פחד יצחק / הרב עידו ורזנטל (תשע"ג)
מופלא מאוד הוא סיפור נישואי יצחק עם רבקה. התורה הקדישה יריעה נרחבת לכל פרט ופרט בתהליך הארוך של מציאתה של רבקה, הבאתה אל יצחק, הפגישה ביניהם ואף היחסים ביניהם לאחר נישואיהם. הרחבת דברים זו בולטת מאוד בניגודה החריף עם הרושם של המהירות והפתע שבבניית הקשר.
לא רבקה ולא יצחק ידעו מיהו בן הזוג ההולך לבנות עימם חיים משותפים, ברגע אחד קטן נפגשו. אף לא מבט אחד הדדי, והנה הם מאוחדים באהבה.

הרבה יש ללמוד ולדקדק מכל פרט שסיפרה התורה. הדברים נוגעים לדורות ושייכים אלינו הבנים בכל דור ולכל אחד ואחד.

עומד על כך הנציב מוולואזין,ב"העמק דבר". תנאי ההתרחשות כולם מתגייסים ליצור מצב בו תהיה הפגישה ביניהם רבת עצמה ומותירה יחס של יראה ממשית, שלא ימחה ולא יחלוף כל החיים.

ראשית- רבקה הולכת להינשא למישהו שמעולם לא ראתה או הכירה. והיא נאבקת על ההחלטה זו מול כל הסביבה. זהו בן זוגה, ויהי מה. לעומת קשר הנישואין הרגיל בעולם שנבנה בהדרגה תוך היכרות הולכת ומעמיקה שאיתה הולך וגובר הרצון לחיות יחד.

שנית- המפגש לבסוף הוא בשדה, במקום לא צפוי, מפתיע.

שלישית- יצחק ברגע הפגישה לא היה במגמת של במפגש עם רבקה או עם אדם בכלל, הוא היה שרוי בעיצומה של תפילה. ידיו פרושות למרום (מדרש רבה) ודעתו נתונה לעולמות עליונים, מראהו כמלאך אלוקים נורא מאוד.

היא לא הספיקה אפילו לראותו אחר התפילה, חוזר למימדי אדם רגיל, ומשוחח עם העבד, בטרם תדע את זהותו. בהיותה יושבת מאחורי העבד על אותו גמל הספיקה לשאלו בטרם ירד לדבר עם יצחק, בעודו עוד רחוק מקשר עם השיירה המתקרבת, מי האיש הלזה, דמותו מעוררת יראת כבוד כה אדירה בלב רואהו ובאותו רגע, כשבשתי מילים פושטות- "הוא אדוני", התאחדו בהכרתה שני האנשים, האדם שאיתו כרתה ברית נצחית בלא להכירו, נגד עולם ומלאו. והאיש הקדוש כמלאך שנגלה פתאום וזעזע את הנפש בעצם הופעתו, והיו שניהם לאיש אחד, נצרבה בה לנצח הקרבה של פחד יצחק. שהרי אותו אדם שאפילו, עמידה במחציתו מעוררת חרדת קודש הוא האדם שלמעשה הוא כבר בעלה מרצונה החופשי והחלטתה החגיגית!

ומאז נקבעו היחסים ביניהם, מחד אהבה גדולה של הערכה אינסופית ושותפות לדרך האמת והטוב, ומאידך יראה נוראה מפני עוצם הקדושה עד כדי השתיקה מלהעיר על העובדות ביחס לבנים שיולדו, יעקב ועשו. וגיבוש היחס השונה אל כל אחד מהם אצל האב והאם.

זהו המבוא לעולם שלם של "פחד יצחק" שנמזג בעולם המחשבות של עם ישראל לדורותיו. מעבר לאהבה הגדולה, מיסודו של אברהם המעוררים אותנו בכל הדורות לפעולה ומעש בכל תחום ובעיקר בהסברת הקודש ומהלכי ההיסטוריה.

ישנו את המקום של "פחד יצחק", לדעת שאיננו יודעים ואיננו יכולים לעשות מאומה כי הדברים נפעלים מאליהם מאת יוצר כל היודע כל נסתרות ופועל לבדו ישועות ממקום נסתר ובלתי מובן לנו, ואנו עומדים נכחו ביראה ובענווה, כיצחק ורבקה אבותינו הקדושים.
תפריט תפריט
< !--Google tag(gtag.js)-- >