חסד שבגבורה / הרב אליעזר קשתיאל (תשס"ט)
את מידת החסד של אברהם ושרה ראינו בצורה מלאה ורחבה בפרשת וירא. בהכנסת האורחים, בנסיון להציל את סדום. בסוף פרשת וירא מתבשר אברהם על חידושים בקרובי המשפחה שלו שגרים בחרן ובין שאר החידושים מסופר על בתואל שילד את רבקה. חז"ל מציינים שכל הקרובים הרחוקים של אברהם, כל הרשימה שמה הם רשעים גדולים.
הם דורשים את השמות שלהם לרשעה. לבן עצמו בנו של בתואל, גם הוא היה כידוע רמאי לא קטן, בפרשות הבאות נראה את הרשעות שלו ואף בפרשה שלנו אומר רש"י שלבן קפץ לפני אביו בתואל והקדים את דבריו. ומתוך המשפחה הלא כל כך מוצלחת, מבין כל הקוצים פורחת שושנה. רבקה, מיוחדת ממנה משפחה ומכל מקומה. מדוע לקחת אישה בעלת חסד אבל דווקא משם. החסד של אברהם חוזר על עצמו ברבקה, גם היא תרוץ ותמהר ותשקה את העבד ואת הגמלים. אבל זה חסד שהתחשל בסביבה עויינת, זה חסד תקיף זה חסד שהתגבר על המון מכשולים חברתיים, זה חסד מלא עוצמה.

רבקה צריכה לבוא לבית של אברהם ולהשלים את מידת החסד הכל כך יפה של אברהם במידת חסד משופרת ומשוכללת מידת חסד שיש עמה גבורה, שיש עמה תקיפות. מידת חסד שיודעת להגן על עצמה. להיות איש חסד זה להיות גיבור במלחמה למען החסד, במלחמה על אי הכניעה לכוחות אחרים שמפריעים לחסד. כשרבקה באה היא לא רק מחזירה את הענן שהיה קשור אל האוהל חזרה למקומו, היא לא רק משלימה את מקומה של שרה היא מוסיפה נדבך נוסף בבנין האומה הישראלית. צריכים להגן על אברהם, כך אנחנו

אומרים בתפילה 'מגן אברהם', צריכים להגן על החסד שלנו שהוא יהיה מלא עוז, מלא נחישות, שלא ירא ולא יחת, חסד שבגבורה.
תפריט תפריט