שמחה של מצוה / הרב אליעזר קשתיאל (תש"ע)
פרשת וירא מאופיינת בריבוי גדול של מלאכים: שלושה מלאכים בתחילת הפרשה, שניים ממשיכים עם אברהם הלאה לכיוון סדום, אחד הופך את סדום, ואחד מציל את לוט... מלאכים ממשיכים להופיע גם בסוף הפרשה, מלאך אחד אומר לאברהם לא לשחוט את בנו, מלאך שני מברך את אברהם- "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה". המלאכים- שליחים, שליחים של מגמה אלוקית, שליחים של מלכות שמיים,שליחים זריזים ומהירים, בעלי כנף עפים במצות האל. בפרשת השבוע שלנו אנחנו נפגשים עם אברהם סביב המלאכים, אברהם ששייך למערכת המלאכים, אברהם מקיים המצוות בזריזות, במהירות, באהבה. אברהם כשליח של מצוות ה'.
"וימהר אברהם האהלה של שרה", "ויאמר מהרי שלוש סאים קמח סולת" "ואל הבקר רץ אברהם". וגם בעקידה, "וישכם אברהם בבוקר", מבאר רש"י- דרך זריזות. לבד הוא חובש את החמור, כמצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. ומדייק הרב קוק שבעודו בבאר שבע אברהם כבר כורת את העצים, למרות שיכול היה להשאיר את כריתת העצים לזמן הגעתו להר המוריה, כי אם יש משהוא שאפשר לעשות עכשיו, יש איזו מצווה שבאה לידך שאפשר לבצע כרגע אל תחמיצנה. אברהם שלושה ימים הולך מבאר שבע עד "המקום אשר יראה", הוא אינו יודע איזה מקום עשוי להיות המקום הנבחר, ומדייק הרב קוק שהוא אמור להיות בעמדת שמחה של מצווה מתמדת, שהרי הוא מחכה לדבר נבואה שיראה לו את המקום ובשביל לקבל נבואה, אומרת הגמרא במסכת שבת- "צריך אדם להיות בשמחה מתמדת של מצווה". אברהם הוא אדם שתמיד נמצא בשמחה של מצווה, בהתעסקות, בזריזות, במהירות- זריזים מקדימים למצוות.

מסילת ישרים כותב שתכונת הזריזות הקודמת למצוות היא- היא תכונת המלאכים, שליחי המקום, שליחי ההנהגה העליונה, שלא מתחשבים בסדרי העולם הזה ומגבלותיו, שלא מעדיפים את הדברים שנראים יותר דחופים מבחינת העולם הזה, הם שליחי הרצון האלוקי, שליחי שמים. אברהם כולו מלאך, כולו שליח, אבל האמת שהוא יותר ממלאך, כי מלאך לא עושה יותר משליחות אחת. שלושה מלאכים נדרשים בתחילת הפרשה, כי כל מלאך יכול לבצע רק משימה אחת, אבל אברהם אבינו מלא שליחויות כרימון. ככה הצבע של עם ישראל נצבע, עם זריז במצוות, אוהב מצוות, עם "מלאכי".

בסוף הפרשה מתבשר אברהם על הולדת הכלה, רבקה בת בתואל, אותה כלה שבשבת הבאה נקרא איך שהיא אומרת לעבד שהיא רוצה להשקות, "ותמהר" "ותער", היא ממהרת אל השוקת על מנת להשקות את העבדים והגמלים. זאת היא האישה המתאימה אל המשפחה המיוחדת של אברהם אבינו, אברהם אוהבי.

שבת שלום
תפריט תפריט