תפקיד הציונות - לקרוא בשם ה' | זרעונים [22] עמ' קלו'-קלז'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ג

תפקיד הציונות - לקרוא בשם ה' | זרעונים [22] עמ' קלו'-קלז'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18326 תשובה ותפקידם של החטאים | תפארת ישראל [84] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בסיוון תשפ"ג 49:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18325 דרכי אמירה לגוי בשבת, מלאכת גוי ( טעות בשקופית) | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18317 התבטלות לאינסוף | מסילת ישרים [40] , פרק יח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בסיוון תשפ"ג 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18318 מלכות חזקיהו | דברי הימים ב' [15] ,פרקים כט'- ל' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בסיוון תשפ"ג 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18324 למרות התחומים השונים שבתורה ישנה חשיבות ללמוד את התורה 'המקורית' | אורות התורה [30] , פרק ט' פס' ו'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשפ"ג 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18314 עמ''י זקוק להיבדל כדי לקבל את המזון הרוחני הייחודי לו | אורות ישראל [10], פרק א' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשפ"ג 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18316 משה רבנו הוא בחירה אלוקית שאינה תלויה בבחירה חופשית | גבורות ה' [30] , פרק טז', גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בסיוון תשפ"ג 52:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18315 תורה זה חיים | תפארת ישראל [83] , פרק מז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א בסיוון תשפ"ג 44:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18306 אין מקום לדמיונות בחסידות | מסילת ישרים [39] , פרק יח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י בסיוון תשפ"ג 53:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18307 מלאכת גוי בשינוי | הלכות שבת [19] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל י בסיוון תשפ"ג 45:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18298 דקדוק בהלכה וחידושי תורה | אורות התורה [29] , פרק ט' פס' ד'- ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט בסיוון תשפ"ג 50:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18305 מלכות אחז | דברי הימים ב' [14] ,פרקים כז'- כח' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט בסיוון תשפ"ג 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18296 התורה כוללת כל הטובות שבעולם | תפארת ישראל [82] , פרק מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בסיוון תשפ"ג 51:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18295 חוסר ההיגיון ברדיפת ההנאות והכבוד המדומה | מסילת ישרים [38] , פרק יז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בסיוון תשפ"ג 41:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18297 דיון בהתר של בעל העיטור במלאכת גוי במצווה | הלכות שבת [18] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ג 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18272 קומת השכל שמעליה קומת רוח הקודש | אורות הקודש א' [110] , עמ' ריג'-ריד' פס' מה'-מו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ח באייר תשפ"ג 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18273 רצונך כרצונו - ויותר שכינה מופיעה | אורות ישראל [9] , פרק א' פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באייר תשפ"ג 22:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18274 המאבק על החינוך | גבורות ה' [29] , פרק טו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ז באייר תשפ"ג 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18271 הרצון שקדם לתורה והסיבה שפסלים ותמונות אסורים | תפארת ישראל [81], פרק מה'-מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ו באייר תשפ"ג 55:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18247 הטהרה היא תנאי לאהבה | מסילת ישרים [37] , פרק טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ה באייר תשפ"ג 53:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18270 מלאכה שלילית בגוי ואמירה של ישראל לגוי במלאכת מצוה | הלכות שבת [17] הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ג 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18245 ליבו חפץ- לימוד תורה בצורה שיטתית | אורות התורה [28] , פרק ט' פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשפ"ג 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18244 הרצף ההסטורי מאבות האומה | אורות ישראל [8], פרק א' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשפ"ג 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18243 עולם ההשערה המאפשר | אורות הקודש א' [109] , ע' ריב'-ריג' פס' מב'-מד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"א באייר תשפ"ג 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18237 הניסיונות להפוך את ישראל לעם חומרי | גבורות ה' [28] פרק טו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ באייר תשפ"ג 52:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18241 נהנתנות גורמת לטיפשות | מסילת ישרים [36], פרק טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באייר תשפ"ג 52:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18236 תכלית הטבע מתגלה בשבת, תכלית ההיסטוריה מתגלה בישראל | תפארת ישראל [80] , פרק מד'-מה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ט באייר תשפ"ג 52:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18246 האם קיימת הנאת ישראל במעשי הגוי | הלכות שבת [16] הלכה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשפ"ג 53:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18242 המשך מלכות אמציהו ונפילתו,ומלכות עוזיהו | דברי הימים ב' [13] , פרקים כה' -כז' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ז באייר תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18224 לימוד היכן שלבו חפץ | אורות התורה [27] פרק ט' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשפ"ג 51:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18223 אימוץ יכולת ההשערה | אורות הקודש א' [108] ע' רי'-ריא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ד באייר תשפ"ג 01:03:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18222 כוחו של יעקב אבינו | אורות ישראל [7] פרק א' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באייר תשפ"ג 22:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18313 התנתקותו של הנביא מהעולם המוחשי מאפשרת לו להיפגש עם העולם הפנימי | אורות הקודש א' [111] , עמ' רטו'-רטז' פס' מז'-מח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באייר תשפ"ג 47:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18217 מטרת מצרים - איבוד הזהות הישראלית | גבורות ה' [27] סוף פרק יד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ג באייר תשפ"ג 01:02:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18218 דברות ואתחנן משלימות את דברות יתרו | תפארת ישראל [79] פרק מג'-מד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב באייר תשפ"ג 01:02:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18212 דיני מלאכות הגוי הנעשות בשבת | הלכות שבת [15] הלכה - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ג 50:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18240 הפרישות היא אמצעי ולא מטרה | מסילת ישרים [35] , פרק יד -טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באייר תשפ"ג 01:06:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18209 דברי הימים ב' [12] פרקים כד'-כה' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י באייר תשפ"ג 55:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18192 חשיבות הרחבת הידיעות בתורה והצורך בעיסוק שמושך את האדם | אורות התורה [26] , פרק ח' פס' ו'- פרק ט' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט באייר תשפ"ג 55:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18185 באדם יש שני כוחות מתרוצצים המנסים לכבוש את כולו | אורות ישראל [6] , פרק א' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באייר תשפ"ג 32:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18184 על מה שהנסתר רואה אי אפשר לחלוק | אורות הקודש א' [107] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז באייר תשפ"ג 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18182 השוני שמביא ספר שמות ופעולתה של ההנהגה האלוקית | גבורות ה' [26], פרק יג' -יד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו באייר תשפ"ג 55:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18183 יום העצמאות- הסולם, המחולקת והגאולה, ''והאבן הזאת...יהיה בית אלוקים'' חגים - הרב קשתיאל ה באייר תשפ"ג 33:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18180 מלכות יואש | דברי הימים ב' [11] פרקים כג-כד ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ג באייר תשפ"ג 45:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18181 חשיבות הלימוד המעשי עם הלימוד המופשט | אורות התורה [25] , פרק ח' פס' ג-ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ג 58:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18179 שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ג 12:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18152 פרק כ'-כב' | דברי הימים ב' [10] ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ז באדר תשפ"ג 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18155 בין הערך המעשי לערך הסגולי של התורה | אורות התורה [24] פרק ז' פס' ח' - פרק ח' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ו באדר תשפ"ג 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18153 הוודאות הנסתרת| אורות הקודש א' [106] עמ' רז'-רח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד באדר תשפ"ג 59:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18154 ישראל אוהבים את ה' יותר מאת החיים | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר תשפ"ג 26:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18142 חשיפת מהות ישראל על ידי שעבוד מצרים | גבורות ה' [25] פרק יב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 51:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18143 מערכת המשפט של יהושפט ובטחונו בה' | דברי הימים 09 , פרק יט'- כ' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18141 ההבדל בין דברות 'יתרו' ל'ואתחנן'- ההבדל בין נותן למקבל | תפארת ישראל [78] , פרק מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב באדר תשפ"ג 55:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18140 הפרישות מצריכה חירות וחוסר התמכרות | מסילת ישרים [34] , פרק יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א באדר תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18123 המאבק בין ההכרח לרצון ו'מצרי גיהנום' | אורות התורה [23] , פרק ז' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט באדר תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18127 הספקות דוחפים לודאות עלינוה יותר | אורות הקודש א' [105] , עמ' רג' - רו' פס' לג'-לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תשפ"ג 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18125 תכונת היסוד הישראלית היא החפץ הטוב | אורות ישראל [04] , פרק א' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר תשפ"ג 22:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18129 הסיבה ל400 שנות גלות ועניינו של יוסף ומכירתו בתהליך השעבוד | גבורות ה' [24] , פרק י'- יא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז באדר תשפ"ג 56:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18115 פורים - מה הכבוד האמיתי לאור הקריאה במגילה חגים - הרב קשתיאל י"ג באדר תשפ"ג 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18122 הצורך במידות מתקונות בלימוד תורה | אורות התורה [22] , פרק ז' פס' ג' -ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ב באדר תשפ"ג 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18126 אורות הקודש א' [104] עמ' קצז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18124 אורות ישראל [03] פרק א' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תשפ"ג 26:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18128 החיסרון שבצדיק יחיד לעומת כלל האומה | גבורות ה' [23] , סוף פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט באדר תשפ"ג 51:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18105 הקשר בין כיבוד הורים ל5 הדברות האחרונות | תפארת ישראל [77] פרק מא'-מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באדר תשפ"ג 53:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18104 מלכות יהושפט | דברי הימים [8] פרק יז'-יח' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו באדר תשפ"ג 59:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18098 לימוד תורה שלא חודר ללב הוא ביטול תורה | אורות התורה [21] , פרק ז' פס' א' -ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ה באדר תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18097 עם ישראל באנושות הוא כמו המח והלב באדם | אורות ישראל [2] , פרק א' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תשפ"ג 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18096 צער הפרידה מהחומרנות והעכירות | אורות הקודש א' [103] , עמ' קצה'- קצו', פס' כט'-ל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תשפ"ג 50:13
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18099 הסיבות לשעבוד מצרים | גבורות ה' [22], פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באדר תשפ"ג 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18089 השורש של הכבוד העצמי זה לכבד את אבא ואמא | תפארת ישראל [76] , פרק מא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א באדר תשפ"ג 53:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18091 האם יש בישול בגרמא | הלכות שבת [14] הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשפ"ג 48:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18090 הפרשיות זה הגיון בריא | מסילת ישרים [33] , פרק יא'- יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בשבט תשפ"ג 01:05:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18082 מלכות אסא מלך יהודה | דברי הימים ב' [7] פרק יד'- טו' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח בשבט תשפ"ג 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18083 סוגי הצימאון ללימוד תורה והאיזון ביניהם | אורות התורה [20] , פרק ו' פס' יד'-טו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשפ"ג 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18073 מהי האומה הישראלית | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשפ"ג 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18074 תפקידנו ליצור חותם של הנשמה בגוף ובעולם | אורות הקודש א' [102] עמ' קצא', פס' כז'-כח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"ג 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18075 הלימוד הייחודי מארבע המלכויות | גבורות ה' [21] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ה בשבט תשפ"ג 57:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18061 שתי בחינות השבת - כלה ומלכה | תפארת ישראל [75] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד בשבט תשפ"ג 54:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18063 כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשפ"ג 47:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18062 שיא הנקיות - הכרת הערך העצמי | מסילת ישרים [32] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג בשבט תשפ"ג 59:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים