חומש ההנהגה / הרב אליעזר קשתיאל (תשס"ט)
המהר"ל, בסוף ספרו "גבורות ה'", נותן כותרת ושם לכל אחד מחמשת חומשי התורה. לחומש במדבר הוא נותן את ההגדרה "חומש ההנהגה". איך מנהיגים?
הספר כולו עוסק בסדרי ההובלה של עם ישראל במדבר. הוא עוסק הרבה במינויים של מנהיגים שונים, בקדושת הלויים, בפרשת השבוע הבא נפגש בנשיאים, אנחנו ניפגש בהמשך במוסד חדש שנקרא מועצת שבעים הזקנים, נפגש גם במנהיגים שצמחו לפתע מתוך העם כמו פנחס, כמו כלב בן יפונה. ספר במדבר הוא ספר שבו סוגיית המנהיגות עוברת שינויים ותהפוכות, מהמנהיגות החד משמעית של משה ואולי קצת אהרון, הספר שלנו פותח את הפתח למנהיגים חדשים. ריבונו של עולם מנהיג את עם ישראל בדרך, וכשריבונו של עולם מנהיג את ישראל בדרך, צורות שונות של הנהגה, צרכים שונים של הנהגה עולים ומתבלטים, אבל סדר ההנהגה, עקרונות ההנהגה הם עקרונות אלוקיים.

גם בפרשת השבוע שלנו כאשר מסדרים את סדר המחנות וצריך לדעת מי הולך בראש, כבר ניבטת כאן וצומחת מנהיגותו של שבט יהודה שהוא הולך בראש המחנה, שגם זה סוג של מנהיגות. יהודה הוא זה שנבחר כשבט להיות השבט שמוליך, שהולך קדימה, מזרחה אל ארץ ישראל. יהודה, על דגלו תכלת שמים ואריה, שאיפות אדירות שאיפות שמיימיות חלומות גדולים, וגבורה, רצון לממש אותה, להיות כארי, לקום בבוקר, לקום בכלל ולהצליח לממש ולבטא להוציא אל הפועל שאיפות מאד גדולות, מאוד חלומיות. המנהיגות בישראל אסור לה לאבד את גובה השמים ואסור לה להיות דמיונית, חסרת כוחות, חסרת יכולת להוציא לפועל. אוזר ישראל בגבורה ועוטר ישראל בתפארה. יש עטרת, כתר שנמצא מעל ראשנו, התפארת שלנו, השאיפות, החלומות, התורה, הערכים האלוקיים שנמצאים מעל ראשנו. ויש את אוזר ישראל בגבורה, היכולת לפרט, לממש, להוציא לפועל למרות הקשיים המעשיים. יהודה מתווה את עקרונות הגבורה המלכותית שבישראל ומתוך כך יצמחו ויבואו עוד מנהיגים שונים. חלקם ידגישו את הגבורה המעשית, חלקם את החלומות, חלקם מנהיגים מסודרים, חלקם מנהיגים פתאומיים. המגוון מוליד פתיחות, מוליד סבלנות, מוליד הבנה שההנהגה בישראל היא דבר מורכב וגדול. אבל השפיטה של המנהיג תהיה לעולם על פי איזה שמים נמצאים מעל ראשו ועד כמה הוא מפרט אותם על במותי ארץ.
תפריט תפריט