בירור מושג המנהיגות / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"א)
אנחנו בפתיחתו של ספר חדש, ספר במדבר, הספר הרביעי. גם בכתבי המהר"ל מפראג וגם בדבריו של הנצי"ב מוולוזין עולה הגדרה כוללת לספר הזה- ספר שעוסק בהנהגה. ספר שעוסק בעם שהולך במדבר שעוזב את המקום הבטוח, את הר סיני, ועוד לא הגיע אל המקום המיועד, ארץ ישראל.
ובדרך צריכים מנהיגים. כשהדרך לא תמיד קלה, ברורה שאלת המנהיגות צפה ועולה. הקב"ה מנהיג, ויש מנהיגים נוספים. גם כשהקב"ה מנהיג, לפעמים ההנהגה היא הנהגה מאד גלויה וישירה, ניסית ולפעמים ההנהגה עלומה יותר, מסתתרת דרך הטבע. וכשהקב"ה מנהיג אותנו, במובן מסוים אנחנו מתפקדים כמו צבא. הצבא שמונהג על- פי מפקדיו, כך פותח ספר במדבר בהתייחסות אל עם ישראל כסוג של צבא. פוקדים אותנו, פוקדים את החיילים, מספרים, מחנות, דגלים.

צבא הוא גם כינוי לכוכבים בשמים, הם נקראים "צבא השמים". כוכבים, ניכרת בהם הנהגה מאד אחידה, מאד ברורה, התנועות שלהם קבועות ויציבות, אין כמעט שינויים ואין כמעט משברים. הנהגת הכוכבים היא הנהגה כמעט אבסולוטיות, מלאה חכמה, סדר, משמעת ועקביות, תנועות מסודרות, בהירות.
ישנה הנהגה עליונה לעם ישראל שהיא בבחינת צבא. צבא של כוכבים, צבא שנע במדויק על-פי חכמה עליונה, על- פי סדר אלוקי, צבא השמים. כשהקב"ה סופר את ישראל ככוכבים, אומרים חז"ל במדרש, מתגלה הנהגה שמעל סדר הטבע הרגיל, הנהגה מרוממת.

ספר במדבר פותח בהנהגת צבאות. ישראל הם צבאות ד'. לא תמיד ישראל יישארו ברום המעלה הזאת, ולא רק הקב"ה ינהיג אותנו. במהלך ספר במדבר ניפגש עם עוד סוגי מנהיגים, בספר במדבר לנשיאים יהיה מעמד מיוחד, בספר במדבר קרנם של הלויים ,בתור סוג של מנהיגים, עולה. בספר במדבר אנחנו ניפגש עם משברים של מנהיגות- קורח, חטא המרגלים, חטא מרים, המשבר סביב הכאת הסלע. ניפגש עם מנהיגם שצומחים פתאום, כמו פנחס, כמו כלב. נתוודע לאחריות של המנהיגים, לעובדה שיכולים שבעים מנהיגים חדשים לצמוח כדי לעזור למשה מתוך לקיחת אחריות.
ספר שבא ללמד אותנו את המורכבות המאד- מאד גדולה של מוסד המנהיגות. הוא אמנם נפתח  בצורה מאד אידיאית, מאד מסודרת כמו צבא של שמיים, אבל החיים במדבר מורכבים ולא פשוטים בכלל, ספר במדבר- בית ספר למנהיגות.

שבת שלום ובשורות טובות
תפריט תפריט