סוגי הצימאון ללימוד תורה והאיזון ביניהם | אורות התורה [20] , פרק ו' פס' יד'-טו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בשבט תשפ"ג

סוגי הצימאון ללימוד תורה והאיזון ביניהם | אורות התורה [20] , פרק ו' פס' יד'-טו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בשבט תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18801 הנבואה מגיעה על ידי תיקון אישיות האדם | יסודות האמונה אל מול האסלאם [4] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ד בכסלו תשפ"ד 4:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18800 הבחירה החופשית לעומת הסגידה לאל | יסודות האמונה אל מול האסלאם [3] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ג בכסלו תשפ"ד 3:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18799 אהבה ויראה לעומת הכנעה | יסודות האמונה אל מול האסלאם [2] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"א בכסלו תשפ"ד 4:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18798 התכלית הרוחנית שביהדות | יסודות האמונה אל מול האסלאם [1] מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י בכסלו תשפ"ד 5:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18788 בין קודש לחול- המשך | הכנה לחנוכה [4] חגים - הרב קשתיאל ט בכסלו תשפ"ד 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18785 היום שאחרי המלחמה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט בכסלו תשפ"ד 13:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18787 בין קודש לחול | הכנה לחנוכה [3] חגים - הרב קשתיאל ח בכסלו תשפ"ד 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18784 השגחה פרטית - מהי ומה מקומה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ח בכסלו תשפ"ד 15:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18783 המרדף אחרי עדכוני החדשות | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ו בכסלו תשפ"ד 13:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18778 מדוע יש בחנוכה דגש על הנס | הכנה לחנוכה [2] חגים - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ד 45:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18774 האינסטינקט הראשוני והבחירה לאחר המחשבה השנייה | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ד 45:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18769 מידת התעוזה | הכנה לחנוכה [1] חגים - הרב קשתיאל א בכסלו תשפ"ד 44:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18755 האמונה באחד | תפילה [8] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ח בחשוון תשפ"ד 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18732 דרכי התמודדות עם המצב | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' - חלק ב מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"ה בחשוון תשפ"ד 13:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18744 יציאה לעצמאות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ד 37:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18743 נטילת ידיים לפני התפילה | תפילה [7] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ד בחשוון תשפ"ד 47:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18700 חשיבות ההודיה | תפילה [6] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"א בחשוון תשפ"ד 39:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18702 מידת הענווה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ד 49:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18707 בזמן מלחמה צריך להגביר את הוודאות | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ז בחשוון תשפ"ד 44:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18699 ההתרגשות בתפילה מול הבנת התפילה | תפילה [5] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ז בחשוון תשפ"ד 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18731 איך נכון להסתכל על המלחמה | מדברים אמונה - מלחמת 'משיב הרוח' - חלק א מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט"ז בחשוון תשפ"ד 38:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18698 שכל ורגש | תפילה [4] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ט"ז בחשוון תשפ"ד 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18701 משמעות הברכה בעם ישראל, ומה מרווחים ממנה | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ד 32:25
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18697 מה המשמעות של ''ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך'' | תפילה [3] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י בחשוון תשפ"ד 40:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18696 תפילה כנגד קורבנות | תפילה [2] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ט בחשוון תשפ"ד 47:45
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 18670 חשיבות תפילה בזמן מלחמה ובירורה | תפילה [1] תפילה - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ז בחשוון תשפ"ד 44:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18669 חשיבותה של מידת הבושה | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ד 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18657 פחד ובטחון בזמן מלחמה | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ב בחשוון תשפ"ד 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18648 גוונים שונים ביחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [123]עמ' רמ'- רמא' פס' סז'- סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתשרי תשפ"ד 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18649 קשר הפרט לאומה הישראלית בנויה על עומקה המוסרית של האומה | אורות ישראל [22] פרק ב' פס' ז' -ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בתשרי תשפ"ד 27:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18647 הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בתשרי תשפ"ד 56:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18633 החסיד הלאומי- איש החזון שכותב את ההיסטוריה | מסילת ישרים [49] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בתשרי תשפ"ד 54:25
הרב אליעזר קשתיאל 15 18630 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
הרב אליעזר קשתיאל 15 18631 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18632 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18629 הלאומיות הישראלית יוצרת חן ומעדנת את הפרט ואת הכלל | אורות ישראל [21] פרק ב' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט באלול תשפ"ג 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18628 יחסי גומלין של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [122] עמ' רלח' -רלט' פס' סה' - סו אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט באלול תשפ"ג 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18627 גבורות ה' [41] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 30:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18634 שבת ראש השנה- פרשיית העקידה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"ג 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18625 תפארת ישראל [92] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באלול תשפ"ג 53:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18611 אהבה ללא גבולות | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ג 27:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18620 השמחה, הקנאות ולקיחת האחריות של החסיד | מסילת ישרים [48] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו באלול תשפ"ג 55:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18594 האמון והבטחון שלנו בה' | מגילת שיר השירים [4] פרק ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ה באלול תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18595 האדם הישר צריך להאמין בחייו | אורות התורה [39] , פרק יא פס' א-ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ג 55:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18593 בישראל הריבוי החומרי מאפשר התרחבות כלי הביטויי | אורות ישראל [20] פרק ב' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשפ"ג 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18592 שני צדדים לדמיון - מתחת לשכל ומעליו | אורות הקודש א' [121] עמ' רלז' פס' סד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב באלול תשפ"ג 50:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18591 ברית הדיבור של ישראל | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשפ"ג 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18587 הופעת ה' בעולם תלויה בישראל | גבורות ה' [40] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18576 תורה לאומית כביטוי לנצחיות התורה | תפארת ישראל [91] , פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באלול תשפ"ג 58:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18575 דבקות באמת שמובילה לאהבה | מסילת ישרים [47] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ג 58:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18569 ביטוי אהבת ה' אלינו בבשמים ובמצוות והאמון שלנו בקב''ה | מגילת שיר השירים [3], פרק א' -ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ח באלול תשפ"ג 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18567 בזכות החוצפא יסגי התורה הפנימית מתבארת | אורות התורה [38] , פרק י' פס' טז'- יז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18566 ביחיד ובאומה ישנם איזונים שדורשים שימור | אורות הקודש א' [120] עמ' רלה' פס' סג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תשפ"ג 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18565 נדרשת הזנה וטיפוח תמידי של תורה ומצוות, אחרת היחיד והאומה ייפגעו | אורות ישראל [19] פרק ב' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תשפ"ג 28:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18554 חמשת שמותיו של הר סיני בבירור מהותו של עמ''י | גבורות ה' [39], פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד באלול תשפ"ג 49:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18586 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד באלול תשפ"ג 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18563 ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' ביחס לפורים ויום כיפור וביחס לצמצום המצוות ע''י הנביאים | תפארת ישראל [90] ,פרק נג'-נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באלול תשפ"ג 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18549 בניית יסודות הרצון על ידי התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באלול תשפ"ג 38:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18547 משמעות כיבוד ת''ח ותחילת הבירור מהי אהבת ה' | מסילת ישרים [46] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב באלול תשפ"ג 52:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18544 מקור האהבה | מגילת שיר השירים [2] פרק א' פס' א-ט מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"א באלול תשפ"ג 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18553 אורות התורה [37] , פרק י' פס' יד- טו אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י באלול תשפ"ג 48:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18543 בישראל היחיד יונק את משמעותו וערכו מהאומה | אורות ישראל [18] פרק ב' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשפ"ג 34:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18542 דמיון שמואר באור השכל האלוקי מאפשר פגישה עם השכל האלוקי ע''י משלים והסברה | אורות הקודש א' [119] עמ' רלג' -רלד' פס' ס'- סב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באלול תשפ"ג 58:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18530 אופיו של רועה הצאן והמדבר וחשיבותם בתהליך יצירת עמ''י | גבורות ה' [38] , פרק כב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז באלול תשפ"ג 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18528 ביאור מושג ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' | תפארת ישראל [89] , פרק נג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באלול תשפ"ג 47:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18521 חסידות בהלכה | מסילת ישרים [45] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באלול תשפ"ג 53:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18529 אהבת האדם את הקב''ה | מגילת שיר השירים [1], הקדמה, שיטת הרמב''ם על המגילה מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ד באלול תשפ"ג 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18516 בין 'ציון' ל'ירושלים' באישיותו של הרב צוקרמן זצ"ל כללי - הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ג 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18520 השפעת לימוד הנסתר גם ללא הבנה שכלית | אורות התורה [36] , פרק י' פס' י'-יב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ג 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18477 תפארת ישראל [88] , פרק נא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באב תשפ"ג 59:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18468 מצוות- שינוי תודעה שהמלך כאן | מסילת ישרים [44] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ג 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18464 הדמיון צריך להיות כלי להפתח לשכל העליון | אורות הקודש א' [118] עמ' רלב' פס' נט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באב תשפ"ג 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18463 כל ניתוק של היחיד מזהותו הישראלית, יוצר פגם וניתוק של האדם מאומתו | אורות ישראל [17] פרק ב' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באב תשפ"ג 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18467 גאולה מתחילה בכלל ישראל | גבורות ה' [37] , פרק כא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באב תשפ"ג 54:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18452 רגש היראה המחובר למעשים | מסילת ישרים [43] פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בתמוז תשפ"ג 49:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18451 חורבן ותשובה | דברי הימים ב' [20] פרק לה'-לו' - סיום הספר ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח בתמוז תשפ"ג 40:37
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18450 ההשפעה הפנימית של לימוד הנסתר | אורות התורה [35] , פרק י' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשפ"ג 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18447 אורות הקודש א' [117] , עמ' רל' -רלא' פס' נו'- נט אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בתמוז תשפ"ג 36:35
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים