האכילה - בין ישראל לאומות העולם | מסילת ישרים [24] פרק יא'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בכסלו תשפ"ג

האכילה - בין ישראל לאומות העולם | מסילת ישרים [24] פרק יא'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בכסלו תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18142 חשיפת מהות ישראל על ידי שעבוד מצרים | גבורות ה' [25] פרק יב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 51:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18143 מערכת המשפט של יהושפט ובטחונו בה' | דברי הימים 09 , פרק יט'- כ' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18141 ההבדל בין דברות 'יתרו' ל'ואתחנן'- ההבדל בין נותן למקבל | תפארת ישראל [78] , פרק מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב באדר תשפ"ג 55:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18140 הפרישות מצריכה חירות וחוסר התמכרות | מסילת ישרים [34] , פרק יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א באדר תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18123 המאבק בין ההכרח לרצון ו'מצרי גיהנום' | אורות התורה [23] , פרק ז' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט באדר תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18127 הספקות דוחפים לודאות עלינוה יותר | אורות הקודש א' [105] , עמ' רג' - רו' פס' לג'-לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תשפ"ג 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18125 תכונת היסוד הישראלית היא החפץ הטוב | אורות ישראל [04] , פרק א' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר תשפ"ג 22:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18129 הסיבה ל400 שנות גלות ועניינו של יוסף ומכירתו בתהליך השעבוד | גבורות ה' [24] , פרק י'- יא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז באדר תשפ"ג 56:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18115 פורים - מה הכבוד האמיתי לאור הקריאה במגילה חגים - הרב קשתיאל י"ג באדר תשפ"ג 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18122 הצורך במידות מתקונות בלימוד תורה | אורות התורה [22] , פרק ז' פס' ג' -ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ב באדר תשפ"ג 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18126 אורות הקודש א' [104] עמ' קצז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18124 אורות ישראל [03] פרק א' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תשפ"ג 26:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18128 החיסרון שבצדיק יחיד לעומת כלל האומה | גבורות ה' [23] , סוף פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט באדר תשפ"ג 51:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18105 הקשר בין כיבוד הורים ל5 הדברות האחרונות | תפארת ישראל [77] פרק מא'-מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באדר תשפ"ג 53:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18104 מלכות יהושפט | דברי הימים [8] פרק יז'-יח' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו באדר תשפ"ג 59:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18098 לימוד תורה שלא חודר ללב הוא ביטול תורה | אורות התורה [21] , פרק ז' פס' א' -ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ה באדר תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18097 עם ישראל באנושות הוא כמו המח והלב באדם | אורות ישראל [2] , פרק א' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תשפ"ג 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18096 צער הפרידה מהחומרנות והעכירות | אורות הקודש א' [103] , עמ' קצה'- קצו', פס' כט'-ל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תשפ"ג 50:13
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18099 הסיבות לשעבוד מצרים | גבורות ה' [22], פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באדר תשפ"ג 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18089 השורש של הכבוד העצמי זה לכבד את אבא ואמא | תפארת ישראל [76] , פרק מא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א באדר תשפ"ג 53:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18091 האם יש בישול בגרמא | הלכות שבת [14] הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשפ"ג 48:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18090 הפרשיות זה הגיון בריא | מסילת ישרים [33] , פרק יא'- יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בשבט תשפ"ג 01:05:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18082 מלכות אסא מלך יהודה | דברי הימים ב' [7] פרק יד'- טו' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח בשבט תשפ"ג 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18083 סוגי הצימאון ללימוד תורה והאיזון ביניהם | אורות התורה [20] , פרק ו' פס' יד'-טו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשפ"ג 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18073 מהי האומה הישראלית | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשפ"ג 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18074 תפקידנו ליצור חותם של הנשמה בגוף ובעולם | אורות הקודש א' [102] עמ' קצא', פס' כז'-כח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"ג 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18075 הלימוד הייחודי מארבע המלכויות | גבורות ה' [21] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ה בשבט תשפ"ג 57:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18061 שתי בחינות השבת - כלה ומלכה | תפארת ישראל [75] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד בשבט תשפ"ג 54:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18063 כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשפ"ג 47:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18062 שיא הנקיות - הכרת הערך העצמי | מסילת ישרים [32] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג בשבט תשפ"ג 59:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18052 מלכות רחבעם ואביה, והמלחמת אחים אל מול ממלכת ירבעם | דברי הימים ב' [6] פרק יא' - יג' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ב בשבט תשפ"ג 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18043 תרבות ישראלית הבאה מתוך שקידת התורה | אורות התורה [19] פרק ו' פס' יא'-יג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"א בשבט תשפ"ג 50:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18045 בנשמה יש שאיפות מנוגדות | אורות הקודש א' [101] עמ' קפט', פס' כה'-כו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תשפ"ג 44:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18046 תפקיד הציונות - לקרוא בשם ה' | זרעונים [22] עמ' קלו'-קלז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשפ"ג 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18042 הנושא הלאומי של ישראל - אהבה | גבורות ה' [20] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ח בשבט תשפ"ג 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18037 היחס בין שבת לששת ימי המעשה | תפארת ישראל [74] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז בשבט תשפ"ג 40:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18020 בלעדיות ותחרותיות מחלקי הכעס והקנאה | מסילת ישרים [31] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ז בשבט תשפ"ג 01:03:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18019 מלכת שבא וחטאי שלמה | דברי הימים ב' [5] , פרק ט'-י' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ו בשבט תשפ"ג 56:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18022 רוח הקודש מחייה את המימד הלא בחירי שלנו | אורות הקודש א' [100] , עמ' קפז'- קפח', פס' כג- כד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בשבט תשפ"ג 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18021 תשוקת הצמיחה העולמית היא ביטוי של הדבקות בה' | זרעונים [21] , עמ' קלה', ערך התחיה אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בשבט תשפ"ג 51:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18024 בירור מעלתם הלאומית של ישראל שמהותו זה שמירה על איזונים | גבורות ה' [19] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בשבט תשפ"ג 57:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18004 פתיחת בקבוקים בשבת | הלכות שבת [12] , מהלכות 'מכה בפטיש' הלכה - הרב קשתיאל י בשבט תשפ"ג 47:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18023 שבועת שווא ומצוות שבת, איזון בין אהבה ליראה ותודעת שלימות | תפארת ישראל [73] , פרק לט'- מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בשבט תשפ"ג 01:05:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18005 הגאווה- הצורך להגדיר את עצמך | מסילת ישרים [30] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט בשבט תשפ"ג 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18002 היחס בין לימוד הלכה ללימוד אגדה | אורות התורה [18] , פרק ו' פס' ה'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ז בשבט תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17998 הברק העליון מופיע בהפסקות' מאיר המון לרגע ונעלם | אורות הקודש א' [99] , עמ' קפד'- קפו, פס' כ- כב אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17997 לאומיות חילונית בישראל היא ניתוק שתוביל למשב והרס, נדרשת יקיצה שניה ויניקה מאור התנ''ך והקודש | זרעונים [20] , עמ' קלג'- קלה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשפ"ג 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18000 גבורות ה' [18] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בשבט תשפ"ג 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18003 לא נכנעים לזרם! כך יצאנו ממצרים | שיעור לבוגרים כללי - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"ג 24:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17999 קנאות לאהבת ה' וזהירות מחילול שמו | תפארת ישראל [72] , פרק לח'- לט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג בשבט תשפ"ג 58:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17975 הגדרה עצמית היא גאווה | מסילת ישרים [29] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב בשבט תשפ"ג 59:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18001 שלוש מדרגות בלימוד תורה לפי גודל התשובה | אורות התורה [17], פרק ו' פס' ב'- ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל א בשבט תשפ"ג 45:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17974 חנוכת בית המקדש והתרחבות פיזית ורוחנית בעולם | דברי הימים ב' [4] פרק ז'-ח' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] א בשבט תשפ"ג 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17964 לאומיות מול לאומנות | זרעונים [19] עמ' קלג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשפ"ג 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17965 קשר הנשמה והגוף | אורות הקודש א' [98] עמ' קפג' פס' יט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תשפ"ג 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17956 ההבדלים בין הבטחה לנבואה | גבורות ה' [17] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו בטבת תשפ"ג 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17957 אחריות על החברה שלא תעבוד ע"ז | תפארת ישראל [71] פרק לח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בטבת תשפ"ג 58:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17949 המעבר מנקיות לפרישות עובר בתיקון המידות | מסילת ישרים [28] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד בטבת תשפ"ג 49:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17951 מגדרי מלאכת מוחק | הלכות שבת [11] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשפ"ג 46:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17941 חנוכת המקדש ותפילת שלמה | דברי הימים ב' [3] פרק ה'-ו' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בטבת תשפ"ג 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17954 התעלות מעל השכל האנושי | אורות התורה [16] פרק ה' פס' ד', פרק ו' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ג 32:52
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17926 הפסק נדרש בין הכלל לפרטים | זרעונים [18] , מערכה 'נשמת הלאומיות וגופה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשפ"ג 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17927 קליטת הנביא את האור הנשמה | אורות הקודש א' [97] , עמ' קפא', סע' יז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"ג 57:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17955 אברהם - הטבע ממש | גבורות ה' [16] פרק ו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט בטבת תשפ"ג 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17905 תפארת ישראל [70] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בטבת תשפ"ג 55:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17909 הגדרת מלאכת מבשל | הלכות שבת [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ג 49:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17902 חומרת השקר וחילול השם | מסילת ישרים [27] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ג 56:36
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17895 בניית המקדש ועניין הזהב שבו | דברי הימים ב' [2] פרק ג'-ד' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בטבת תשפ"ג 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17893 השמחה בתורה מתוך ענווה ולא מתוך הבנה שכלית | אורות התורה [15] פרק ה' פס' ב'-ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17892 מלכות בה' נמצאת בהכל | זרעונים [17] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשפ"ג 39:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17891 צמיחת המחשבות אצל הנביא | אורות הקודש א' [96] עמ' קפ'-קפא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תשפ"ג 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17894 תפארת ישראל [69] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב בטבת תשפ"ג 59:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17877 הימנעות מלשון הרע ומנקמה- בגלל שאנחנו לא במלחמה | מסילת ישרים [26] , פרק יא', המערכה החברתית חלק ב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י בטבת תשפ"ג 49:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17876 כח הטומאה הנורא | עשרה בטבת, חגים - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ג 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17870 אמונה בקדושת התורה וישראל מגלה את פנימיות התורה | אורות התורה [14] פרק ד' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"ג 51:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17869 מלכות שלמה ותחילת בניית המקדש | דברי הימים ב' [1] פרק א'-ב' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט בטבת תשפ"ג 57:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17871 יסוד ושורש החידוש בתורה נמצא בעולם הרוחני | אורות הקודש א' [95] עמ' קעט פס' יד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו בטבת תשפ"ג 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17872 עבודת ההמלכה | זרעונים [16] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשפ"ג 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17861 זהות מצרים וכנען, אברהם והולדתו כשורש ליצאת מצרים | גבורות ה' [14] פרק ד'-ה' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ה בטבת תשפ"ג 01:06:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17859 פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ג 31:55
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים