מדוע יש בחנוכה דגש על הנס | הכנה לחנוכה [2]

הרב אליעזר קשתיאל

ו בכסלו תשפ"ד

מדוע יש בחנוכה דגש על הנס | הכנה לחנוכה [2]

הרב אליעזר קשתיאל

ו בכסלו תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19006 הכוחות שהחסיד נותן לאומה והסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [50] , פרק יט' - כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באדר א תשפ"ד 50:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19004 אורות הקודש א' [133] עמ' רס- רסא פס' פד-פז אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז באדר א תשפ"ד 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19005 אורות ישראל [32] ,פרק ד' פס' ג-ד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באדר א תשפ"ד 26:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18989 תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18987 אחדות השכל והרצון. הרצון הפנימי הוא שורש הכל | אורות הקודש א' [132] עמ' רנח' - רנט', פס' פב - פג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט בשבט תשפ"ד 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18988 נשמת ישראל שואפת להתגלות בכל הפרטים. ועבודת הסנגוריה על עם ישראל | אורות ישראל [31] פרק ג' פס' יא פרק ד פס' א-ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בשבט תשפ"ד 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18965 אורות הקודש א' [131] עמ' רנה -רנז, פס' פ- פא אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג בשבט תשפ"ד 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18966 אורות ישראל [30] , פרק ג' פס' ט- י אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשפ"ד 24:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18952 לימוד תורה מתוך מעמד מתן תורה | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשפ"ד 35:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18948 אורות הקודש א' [130] עמ' רנב -רנג, פס' עח -עט אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בשבט תשפ"ד 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18947 אורות ישראל [29] , פרק ג' פס' ז- ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בשבט תשפ"ד 24:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18946 גאוות קודש | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"ד 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18934 אורות הקודש א' [129] עמ' רנ, פס' עה אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בשבט תשפ"ד 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18933 אורות ישראל [28] , פרק ג' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בשבט תשפ"ד 23:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18920 לקחת אחריות | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"ד 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18898 המרת הכאב לתפילה [התמודדות עם קשיי המלחמה] | מלחמת 'משיב הרוח' מדברים אמונה כ"ט בטבת תשפ"ד 22:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18901 אורות ישראל [27] , פרק ג' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשפ"ד 22:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18900 החסרון של היות השכל או הרגש לבדם | אורות הקודש א' [128] עמ' רמט, פס' עד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בטבת תשפ"ד 39:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18899 מהות יציאת מצרים | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשפ"ד 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18872 המעשים הם בונים את עולם הרוח | אורות הקודש א' [127] עמ' רמט, פס' עג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בטבת תשפ"ד 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18869 התדבקות בכנסת ישראל דרך הענווה | אורות ישראל [26] פרק ג' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בטבת תשפ"ד 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18871 עגולים וישרים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ד 38:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18870 הכרחיות העין הטובה | מידות [2] מידות - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ב בטבת תשפ"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18868 התבדקות והתקשרות בכללות ישראל | אורות ישראל [25] פרק ג' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בטבת תשפ"ד 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18867 חשיבות הרגש בחינוך | אורות הקודש א' [126] עמ' רמז- רמח, פס' עא-עב אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בטבת תשפ"ד 51:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18848 הקדמה למידות ומידת התוכחה | מידות [1] מידות - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ה בטבת תשפ"ד 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18845 אחדות הערכים | אורות הקודש א' [125]עמ' רמג' פס' ע' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד בטבת תשפ"ד 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18847 מעלת הדור האחרון חזרה אל השורש - אברהם אבינו | אורות ישראל [24]פרק ג' פס' ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בטבת תשפ"ד 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18846 דבקות וקשר לכלל ישראל | אורות ישראל [23] פרק ג' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בכסלו תשפ"ד 24:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18844 התנוצצות הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [124] עמ' רמב' פס' סט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בכסלו תשפ"ד 36:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18835 ביאור למהלך הורדת בני יעקב למצרים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ד 30:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18838 מעוז צור ישועתי - ההסתכלות האלוהית על עם ישראל | הכנה לחנוכה [8] חגים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשפ"ד 36:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18833 המאבק מול תרבות יוון - כבוד האישה | הכנה לחנוכה [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"ד 28:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18816 אוזר ישראל בגבורה | הכנה לחנוכה [6] חגים - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשפ"ד 33:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18815 עבודת ה' כנגד עבודת אלילים | הכנה לחנוכה [5] חגים - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשפ"ד 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18801 הנבואה מגיעה על ידי תיקון אישיות האדם | יסודות האמונה אל מול האסלאם [4] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ד בכסלו תשפ"ד 4:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18800 הבחירה החופשית לעומת הסגידה לאל | יסודות האמונה אל מול האסלאם [3] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ג בכסלו תשפ"ד 3:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18799 אהבה ויראה לעומת הכנעה | יסודות האמונה אל מול האסלאם [2] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"א בכסלו תשפ"ד 4:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18798 התכלית הרוחנית שביהדות | יסודות האמונה אל מול האסלאם [1] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י בכסלו תשפ"ד 5:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18788 בין קודש לחול- המשך | הכנה לחנוכה [4] חגים - הרב קשתיאל ט בכסלו תשפ"ד 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18785 היום שאחרי המלחמה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט בכסלו תשפ"ד 13:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18787 בין קודש לחול | הכנה לחנוכה [3] חגים - הרב קשתיאל ח בכסלו תשפ"ד 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18784 השגחה פרטית - מהי ומה מקומה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ח בכסלו תשפ"ד 15:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18783 המרדף אחרי עדכוני החדשות | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ו בכסלו תשפ"ד 13:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18778 מדוע יש בחנוכה דגש על הנס | הכנה לחנוכה [2] חגים - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ד 45:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18774 האינסטינקט הראשוני והבחירה לאחר המחשבה השנייה | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ד 45:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18769 מידת התעוזה | הכנה לחנוכה [1] חגים - הרב קשתיאל א בכסלו תשפ"ד 44:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18755 האמונה באחד | תפילה [8] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ח בחשוון תשפ"ד 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18732 דרכי התמודדות עם המצב | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' - חלק ב מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"ה בחשוון תשפ"ד 13:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18744 יציאה לעצמאות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ד 37:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18743 נטילת ידיים לפני התפילה | תפילה [7] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ד בחשוון תשפ"ד 47:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18700 חשיבות ההודיה | תפילה [6] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"א בחשוון תשפ"ד 39:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18702 מידת הענווה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ד 49:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18707 בזמן מלחמה צריך להגביר את הוודאות | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ז בחשוון תשפ"ד 44:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18699 ההתרגשות בתפילה מול הבנת התפילה | תפילה [5] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ז בחשוון תשפ"ד 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18731 איך נכון להסתכל על המלחמה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' - חלק א מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט"ז בחשוון תשפ"ד 38:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18698 שכל ורגש | תפילה [4] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ט"ז בחשוון תשפ"ד 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18701 משמעות הברכה בעם ישראל, ומה מרווחים ממנה | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ד 32:25
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18697 מה המשמעות של ''ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך'' | תפילה [3] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י בחשוון תשפ"ד 40:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18696 תפילה כנגד קורבנות | תפילה [2] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ט בחשוון תשפ"ד 47:45
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18670 חשיבות תפילה בזמן מלחמה ובירורה | תפילה [1] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ז בחשוון תשפ"ד 44:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18669 חשיבותה של מידת הבושה | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ד 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18657 פחד ובטחון בזמן מלחמה | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ב בחשוון תשפ"ד 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18648 גוונים שונים ביחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [123]עמ' רמ'- רמא' פס' סז'- סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתשרי תשפ"ד 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18649 קשר הפרט לאומה הישראלית בנויה על עומקה המוסרית של האומה | אורות ישראל [22] פרק ב' פס' ז' -ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בתשרי תשפ"ד 27:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18647 הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בתשרי תשפ"ד 56:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18633 החסיד הלאומי- איש החזון שכותב את ההיסטוריה | מסילת ישרים [49] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בתשרי תשפ"ד 54:25
הרב אליעזר קשתיאל 15 18630 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
הרב אליעזר קשתיאל 15 18631 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18632 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18629 הלאומיות הישראלית יוצרת חן ומעדנת את הפרט ואת הכלל | אורות ישראל [21] פרק ב' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט באלול תשפ"ג 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18628 יחסי גומלין של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [122] עמ' רלח' -רלט' פס' סה' - סו אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט באלול תשפ"ג 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18627 גבורות ה' [41] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 30:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18634 שבת ראש השנה- פרשיית העקידה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"ג 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18625 תפארת ישראל [92] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באלול תשפ"ג 53:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18611 אהבה ללא גבולות | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ג 27:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18620 השמחה, הקנאות ולקיחת האחריות של החסיד | מסילת ישרים [48] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו באלול תשפ"ג 55:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18594 האמון והבטחון שלנו בה' | מגילת שיר השירים [4] פרק ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ה באלול תשפ"ג 46:45
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים