלום, ברית השלום.
שלום בנוי על אמת. ללא קנאות לאמת גם אי אפשר להגיע לשלום. שלום שבנוי על ויתור של ערכים, ויתור על עקרונות חשובים, ויתור על יושר, הוא לא יכול להחזיק מעמד כי הוא לא אוחז ביסודות איתנים, הוא לא באמת משקף את החיים, הוא מעקם את החיים וכשהחיים מתעקמים יש גבול כמה הם יכולים להחזיק. האמת והשלום אהבו, אומר הנביא זכריה, בלי אמת אין שלום. דווקא פנחס שכולו מקנא לאמת, כמה שהיא לא פשוטה ולפעמים אפילו כואבת, יכול לפלס דרך לעם שלם, איך להגיע לשלום. שלום בינו לבין עצמו, שלום עם הסביבה, שלום עם ריבונו של עולם.
ה' עֺז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. ה' עֺז. אין עֺז אלא תורה, עֺז זה דבר עָז- קשה- נחרץ- חד משמעי- לא מתפשר- מלא עוצמה. ודווקא על ידי העוז אפשר לבנות שלום .

שלום- נאמנות לערכי נצח, לערכים מאוד עליונים שהם יותר גדולים מהרצונות הפרטיים של כל אחד ואחד. שלום בונים על ידי התעלות אישית ביסודות הרבה יותר כלליים, אמיתיים וחשובים שכולנו כפופים להם, שכולנו מתבטלים אליהם. השלום נבנה על ידי יראת ה'. יראת ה'- הנמכת ראש בפני ערך מוחלט, ערך עליון.

אהרון הכהן היה יודע לעשות שלום. רודף ארחי השלום. אחרי שלום צריך לרדוף. אהרון הכהן שהיה כולו ערכי, כולו עסוק בעקרונות רוחניים עליונים שמחייבים את כולם, ידע איך לרומם את האנשים מעל המשבצת הצרה, מעל הצרכים הקטנוניים, אל מבט אמיתי יותר, יסודי יותר, רחב יותר שממנו אפשר גם לבנות שלום.

שבת שלום, כך אנחנו רגילים לומר דווקא ביציאה מימות החול. למבטה האמיתי, היסודי, השורשי של השבת מופיעה ברכת השלום והכהנים הם אלו שמברכים אותנו בבכרת השלום. בעזרת ה' ככל שנאמת יותר את חיינו על פי ערכי האמת הנצחיים נדע גם להכין שלום בכל משורי החיים. וכשהשלום ייכון גם הימים האלו, ימי בין המצרים, יהפכו לימי ששון ושמחה ישועה ונחמה.
שבת שלום.
תפריט תפריט