הנהגת במדבר / הרב אליעזר קשתיאל (תש"ע)
בסוף ספרו גבורת ה', המהר"ל סוקר את חמישה חומשי תורה ומגדיר שם לכל חומש, מהות המאפיינת כל אחד מחמשת חומשי התורה, ולספר במדבר הוא קורא "ספר ההנהגה".
זהו הספר שבו אנחנו נפגשים עם ההנהגה האלוקית ועם מושג ההנהגה בכלל. בספר הזה אנחנו הולכים בדרך. כשהולכים בדרך צריך לנהוג, צריך להנהיג, נדרשת הנהגה. כשיושבים בבית ההנהגה לא כל כך דרושה, אין הרבה מצבים, אין דרך ארוכה ומפותלת. בספר הזה לא רק הנהגת הקב"ה מתגלה עלינו כמסדר ומנחה ומוביל, אלא גם נפגש עם גילויי מנהיגות חדשים. עד עכשיו רק משה ואהרון התגלו כמנהיגים, בספר הזה אנחנו נראה למשל את הנשיאים בפרשת נשא, אנחנו נראה את הלויים כמנהיגים, אנחנו נפגש עם פנחס שמגלה מנהיגות, נפגש עם יהושע וכלב שמגלים מנהיגות אמיתית לעומת מנהיגות במשבר. אנחנו נגלה גם על מתחים בין מנהיגים- בין מרים, אהרון ומשה. איך ממיינים בין מנהיגים. יהיו גם ויכוחים על המנהיגות- קורח ועדתו.
המנהיגות של משה והמנהיגות בכלל תעבור הרבה בירורים, הרבה זעזועים, עד כדי כך שגם חטאו של משה יהיה חטא במנהיגות שלו שימנע את כניסתנו לארץ. והספר יחתום בפרשת מטות שפונה אל ראשי המטות, אל המנהיגים של העם.

זהו ספר חובה לכל אחד ואחד מאיתנו שרוצה להבין את דרכי הנהגת ה' בעולם, ורוצה לבנות את המנהיגות שלו בעצמו, קודם כל כלפי אישיותו, רמ"ח איברים ושס"ה גידים של כל אחד ואחד מאיתנו. כלפי המשפחה והחברה.

המנהיגות תמיד תיבחן בנאמנות למטרה. בסדר בשיטתיות, אבל גם ביכולת לפעמים לשנות מהסדר- ליזום, להקשות על עצמו שאלות, לבדוק את עצמה.
ספר במדבר פותח בהרמת דגלים, בכיוון המחנה, בראש המחנה עומד שבט יהודה, הוא כבר מזוהה כמנהיג, כזה שמוביל את המחנה קדמה אל ארץ ישראל. שבט יהודה. יהודה שידע להודות על טעותו אל מול תמר, יהודה שידע לקחת אחריות על בנימין, על יהודה שידע להקים את הישיבה בארץ גושן, לקחת אחריות על מצב משתנה וחדש. הוא זה שמוביל את ישראל בדרך אל הנהגת ה'.
שבת שלום ובשורות טובות.
תפריט תפריט