המחלה - המחשבה וזיהוי מיהו הדור | מאמר הדור [3] , אדר היקר עמ' קט - קי

הרב יוסף קלנר

כ"ג באדר ב תשפ"ד

המחלה - המחשבה וזיהוי מיהו הדור | מאמר הדור [3] , אדר היקר עמ' קט - קי

הרב יוסף קלנר

כ"ג באדר ב תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19142 המחלה - המחשבה וזיהוי מיהו הדור | מאמר הדור [3] , אדר היקר עמ' קט - קי מאמר הדור - הרב קלנר [תשפ"ד] כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:03:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19143 מעבר החוכמה בין אומות | כוזרי [49]סע' סח' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג באדר ב תשפ"ד 40:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19124 המשך הדיאגנוזה | מאמר הדור [2], אדר היקר עמ' קח -קט מאמר הדור - הרב קלנר [תשפ"ד] ט"ז באדר ב תשפ"ד 1:05:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19125 עדות הדינים על ההוויה האלוקית הכוללת כל בישראל | כוזרי [48] סע' סח' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז באדר ב תשפ"ד 36:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19111 לעמוד על אופיו של הדור כדי לצאת לעזרתו | מאמר הדור [1], אדר היקר עמ' קז -קח מאמר הדור - הרב קלנר [תשפ"ד] ט באדר ב תשפ"ד 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19112 החכמה מחוזקת מהעניין האלוקי | כוזרי [47] סע' סז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט באדר ב תשפ"ד 37:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19075 חוסר ההגיון בטענת קדמות העולם | כוזרי [46], , סע' סב' - סז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ב באדר ב תשפ"ד 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19014 המשך העמקה במושג התפילה | יסורים ממרקים [31] הוד הקרח הנורא עמ' פג -פד יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"א באדר א תשפ"ד 52:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19013 סוגיית הקדמות- החומר הקדום והעולם הקדום | כוזרי [45] סע' סב' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"א באדר א תשפ"ד 43:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18985 העמקה במושג התפילה | יסורים ממרקים [30] הוד הקרח הנורא עמ' פג -פד אדר א יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ד באדר א תשפ"ד 59:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18986 טענת הקדמות | כוזרי [44] סע' ס' -סב' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ד באדר א תשפ"ד 36:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18976 הזהירות מהאינסופיות השטחית | יסורים ממרקים [29] קובץ ח' פס' קכט ,קובץ א פס' פה, פנקס יג' סי' פב' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ז בשבט תשפ"ד 53:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18977 הרובד הנסתר המתגלה בלשון , הספירה והשבוע | כוזרי [43] סע' נט' - סא' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ז בשבט תשפ"ד 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18962 הלשון השבוע והספירה | כוזרי [42] סע' מט' - נט כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ בשבט תשפ"ד 40:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18961 העבודה ביחס למערכת הדתית כשהאמונה מתחדשת | יסורים ממרקים [28] , ,עמ' קכט' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ בשבט תשפ"ד 59:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18938 לימוד אמונה כפתרון למשברי הדור | יסורים ממרקים [27] ,עמ' קכח' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ג בשבט תשפ"ד 52:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18939 נבואה ונבואתיות | כוזרי [41 סע' מט' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ג בשבט תשפ"ד 38:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18908 האידאל האמוני והאמונה | יסורים ממרקים [26] עמ' קכח' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח בטבת תשפ"ד 52:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18909 סגולת הנבואתיות | כוזרי [40] סע' מח' - מט' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח בטבת תשפ"ד 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18877 אוריינטציית האמונה בישראל לעומת האלילות | יסורים ממרקים [25] עמ' קכז' - קכח' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ד בטבת תשפ"ד 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18876 המניין והקהל | כוזרי [39] סע' מז כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ד בטבת תשפ"ד 48:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18855 נפילת הקונספציה | יסורים ממרקים [24], עמ' קכז' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ז בטבת תשפ"ד 51:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18856 כתיבת ההיסטוריה על ידי גדולי הרוח | כוזרי [38], סע' מז כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז בטבת תשפ"ד 38:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18808 ההיסטוריה- אובייקטיבית או סובייקטיבית | כוזרי [37], סע' מד כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בכסלו תשפ"ד 46:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18807 התוך של הכפירה- התשובה מהקלקולים | ייסורים ממרקים [23] ,עמ' קכח' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בכסלו תשפ"ד 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18781 התחלת ההסבר למושגי הסגולה והקליפה | כוזרי [36] ,סע' מד כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ח בכסלו תשפ"ד 41:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18757 גילוי הנעלם וסיפור בריאת העולם | כוזרי [35] , סע' מג כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] א בכסלו תשפ"ד 39:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18758 האמונה העליונה- השירה והאמת | יסורים ממרקים [22] עמ' קכז' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] א בכסלו תשפ"ד 1:02:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18746 כוזרי [34] , סע' כה'- מג' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ד 40:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18745 מחשבה בהירה וגבורה עליונה | יסורים ממרקים [21] , עמ' קכז' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ד 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18692 טבע, קודש רגיל וקודש עליון | יסורים ממרקים [20] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז בחשוון תשפ"ד 46:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18690 תרגול של המונח 'קבלה' | כוזרי [33] , סע' כה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז בחשוון תשפ"ד 50:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18691 יסורים ממרקים [19] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ט בחשוון תשפ"ד 37:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18689 כוונת ריהל ב'קבלה' | כוזרי [32], מאמר ראשון סע' טז' -כה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט בחשוון תשפ"ד 48:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18653 מסורת הקבלה בכוזרי | כוזרי [31] , מאמר ראשון סע' טז' -כה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 39:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18652 תעודת הכפירה | יסורים ממרקים [18] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 52:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18610 הראיה לעומת ההוכחות | כוזרי [30] , מאמר ראשון סע' טו' -טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 48:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18609 התגובה לחשכת מושגי האלוקות | יסורים ממרקים [17] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 57:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18573 הגדרת האמונה בשפת החבר | כוזרי [29] , מאמר ראשון סע' י'- טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 46:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18572 יראה תתאה שמנותקת ממקורה | ייסורים ממרקים [16] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 57:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18552 הדיסוננס בין הצד הגולמי לצד הנשמתי של המלך | כוזרי [28], מאמר ראשון סע' י'- טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ג 42:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18551 העטיפות שנשארו מתקופת דוד ושלמה| ייסורים ממרקים [15] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ג 54:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18533 הדעה הטהורה כוללת את השכל ואת הדמיון | יסורים ממרקים [14] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ג 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18534 פניית המלך ליהודים | כוזרי [27] , מאמר ראשון סע' י' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ג 38:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18476 ההכנעה בפני ה' מצמיחה כוחות חיים | יסורים ממרקים [13] עמ' קכה'-קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ז באב תשפ"ג 54:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18475 טענת המוסלמי ודחייתו | כוזרי [26] מאמר ראשון סע' ה'-ט' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז באב תשפ"ג 42:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18458 אמונה אצל הדתיים היא זריקת השכל | כוזרי [25] מאמר ראשון סע' ה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ט בתמוז תשפ"ג 38:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18457 פתרון לצרות הרוחניות - מבט של ענווה | יסורים ממרקים [12] עמ' קכה' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ט בתמוז תשפ"ג 54:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18435 הפסול במחשבה על מהות האלוקית ותוצאותיה | יסורים ממרקים [11] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בתמוז תשפ"ג 01:04:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18436 קווי היסוד של הנוצרי | כוזרי [24] מאמר ראשון סע' ד' -ה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בתמוז תשפ"ג 36:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18427 ערכים באים רק מתוך אמונה | יסורים ממרקים [10] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בתמוז תשפ"ג 01:02:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18404 המעבר מהפילוסוף לדתיים | כוזרי [23] מאמר ראשון סע' ד' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ח בתמוז תשפ"ג 37:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18403 כפירה דקה וכפירה גסה | יסורים ממרקים [9] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ח בתמוז תשפ"ג 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18356 הכפירה בשאיפת הנשמה לגדולת שלמות אין סוף | יסורים ממרקים [8] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בסיוון תשפ"ג 47:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18355 'העניין האלוקי' | כוזרי[22] מאמר ראשון סע' ג-ד' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בסיוון תשפ"ג 41:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18323 דחייתו של הכוזרי לדברי הפילוסוף ע''י הוכחה מציאותית | כוזרי [21], מאמר ראשון סע' ב-ג' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18322 עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין- סוף | ייסורים ממרקים [7] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בסיוון תשפ"ג 01:00:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18294 השפעה סגולית של החלק המובחר | יסורים ממרקים [6] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ג בסיוון תשפ"ג 52:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18249 איך לחזק את הקשר לאלוקים | יסורים ממרקים [5] כה' אייר יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ה באייר תשפ"ג 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18251 דחייתו של הכוזרי לדברי הפילוסוף | כוזרי [20] מאמר ראשון סע' ב כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ה באייר תשפ"ג 42:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18250 הקונפליקט של הנפש הגוי | כוזרי [19] המשך מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ח באייר תשפ"ג 35:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18248 התאמת המחשבות מהנשמה ל'מושג האלוקי' | יסורים ממרקים [4] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ח באייר תשפ"ג 01:00:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18211 כוונת הרב במילה 'מחשבה' (חזרה על השיעור הקודם) | יסורים ממרקים 03 יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"א באייר תשפ"ג 58:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18172 דברי הפילוסוף מנק' מבט פסיכולוגית | כוזרי [17] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח באדר תשפ"ג 43:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18173 כוונת הרב במילה 'מחשבה' | יסורים ממרקים [2] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח באדר תשפ"ג 48:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18139 המשך הפילוסוף | כוזרי [16] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 44:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18138 פתיחה | יסורים ממרקים [1] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 50:06
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18087 הרצאת הפילוסוף וההסבר הפשוט שלהם | כוזרי [15] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ל בשבט תשפ"ג 38:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18078 כוזרי [14] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג בשבט תשפ"ג 33:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18039 חזרה על עיקרי השיעור הקודם | כוזרי [13] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז בשבט תשפ"ג 44:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18210 דברי הפילוסוף מנק' מבט פסיכולוגית המשך | כוזרי 18 , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"א בשבט תשפ"ג 37:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18038 הספקנות לא שייכת ביחס לעצם הטענה הסובייקטיבית | כוזרי [12] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט בשבט תשפ"ג 40:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17946 האם ריבוי דעות היא הוכחה לספקנות? | כוזרי [11] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בטבת תשפ"ג 48:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17940 מהי מטרת הצגת הדעות האחרות בספר | כוזרי [10] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בטבת תשפ"ג 37:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17863 המשכילים יבינו, ופניית המלך לפילוסוף | כוזרי [9] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ג בטבת תשפ"ג 50:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17862 התגובה הראשונית לחלום | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט בכסלו תשפ"ג 39:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17803 בין, כי היא תבינך | כוזרי [7] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ה בכסלו תשפ"ג 48:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17747 דע את נפשך ובקש לה בורא | כוזרי [6] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח בחשוון תשפ"ג 46:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17734 חלום שגדול מריאליזם | כוזרי [5] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בחשוון תשפ"ג 43:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17708 כינוי החבר ומהות החלום | כוזרי [4] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בחשוון תשפ"ג 51:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים