ההתגברות הרוחנית באומה הישראלית תלויים בכל יחיד ויחיד | אורות ישראל [35] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג'

הרב יוסף קלנר

ה בסיוון תש"פ

ההתגברות הרוחנית באומה הישראלית תלויים בכל יחיד ויחיד | אורות ישראל [35] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג'

הרב יוסף קלנר

ה בסיוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16844 בקשת אלוקים של ציבור יכולה להיות רק בעם ישראל אורות ישראל [13] פרק א' פס' ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ב 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16843 הרצון לחיים של כנסת ישראל נובע מהמוסר אורות ישראל [12] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ב 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16842 מה המשמעות של סמיכת גאולה לתפילה אורות ישראל [11] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ב 41:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16841 כל השתוקקות הגאולה של האומה נובע מהרצון להטיב | אורות ישראל [10] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ב בכסלו תשפ"ב 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16840 הטוב כתכונת חייה של כנסת ישראל | אורות ישראל [9] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ב 54:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16839 התגלות התשוקה האלוקית של כנסת ישראל | אורות ישראל [8] פרק א' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ב 49:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16838 אין להגדיר את כנסת ישראל | אורות ישראל [7], פרק א' פס' ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בחשוון תשפ"ב 55:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16837 ההכרח שבלהיות מאמין | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ג בחשוון תשפ"ב 51:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16836 ישראל כלב באברים | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ב אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ו בחשוון תשפ"ב 1:01:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16835 השפעת ישראל בעולם ומושג הגאולה | אורות ישראל [4] פרק א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ח בתשרי תשפ"ב 53:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16834 התפתחות ההסטוריה, הדעה והאמונה בעולם והקשר לישראל | אורות ישראל [3] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ג באלול תשפ"א 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16833 המציאות, ההויה והתגלמות של תמצית כנסת ישראל | אורות ישראל [2] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באלול תשפ"א 53:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16832 נצח ישראל, קודש והיחס בין כנסת ישראל לאומה | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באלול תשפ"א 59:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 16485 תחושת חסרון המקדש | שיעור לבין המצרים חגים - הרב קלנר י"ט בתמוז תשפ"א 1:00:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16433 מי שלא יודע מהו הקריטריון למוסר - אינו מוסרי | סיבות הכפירה בדורנו [08] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר כ"ח בסיוון תשפ"א 01:05:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16430 מנהג ישראל תורה הוא | סיבות הכפירה בדורנו [07] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר כ בסיוון תשפ"א 01:09:30
הרב יוסף קלנר 23 16429 למה לקיים מצוות | סיבות הכפירה בדורנו [06] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשפ"א 01:05:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16428 מהי דרישת ה' | סיבות הכפירה בדורנו [05] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר ח בסיוון תשפ"א 54:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16427 כפירה שהיא הודאה והודאה שהיא כפירה | סיבות הכפירה בדורנו [04] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר כ"ט באייר תשפ"א 01:04:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16426 ידע נמוך באיכותו מביא לכפירה | סיבות הכפירה בדורנו [03] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר כ"ב באייר תשפ"א 01:11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16425 מי מייצג את הדור ומה עובר עליו | סיבות הכפירה בדורנו [02] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר ט"ו באייר תשפ"א 01:16:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16816 התהוות היש מלמעלה למטה ומלמטה למעלה | האורות אמונה [2] אורות האמונה - הרב קלנר ח בכסלו תשפ"א 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16549 ערכם של ישראל בארץ ישראל. שיעור אחרון | נחמת ישראל [שיעור 16] מאמרי ראיה עמ' 293 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ג בחשוון תשפ"א 55:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16548 התשתית לכבוד התורה בציבור | נחמת ישראל [15] מאמרי ראיה עמ' 293 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז בחשוון תשפ"א 57:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16547 במצב המתוקן - דקדוק בפרטי מצוות מחייה ומשיב נפש | נחמת ישראל [13] מאמרי ראיה עמ' 290 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] ב בחשוון תשפ"א 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16546 נקודת האמת שבמאיסת החוקיות | נחמת ישראל [12] מאמרי ראיה עמ' 289 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] ד בתשרי תשפ"א 59:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16545 מאיסת החוקיות | נחמת ישראל [11] מאמרי ראיה עמ' 288 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ו באלול תש"פ 1:02:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16544 רתימת הדור הצעיר לתיקון ומטרתה של רוח הביקורת | נחמת ישראל [10] מאמרי ראיה עמ' 287 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] י"ט באלול תש"פ 58:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16543 זיכוך המחשבה ובירור המושגים | נחמת ישראל [שיעור 09] מאמרי ראיה עמ' 287 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] י"ב באלול תש"פ 33:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16542 מוכנות ישראל למדינה | נחמת ישראל [08] מאמרי ראיה עמ' 285 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] ה באלול תש"פ 46:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16541 מירוקי הגלות | נחמת ישראל [05] מאמרי ראיה עמ' 283 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ב בתמוז תש"פ 56:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16540 התקלקלות חיי הציבור בישראל | נחמת ישראל [04] מאמרי ראיה עמ' 282 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] ח בתמוז תש"פ 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16209 דלדול המחשבה הלאומית הישראלית בגלל החיסרון בתכונת יראת ה' | אורות ישראל [39] פרק ו' פס' ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ב בתמוז תש"פ 1:22:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16539 חטא השמטת שמיטין ויובלות | נחמת ישראל [03] מאמרי ראיה עמ' 281 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] א בתמוז תש"פ 51:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16208 אורות ישראל [38] פרק ו', פס ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בסיוון תש"פ 1:16:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16207 הריגת משיח בן יוסף | אורות ישראל [37] פרק ו' פס' ו' - ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בסיוון תש"פ 1:16:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16538 האומה הישראלית | נחמת ישראל [01] מאמרי ראיה עמ' 279 מאמר נחמת ישראל - הרב קלנר [תשפ"א] י"ז בסיוון תש"פ 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16206 אורות ישראל [36] פרק ו', פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א בסיוון תש"פ 1:01:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16551 תשובה מדורגת או מדלגת | אורות התשובה [23] פרק יד סעיפים טז-יח אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י בסיוון תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16205 ההתגברות הרוחנית באומה הישראלית תלויים בכל יחיד ויחיד | אורות ישראל [35] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ה בסיוון תש"פ 1:27:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15914 חולשת הבחירה בחסרון האמצעים | כוזרי [97] מאמר חמישי סעיף כ', ניצני ארץ חוברת ה' עמ' 33 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בסיוון תש"פ 54:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16550 תשובה הבאה מיראת העונש | אורות התשובה [22] פרק יד סעיפים יג-טו אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג בסיוון תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16204 השחרור העליון של כנסת ישראל, אורות ישראל | אורות ישראל [34] פרק ה' פס' טז' - פרק ו' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ו באייר תש"פ 1:10:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16203 אורות ישראל [33] פרק ה' פס יד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ט באייר תש"פ 1:06:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16202 גילוי האורות והגוונים השונים שבכנסת ישראל | אורות ישראל [32] פרק ה' פסקאות יא - יב אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ב באייר תש"פ 1:07:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15889 גילוי האורות והגוונים השונים שבכנסת ישראל | אורות ישראל [33] פרק ה' פס' יב' - יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ב באייר תש"פ 1:07:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16201 אורות ישראל [31] פרק ה' פס ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בניסן תש"פ 1:27:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16200 אורות ישראל [30] פרק ה' פס ה' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט באדר תש"פ 57:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15766 יניקה מן האלוקות בצורתה הטהורה יכולה להתקיים רק בישראל | אורות ישראל [29] פרק ה' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב באדר תש"פ 1:14:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15751 יסוד דעת אלוקים - ענוה | אורות ישראל [28] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15734 ההבאה אל מצב דעת אלוקים השלם | עבודת אלוקים [14] עמ' קנה' - קנו' - שיעור אחרון מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ז באדר תש"פ 33:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15752 כפירה בעיקר | על דעת ה' ומלחמות ה [1] מאמרי הראיה עמ' 507 מאמרי ראי"ה - הרב קלנר [תשפ'] ז באדר תש"פ 22:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15722 מדרגות המציאות | כוזרי [96] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר תש"פ 36:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15723 העיצבון הכללי וזוהמת הכלל | אורות התשובה [18] פרק יד' פס' ז' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה באדר תש"פ 49:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15750 ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [27] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א באדר תש"פ 1:13:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15710 השגת התכלית הכללית של הבריאה | כוזרי [95] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15712 מציאות הדילוג במציאות | עבודת אלוקים [13] עמ' קנג' - קנד' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ל בשבט תש"פ 50:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15711 קלות התשובה | אורות התשובה [17] פרק יד' פס' ד1' - ו' ל בשבט תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15724 התכונה האוניברסלית גנוזה בעומק הלאומיות הישראלית | אורות ישראל [26] פרק ה' פס ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד בשבט תש"פ 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15688 רגש החופש - דרישת הרוח הבריאה | עבודת אלוקים [12] עמ' קנג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ד בשבט תש"פ 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15697 הרצון העליון יוצא אל הפועל על ידי בחירת האדם | כוזרי [94] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בשבט תש"פ 54:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15693 עליה רוחנית ללא תיקון המידות | אורות התשובה [16] פרק יד' פס' ב' - ד' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ג בשבט תש"פ 42:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15680 השפעת וקבלה בין ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [25] פרק ה' פס א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 1:10:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15679 העלאת המידות והמחשבות הרעות והקטנות | אורות התשובה [15] פרק יד' פס' א', א1 אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט"ז בשבט תש"פ 45:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15668 עבודת אלוקים [11] עמ' קנב' - קנג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ט"ז בשבט תש"פ 1:14:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15641 אהבת הטבע הישראלי | אורות ישראל [24] פרק ד' פס ז' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י בשבט תש"פ 57:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15643 היחס בין הבורא למציאות | כוזרי [93] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט בשבט תש"פ 40:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15656 התשובה ממלאת את האדם מוטיבציית חיים | אורות התשובה [14] פרק יג סע' יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט בשבט תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15642 תפישת היהדות במושגים גולמיים | עבודת אלוקים [10] עמ' קנא' - קנב' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ט בשבט תש"פ 54:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15620 המשך שורשה של שנאת חינם | אורות ישראל [23] פרק ד' פס ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בשבט תש"פ 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15625 "הרצון הפשוט" | כוזרי [92] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב בשבט תש"פ 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15623 החינוך לאידיאליים האלוקיים | עבודת אלוקים [9] עמ' קנא' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ב בשבט תש"פ 55:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15624 התשובה שבחטא | אורות התשובה [13] פרק יג סע' י' - יב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ב בשבט תש"פ 44:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15604 שורשה החיובי של שנאת חינם | אורות ישראל [22] פרק ד' פס ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 1:18:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15605 המוסר הטבעי היבש | עבודת אלוקים [8] עמ' קמט' - קנ' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ד בטבת תש"פ 51:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15606 כל הנקודות האידיאליות מוצאות את תיקונן בעולם המוסרי | כוזרי [91] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15607 לא לעכב את התשובה | אורות התשובה [12] פרק יג סע' ט' י' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד בטבת תש"פ 9:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15578 המבט הנכון על אהבת ישראל | אורות ישראל [21] פרק ד' פס ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 1:04:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15580 כבדות ההשגה | אורות התשובה [11] פרק יג' סע' ז' - ח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ז בטבת תש"פ 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15579 ממלכת כהנים וגוי קדוש | עבודת אלוקים [7] עמ' קמח' - קמט' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ז בטבת תש"פ 47:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים