בניית המקדש ועניין הזהב שבו | דברי הימים ב' [2] פרק ג'-ד'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בטבת תשפ"ג

בניית המקדש ועניין הזהב שבו | דברי הימים ב' [2] פרק ג'-ד'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בטבת תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18627 גבורות ה' [41] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18625 תפארת ישראל [92] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באלול תשפ"ג 53:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18611 אהבה ללא גבולות | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ג 27:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18620 השמחה, הקנאות ולקיחת האחריות של החסיד | מסילת ישרים [48] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו באלול תשפ"ג 55:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18594 האמון והבטחון שלנו בה' | מגילת שיר השירים [4] פרק ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ה באלול תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18595 האדם הישר צריך להאמין בחייו | אורות התורה [39] , פרק יא פס' א-ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ג 55:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18593 בישראל הריבוי החומרי מאפשר התרחבות כלי הביטויי | אורות ישראל [20] פרק ב' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשפ"ג 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18592 שני צדדים לדמיון - מתחת לשכל ומעליו | אורות הקודש א' [121] עמ' רלז' פס' סד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב באלול תשפ"ג 50:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18591 ברית הדיבור של ישראל | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשפ"ג 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18587 הופעת ה' בעולם תלויה בישראל | גבורות ה' [40] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18576 תורה לאומית כביטוי לנצחיות התורה | תפארת ישראל [91] , פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באלול תשפ"ג 58:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18575 דבקות באמת שמובילה לאהבה | מסילת ישרים [47] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ג 58:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18569 ביטוי אהבת ה' אלינו בבשמים ובמצוות והאמון שלנו בקב''ה | מגילת שיר השירים [3], פרק א' -ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ח באלול תשפ"ג 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18567 בזכות החוצפא יסגי התורה הפנימית מתבארת | אורות התורה [38] , פרק י' פס' טז'- יז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18566 ביחיד ובאומה ישנם איזונים שדורשים שימור | אורות הקודש א' [120] עמ' רלה' פס' סג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תשפ"ג 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18565 נדרשת הזנה וטיפוח תמידי של תורה ומצוות, אחרת היחיד והאומה ייפגעו | אורות ישראל [19] פרק ב' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תשפ"ג 28:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18554 חמשת שמותיו של הר סיני בבירור מהותו של עמ''י | גבורות ה' [39], פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד באלול תשפ"ג 49:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18586 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד באלול תשפ"ג 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18563 ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' ביחס לפורים ויום כיפור וביחס לצמצום המצוות ע''י הנביאים | תפארת ישראל [90] ,פרק נג'-נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באלול תשפ"ג 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18549 בניית יסודות הרצון על ידי התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באלול תשפ"ג 38:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18547 משמעות כיבוד ת''ח ותחילת הבירור מהי אהבת ה' | מסילת ישרים [46] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב באלול תשפ"ג 52:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18544 מקור האהבה | מגילת שיר השירים [2] פרק א' פס' א-ט מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"א באלול תשפ"ג 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18553 אורות התורה [37] , פרק י' פס' יד- טו אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י באלול תשפ"ג 48:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18543 בישראל היחיד יונק את משמעותו וערכו מהאומה | אורות ישראל [18] פרק ב' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשפ"ג 34:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18542 דמיון שמואר באור השכל האלוקי מאפשר פגישה עם השכל האלוקי ע''י משלים והסברה | אורות הקודש א' [119] עמ' רלג' -רלד' פס' ס'- סב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באלול תשפ"ג 58:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18530 אופיו של רועה הצאן והמדבר וחשיבותם בתהליך יצירת עמ''י | גבורות ה' [38] , פרק כב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז באלול תשפ"ג 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18528 ביאור מושג ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' | תפארת ישראל [89] , פרק נג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באלול תשפ"ג 47:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18521 חסידות בהלכה | מסילת ישרים [45] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באלול תשפ"ג 53:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18529 אהבת האדם את הקב''ה | מגילת שיר השירים [1], הקדמה, שיטת הרמב''ם על המגילה מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ד באלול תשפ"ג 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18516 בין 'ציון' ל'ירושלים' באישיותו של הרב צוקרמן זצ"ל כללי - הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ג 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18520 השפעת לימוד הנסתר גם ללא הבנה שכלית | אורות התורה [36] , פרק י' פס' י'-יב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ג 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18477 תפארת ישראל [88] , פרק נא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באב תשפ"ג 59:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18468 מצוות- שינוי תודעה שהמלך כאן | מסילת ישרים [44] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ג 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18464 הדמיון צריך להיות כלי להפתח לשכל העליון | אורות הקודש א' [118] עמ' רלב' פס' נט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באב תשפ"ג 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18463 כל ניתוק של היחיד מזהותו הישראלית, יוצר פגם וניתוק של האדם מאומתו | אורות ישראל [17] פרק ב' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באב תשפ"ג 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18467 גאולה מתחילה בכלל ישראל | גבורות ה' [37] , פרק כא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באב תשפ"ג 54:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18452 רגש היראה המחובר למעשים | מסילת ישרים [43] פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בתמוז תשפ"ג 49:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18451 חורבן ותשובה | דברי הימים ב' [20] פרק לה'-לו' - סיום הספר ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח בתמוז תשפ"ג 40:37
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18450 ההשפעה הפנימית של לימוד הנסתר | אורות התורה [35] , פרק י' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשפ"ג 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18447 אורות הקודש א' [117] , עמ' רל' -רלא' פס' נו'- נט אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בתמוז תשפ"ג 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18448 אורות ישראל [16] , פרק א' פס' טז' - פרק ב' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשפ"ג 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18444 משה מייצג את הקב''ה | גבורות ה' [36] , פרק כ' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ד בתמוז תשפ"ג 56:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18443 דיני קבלנות של גוי בשבת | הלכות שבת [22] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ג 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18425 יעוד ישראל- להראות שהעולם מונהג | אורות ישראל [15] , פרק א' פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בתמוז תשפ"ג 11:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18424 שיתוף הפעולה של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [116] עמ' רכט' פס' נה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח בתמוז תשפ"ג 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18426 הסיבה שמשה היה צריך לעבור אצל יתרו ולהתחתן עם ציפורה | גבורות ה' [35], פרק יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ז בתמוז תשפ"ג 37:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18423 מלכות יאשיהו | דברי הימים ב' [19] פרק לד - לה ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד בתמוז תשפ"ג 54:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18410 לימוד סתרי תורה והענווה הדרושה להם | אורות התורה [34] , פרק י' פס' ג' -ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשפ"ג 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18408 העולם בנוי על פי התורה ושינוי ממנה יוצר הרס | אורות ישראל [14] , פרק א' פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשפ"ג 23:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18409 כשהנפש טהורה הדמיון מאיר אור חדש על החיים | אורות הקודש א' [115] עמ' רכז' פס' נד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א בתמוז תשפ"ג 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18394 הצמאון הפנימי לאמת משלים את האמת המוחלטת | גבורות ה' [34] , פרק יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י בתמוז תשפ"ג 47:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18395 החסיד מרחם על הבריות | מסילת ישרים [42] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט בתמוז תשפ"ג 34:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18393 נצחיות התורה אינה תלויה במעלתו של משה רבנו | תפארת ישראל [87] , פרק נ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט בתמוז תשפ"ג 47:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18388 מלכות מנשה ועמון | דברי הימים ב' [18] פרק לג ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז בתמוז תשפ"ג 46:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18387 מתי נכון ללמוד הלכה ואמונה בעיון ומתי סתרי תורה | אורות התורה [33] , פרק ט' פס' יג- פרק י' פס' ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ו בתמוז תשפ"ג 48:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18386 אורות הקודש א' [114], פס' מעלת הדמיון, עמ' רכה' פס' נב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד בתמוז תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18385 המשכן - התוצאה החיובית של חטא העגל | אורות ישראל [13] , פרק א' פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשפ"ג 23:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18379 כלליותו של משה מול פרטיות האנושות | גבורות ה' [33] , פרק יח'- יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ג בתמוז תשפ"ג 50:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18378 מהי המנהיגות האידאלית | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"ג 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18381 אסור לשנות אף אות בתורה | תפארת ישראל [86], פרק מט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ב בתמוז תשפ"ג 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18366 אורות התורה [32] פרק ט' פס' יא- יב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשפ"ג 32:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18380 המלחמה באשור וחטא חזקיהו | דברי הימים ב' [17] פרק לב ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ט בסיוון תשפ"ג 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18360 קריאה להופעת הנבואה מחדש | אורות הקודש א' [113] , עמ' רכג' פס' נא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בסיוון תשפ"ג 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18361 שמירת שווי המשקל בין עקרונות היהדות למימושם בחיים | אורות ישראל 12 , פרק א' פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשפ"ג 29:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18354 לידת משה- תחילת המאבק עם הזרימה המצרים | גבורות ה' [32] , פרק יז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו בסיוון תשפ"ג 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18367 תפארת ישראל [85] , פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בסיוון תשפ"ג 32:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18353 מלאכת גוי בשכירות ובקבלנות | הלכות שבת [21] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשפ"ג 42:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18352 תודעת הכבוד של החסיד | מסילת ישרים [41] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד בסיוון תשפ"ג 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18338 דברי הימים ב' [16] ל-לא ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בסיוון תשפ"ג 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18337 יצירתיות בלימוד תורה ומטרת השמחה בלימוד | אורות התורה [31] , פרק ט' פס' ח'- י' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשפ"ג 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18340 אורות ישראל 11 ישראל מחדשים בעולם שהמוסר קודם לחיים, פרק א' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בסיוון תשפ"ג 13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18339 בהתקדמות לרוח הקודש ישנו ערעור של הודאות והיציבות | אורות הקודש א' [112] , עמ' ריז'-ריט' פס' מט'-מנ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בסיוון תשפ"ג 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18346 הקשר בין ארץ ישראל לבין הציצית כמפתח לאהבת הארץ | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשפ"ג 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18336 ענוותנותו של משה המשפיעה על המציאות | גבורות ה' [31] , פרק יז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט בסיוון תשפ"ג 51:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18326 תשובה ותפקידם של החטאים | תפארת ישראל [84] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בסיוון תשפ"ג 49:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18325 דרכי אמירה לגוי בשבת, מלאכת גוי ( טעות בשקופית) | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18317 התבטלות לאינסוף | מסילת ישרים [40] , פרק יח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בסיוון תשפ"ג 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18318 מלכות חזקיהו | דברי הימים ב' [15] ,פרקים כט'- ל' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בסיוון תשפ"ג 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18324 למרות התחומים השונים שבתורה ישנה חשיבות ללמוד את התורה 'המקורית' | אורות התורה [30] , פרק ט' פס' ו'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשפ"ג 41:00
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים