עבודת האור החוזר / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ב)
בפרשת במדבר הפותחת ספר חדש, הקב"ה בעצם מורה לנו שנצטרך לפרק את המשכן. אותו משכן שעמ"י טרח בבנייתו, והתאחד והתרכז סביבו. את המשכן הזה צריך לפרק ויש סדר והלכות איך מפרקים אותו ואיך נושאים אותו בכדי לבנותו חדש במקום אחר ושוב לפרק ושוב לבנות מחדש.
יש עבודת ה' מיוחדת, לקחת דברים מפורקים ולבנות אותם. עבודת ה' שמתחילה מהסוף להתחלה, מהמציאות המפורקת אל המציאות השלמה שקדמה לה. כל דבר מפורק בהתחלה היה שלם. נעים לראות דבר שלם, אבל יש עבודה מיוחדת, לקחת את המפורק ולהחזירו לשלמותו. בחכמה הפנימית, כותב הרב קוק, זהו מושג שנקרא אור חוזר. להשיב, להחזיר. יש לפעמים שאנחנו נתקלים בפרטי דינים ומנסים לשחזר הסברה העומדת מאחורי הדינים. אנחנו רואים אירועים הסטורים ומנסים להבין מתוכם מה בעצם ריבנו של עולם חשב. המציאות היא די מפורקת ואנחנו מנסים לשחזר את המחשבה שקדמה למעשה.

גם בחיים לפעמים, יש לנו מעשים והתנהגויות שעומדות בפני עצמן ואולי טוב לנסות לשחזר ולפענח למפרע, מאיפה הם בוא, מאיזו נקודה, מאיזה מקום.
עבודת הלווים היא העבודה המיוחד הזאת. עבודה שלא מפחדת ממציאות המפורקת, עבודה שמנסה להשיב ולהחזיר חזרה. לדעת לשאת את החלקים המפורדים ולגבש אותם, לבנות את האהל מחדש. עבודת התשובה, עבודת גבורה, עבודת החזרה,. שמלווה אותנו בנדודים, שמלווה אותנו במצבים הפחות יציבים ומובנים שאיתה בע"זה נלמד איך לרפא את כל החלקים, לאחות את כל הקרעים ולהגיע מחדש אחרי שנות אלפיים לאותו מקום שהיינו, לאותה נקודה שבה פתחנו, לרגלי הר סיני.

שבת שלום וחג שמח.
תפריט תפריט