המלך בשדה / הרב גלעד סלומון (תשע"א)
המלך בשדה! ענינו של המלך הוא להופיע בשדה, בכל שדה אותו אפשר להעלות על הדעת, בכל מרחב חיים קיים מבקשת מגמתו של המלך להופיע, לתקן ולשכלל, ולקשור אליה.
המלך בשדה! ענינו של המלך הוא להופיע בשדה, בכל שדה אותו אפשר להעלות על הדעת, בכל מרחב חיים קיים מבקשת מגמתו של המלך להופיע, לתקן ולשכלל, ולקשור אליה.
יצחק יצא לשוח בשדה. חז"ל מלמדים אותה שהשיחה הזו עניינה תפילה. התורה לא באה ללמד אותנו על איזו שדאות מקרית של יצחק בשדה, ואפילו לא על איזו השראה אותה הוא מבקש לקבל במרחב הפתוח, שהרי מי שמתפלל בשדה הפתוח הוא מגונה, אלא שיחותו הפנימית של יצחק, עומק רצונו ואופי חייו מצד טבעיותם וזרימתם היותר חופשית, מגלה שהמלך חי ויחיה את כל השדות בדין אלוקי, הקב"ה מנהיג בדרכים לא דרכים את המציאות כולה לעבר הגשמת מטרתה, וההשתדלות האנושית מתוך הכרת המהלך הזה וההזדהות עימו רצויה מאין כמוה, אבל רק מתוך ההתבטלות כלפיה, למסור את כל נימי נפשו עליה מתוך ההבנה שהאדם צריך לראות את עצמו רק בבחינת כלי הנפעל מכוח אותה מגמתיות עליונה, וההשתדלות נפעלות הזו מלאת חיים עד כדי שכל דבר בו היא נוגעת היא מפיקה ממנו "מאה שערים" מהמצופה הריאלי.

יש ליצחק בן שהוא כולו איש שדה. מתחילת דרכו ניכרת לכול השייכות שלו לכול שדות החיים. הוא האיש שלהם, משחר ילדותו בלי כול הכנה מוקדמת וללא כל רתיעה, מוכן ויכול לפרוץ כל גדר, טוען לבעלות עליהם וכמו שמפרש הרמב"ן שאיש מובנו להוט אחרי הדבר. הוא מתעניין בכול תחום, מצליח לחקור ולהבין אותו, מוכשר כמו שד, יוצא החוצה וצד כל דבר, נוגע בכל צדדי החיים ומשתלט עליהם ומביאם תחת מרותו. עוצמות חיים כאלו בוודאי אינן לחינם והן אהובות על יצחק. אך אי אפשר להכחיש שהעיסוק הזה בחומר כשלעצמו והרצון להשתלט עליו במגמה שהוא יספק את יצר הקיום בכל עוצמתו יכולה ואף הביאה לידי כך שעשו בא על הארוסה ורצח, ניכס לעצמו את היקר מכול אשר לחברו, ובסופו של דבר מביאה אותו להודות ש"עייף אנוכי", עייפות הנובעת מחיים חסרי תוכן, יפים מבחוץ ומזוהמים מבפנים.

ישנו גם את הבן שהוא איש תם יושב האוהלים. מתכנס בתוך האוהלים, לכאורה במבט ראשוני סוגר את עצמו מאותם שדות אינסוף, אבל בעומק העניין שייך ומברר את הערך הפנימי של כולם בתום, בלי נגיעות אישיות שתלטניות, וממילא בשלמות ובהרמוניה. שייכותו לשדות החיים לא ניכרת מיידית כי היא לא עסוקה בהם כשלעצמם ובהנאה מהם, היא פנימית והם מהווים בשבילו רק את הפלטפורמה להיפגש עם מקורם האלוקי ורצונו המגמתי המופיע בהם, ובהמשך דרכו, אחרי נישואיו כשיולד לו יוסף שענינו להיאבק בשרו של עשו, הוא יקרא לנשותיו אל השדה, אל אותה הרוממות שאליה הוא שייך, ואף יוכל לחזור ארצה כשאחד ממעשיו הראשונים יהיה לקנות את "חלקת השדה", ולתקן תקנות לסידור והרחבת החיים. החוץ חשוב ביותר אלא שעליו להיות קשור ומתחייה אך ורק מקישורו אל הפנים הנשמתי שלו.

דרך הנפעלות היצחקית מתבררת נקודת האמת הגנוזה בעשו, ואף השקר של הניסיון לחיות ולהוביל את החיים בניתוק מנקודת התום שלהם, ועל כן את הראויות הבלעדית של יעקב לבכורה ולברכה, שתביא אותה לעולם כולו. עשו נדחה לעת עתה, אבל במהלך ההיסטוריה עוד יבוא היום בו יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, המציאות תתעלה כל כך עד ששיעור הקומה השלם בו יינק עשו את כל עוצמתו מיעקב ויתבטל כלפיו כהתבטל הגוף לנשמה יופיע למעשה. ועד אז אל לו ליעקב להתבייש אלא וללבוש לעת הצורך את בגדי עשו החמודות, לעשות את כל מה שצריך גם אם זה לא תמיד נעים ואסטטי, כי זה הדבר הנכון, עד היום בו יראה לכול כי "ה' אלוקינו ה' אחד".
 
ממשיכים להתפלל עד בוא הגואל, לרפואתו השלמה והמהירה של חבר יקר כאח ישי בן רחל, בתוך שאר חולי עמו ישראל.
תפריט תפריט