טהרת הלוחמים וצדקת הדרך / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ג)

טהרת הלוחמים וצדקת הדרך / הרב אליעזר קשתיאל

לקרב עם מדין נבחרו 12,000חלוצי צבא, אלף למטה. לפי המדרש על שיר השרים, אותם שנים עשר אלף היו כולם אנשים נקיים מאוד במעשיהם. ישנו פסוק בשיר השרים שמתאר את השינים הלבנות והיפות של כנסת ישראל, "שִׁנַּיִךְ כְּעֵדֶר הַקְּצוּבוֹת שֶׁעָלוּ מִן הָרַחְצָה שֶׁכֻּלָּם מַתְאִימוֹת וְשַׁכֻּלָה אֵין בָּהֶם". שינים יפות לבנות, כמו עדר כבשים עם צמר לבן שזה עתה התרחץ, והלובן כולו מבהיק ואין אף לכלוך, משהו לא תקין. יש קשר הדוק, אומר המסילת ישרים, בין הנקיון במעשים ובמידות לבין ההצלחה בקרב, לבין היכולת לצאת למלחמה. המשנה אומרת שאם אדם לא נקי מספיק במעשיו מחזירים אותו מעורכי המלחמה. ודוד יודע למתוח קו ישר בתהילים בין נקיון כפיו. לבין העובדה שהקב"ה נותן לו כח לצאת לקרב, ולדלג על חומות גבוהות ולרוץ כאילה, לרדוף אחרי אויביו ולהשיג אותם.
נקיון המחשבות, הרצונות והמעשים מאפשר לשכינה לחול בתוכנו. הנקיון, הדקדוק והערנות הגבוהה, יוצרים איכות מוסרית נדירה. ובסופו של יום צדקת הקרב, צדקת המלחמה וצדקת הדרך הם שמכריעות את הכח. את הכח להלחם, את הכח המוסרי, את העוז הנפשי.
כשעם ישראל יודע שהוא נקי, כשהלוחמים יודעים את זוך נפשם. את הדקדוק והנקיות המוסרית שהם דורשים מעצמם, זה מקנה להם תוקף פנימי להלחם.
אנחנו בימים הקרובים נזכור את חללי מלחמת לבנון השניה, מלחמה שכולה הייתה נגד מוקדי רשע, נגד ארגוני טרור. וגבתה מאתנו את מיטב הכוחות, מיטב הלוחמים. וככל שאנחנו נזכור ונזכיר לעצמנו איזה רף מוסרי גבוהה אנחנו דורשים מעצמנו. כך צדקת המלחמה שלנו תהיה יותר בהירה לנו, כך הקב"ה יתהלך בקרב מחננו, ויתן אויבנו לפנינו.
ומי יתן, ושם השם הנקרא עלינו, יגרום לכך שבכלל לא תהיה חרב בארץ, ורוח המלחמה תעלם. כי שם השם הנקרא עלינו יגרום ליראת רוממות, הערצה והכנעה בפני הגודל המוסרי והנקיות הטהורה של בני ישראל, לוחמי ישראל.
יהיו הדברים לזכרם של חברנו היקרים שמסרו את נפשם על קידוש ה' לפני כשבעה שנים במלחמת לבנון השנייה, בחודש אב. ובעז"ה לא נדע עוד צער, וחודש אב יהפוך לששון ושמחה.

תפריט תפריט