חשיפת מהות ישראל על ידי שעבוד מצרים | גבורות ה' [25] פרק יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר תשפ"ג

חשיפת מהות ישראל על ידי שעבוד מצרים | גבורות ה' [25] פרק יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19175 רגשות הקודש הציבוריים | פרשת אמור פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באייר תשפ"ד 50:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19190 המשמעות הפנימית של הניקוד | תפארת ישראל [102] , פרק סו תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז באייר תשפ"ד 48:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 19189 עבודת ארץ ישראל כעבודת המקדש | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ו באייר תשפ"ד 45:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19178 התורה מתוך דרך ארץ ודרך ארץ ללא תורה | אורות התורה [45] ,פרק יב פס' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ד 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19176 אורות הקודש א' [141] עמ' רעט' -רפ' פס' קב -קג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב באייר תשפ"ד 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19177 אורות ישראל [40] , פרק ה' פס' ד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב באייר תשפ"ד 42:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19166 הקדוש הוא חופשי לכן הוא לוקח אחריות על חייו | פרשת קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באייר תשפ"ד 42:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19168 כתיב וקריא במקרא | תפארת ישראל [101] , פרק סו תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ל בניסן תשפ"ד 48:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19161 חינוך לאמונה בנס | פודקאסט 'מדברים אמונה', [מלחמת משיב הרוח] מדברים אמונה ח בניסן תשפ"ד 32:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19159 אורות התורה [44] ,פרק יב' פס' ג אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשפ"ד 53:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19152 אורות הקודש א' [140] עמ' רעז' -רעח' פס' קא אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו באדר ב תשפ"ד 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19153 מקור האונברסליות שלנו הוא הלאומיות שלנו | אורות ישראל 39 פרק ה' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשפ"ד 35:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19140 הכתב האשורי ותרגום נתנו בסיני | תפארת ישראל [100], פרק סד -סה תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד באדר ב תשפ"ד 44:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19133 דבקות במטרה מבטלת רעשי רקע | מסילת ישרים [56] , פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג באדר ב תשפ"ד 50:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19139 אורות ישראל [38] פרק ה' פס' ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באדר ב תשפ"ד 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19138 ההבדלים בין נבואת משה הכוללת לבין נבואת שאר הנביאים | אורות הקודש א' [139] עמ' ערה -רעו פס' צט'- ק' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באדר ב תשפ"ד 41:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19129 חיים בלי מודעות זה החמצה | פרשת צו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשפ"ד 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19123 התגים והעיסוק ביחס שבין הכתב ללשון | תפארת ישראל [99] , פרק סג -סד תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באדר ב תשפ"ד 38:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19122 ענווה כחיבור לטבע וענווה שבמעשה | מסילת ישרים [55],פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ז באדר ב תשפ"ד 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19121 אהבת ישראל בגלל ההשפעה הדתית והמוסרית על העולם | אורות ישראל [37] , ,פרק ד' פס' י -פרק ה' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר ב תשפ"ד 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19120 האיזון של הנביא בין הנצח והקבוע לבין המציאות המשתנה | אורות הקודש א' [138] עמ' רעד -רעה, פס' צח' -צט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב באדר ב תשפ"ד 1:03:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19105 קרבתו של הקב''ה אל האדם מגיעה רק לאחר שיא השתדלותו | פרשת ויקרא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשפ"ד 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19106 בחינות משה ורבי עקיבא | תפארת ישראל [98] , פרק סב- סג תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באדר ב תשפ"ד 45:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19092 העניו תמיד מסתכל קדימה | מסילת ישרים [54] פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט באדר ב תשפ"ד 42:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 19090 מחויבות המעשים בזריזות | מגילת שיר השירים [8] פרק ה' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ח באדר ב תשפ"ד 24:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 19091 עבודת הפורים - עיסוק בשבחן של ישראל | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל ח באדר ב תשפ"ד 27:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19088 אהבת ישראל מצד היותם בנים לאבות האומה, הטבע הישראלי | אורות ישראל [36] פרק ד' פס' ט אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר ב תשפ"ד 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19089 הנבואה יוצרת מציאות | אורות הקודש א' [137] עמ' רעב' - רעג', פס' צו' - צז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באדר ב תשפ"ד 46:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19080 הכל עומד על הכסף על הציבור (לקראת פורים) | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ד 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19086 מחצית השקל,אחדות עם ישראל | פרשת פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ד 35:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19073 שכרם הנסתר של המצוות וערכו הייחודי של לימוד התורה | תפארת ישראל [97] , פרק סא' - סב תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג באדר ב תשפ"ד 35:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19072 בטחון החסיד וקניין הענווה | מסילת ישרים [53] , פרק כא' -כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באדר ב תשפ"ד 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19065 בזכות המתנדבים בעם יגיע הניצחון המוחלט | כללי מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] א באדר ב תשפ"ד 34:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 19071 חשיבות הדיבור והכרחיות המעשה | מגילת שיר השירים [7], , פרק ה' -ו' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] א באדר ב תשפ"ד 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19081 רק התורה מתקנת הכל | אורות התורה [42] , פרק יא פס' ז-י אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ל באדר א תשפ"ד 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19067 האהבה שבמחלוקת, והברכה שבמאבקי הדעות | אורות ישראל 35 , ,פרק ד' פס' ז-ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באדר א תשפ"ד 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19066 היחס בין רוח הקודש להנבואה והיחס בין רוח הקודש לחכמה | אורות הקודש א' [136] עמ' רע' - רעא', פס' צד' - צה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ח באדר א תשפ"ד 50:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19047 את החולמות ואת בית המקדש הנשים הן אלו שבונות | פרשת ויקהל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשפ"ד 40:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19052 הקשר בין מציאות השבת לביקורת עצמית | פרשת ויקהל [מכינה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשפ"ד 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19051 המצוות, כדאיות או ערכיות | תפארת ישראל [96] , פרק ס' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ו באדר א תשפ"ד 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19046 הדרך להיחלץ מהצרה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה באדר א תשפ"ד 29:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19044 נקודת ההשוואה ש האדם צריכה להיות כלפי הקב''ה ולא כלפי החברה | מסילת ישרים [52] פרק כא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ה באדר א תשפ"ד 44:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 19050 עולם הדיבור של עמ''י | מגילת שיר השירים [6] פרק ד' פס' א-ח מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ד באדר א תשפ"ד 32:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19045 אורות התורה [41] פרק יא פס' ד- ו אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשפ"ד 39:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19049 אורות הקודש א' 135 עמ' רסח -רסט פס' צב' - צג', כא' אדר א אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"א באדר א תשפ"ד 45:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19048 אורות ישראל [34] , פרק ד' פס' ו אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באדר א תשפ"ד 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19041 מדוע התורה כל כך מתנגדת לפסלים | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באדר א תשפ"ד 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19034 התורה הרוחנית מדברת בשפה גשמית | תפארת ישראל [95], פרק נח' -נט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ט באדר א תשפ"ד 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19035 הסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [51], פרק כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ח באדר א תשפ"ד 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19026 אורות התורה [40] ,פרק יא פס' ג-ד אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ד 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19029 ביטחון בה' | עולת ראיה ב' עמ' עד כללי - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ד 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19030 חשיבות לימוד החינוך של האומה | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ד 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19028 אהבת ישראל אמיתית מחייבת אהבת כל האנושות | אורות ישראל [33] פרק ד' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באדר א תשפ"ד 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19027 אורות הקודש א' [134] עמ' רסב' -רסז' פס' פח' -צא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ד באדר א תשפ"ד 53:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19020 כבוד האדם המתגלה באמצעות העבודה | פרשת תצווה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ד 40:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19007 הנביא והנבואה- חיי עולם הבא בעולם הזה | תפארת ישראל [94] , פרק נז'- נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב באדר א תשפ"ד 58:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19006 הכוחות שהחסיד נותן לאומה והסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [50] , פרק יט' - כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באדר א תשפ"ד 50:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19004 אורות הקודש א' [133] עמ' רס- רסא פס' פד-פז אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז באדר א תשפ"ד 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19005 אורות ישראל [32] ,פרק ד' פס' ג-ד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באדר א תשפ"ד 26:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18989 תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18987 אחדות השכל והרצון. הרצון הפנימי הוא שורש הכל | אורות הקודש א' [132] עמ' רנח' - רנט', פס' פב - פג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט בשבט תשפ"ד 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18988 נשמת ישראל שואפת להתגלות בכל הפרטים. ועבודת הסנגוריה על עם ישראל | אורות ישראל [31] פרק ג' פס' יא פרק ד פס' א-ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בשבט תשפ"ד 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18965 אורות הקודש א' [131] עמ' רנה -רנז, פס' פ- פא אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג בשבט תשפ"ד 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18966 אורות ישראל [30] , פרק ג' פס' ט- י אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשפ"ד 24:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18952 לימוד תורה מתוך מעמד מתן תורה | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשפ"ד 35:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18948 אורות הקודש א' [130] עמ' רנב -רנג, פס' עח -עט אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בשבט תשפ"ד 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18947 אורות ישראל [29] , פרק ג' פס' ז- ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בשבט תשפ"ד 24:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18946 גאוות קודש | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"ד 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18934 אורות הקודש א' [129] עמ' רנ, פס' עה אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בשבט תשפ"ד 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18933 אורות ישראל [28] , פרק ג' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בשבט תשפ"ד 23:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18920 לקחת אחריות | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"ד 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18898 המרת הכאב לתפילה [התמודדות עם קשיי המלחמה] | מלחמת 'משיב הרוח' מדברים אמונה כ"ט בטבת תשפ"ד 22:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18901 אורות ישראל [27] , פרק ג' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשפ"ד 22:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18900 החסרון של היות השכל או הרגש לבדם | אורות הקודש א' [128] עמ' רמט, פס' עד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בטבת תשפ"ד 39:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18899 מהות יציאת מצרים | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשפ"ד 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18872 המעשים הם בונים את עולם הרוח | אורות הקודש א' [127] עמ' רמט, פס' עג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בטבת תשפ"ד 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18869 התדבקות בכנסת ישראל דרך הענווה | אורות ישראל [26] פרק ג' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בטבת תשפ"ד 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18871 עגולים וישרים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ד 38:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18870 הכרחיות העין הטובה | מידות [2] מידות - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ב בטבת תשפ"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18868 התבדקות והתקשרות בכללות ישראל | אורות ישראל [25] פרק ג' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בטבת תשפ"ד 27:10
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים