למה בתשובה מאהבה זדונות נהפכות לזכויות? | פרשת וילך - שבת תשובה

הרב אליעזר קשתיאל

ד בתשרי תשפ"ג

למה בתשובה מאהבה זדונות נהפכות לזכויות? | פרשת וילך - שבת תשובה

הרב אליעזר קשתיאל

ד בתשרי תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17975 הגדרה עצמית היא גאווה | מסילת ישרים [29] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב בשבט תשפ"ג 59:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17974 חנוכת בית המקדש והתרחבות פיזית ורוחנית בעולם | דברי הימים ב' [4] פרק ז'-ח' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] א בשבט תשפ"ג 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17964 לאומיות מול לאומנות | זרעונים [19] עמ' קלג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשפ"ג 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17965 קשר הנשמה והגוף | אורות הקודש א' [98] עמ' קפג' פס' יט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תשפ"ג 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17956 ההבדלים בין הבטחה לנבואה | גבורות ה' [17] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו בטבת תשפ"ג 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17957 אחריות על החברה שלא תעבוד ע"ז | תפארת ישראל [71] פרק לח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בטבת תשפ"ג 58:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17949 המעבר מנקיות לפרישות עובר בתיקון המידות | מסילת ישרים [28] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד בטבת תשפ"ג 49:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17951 מגדרי מלאכת מוחק | הלכות שבת [11] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשפ"ג 46:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17941 חנוכת המקדש ותפילת שלמה | דברי הימים ב' [3] פרק ה'-ו' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בטבת תשפ"ג 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17954 התעלות מעל השכל האנושי | אורות התורה [16] פרק ה' פס' ד', פרק ו' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ג 32:52
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17926 הפסק נדרש בין הכלל לפרטים | זרעונים [18] , מערכה 'נשמת הלאומיות וגופה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשפ"ג 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17927 קליטת הנביא את האור הנשמה | אורות הקודש א' [97] , עמ' קפא', סע' יז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"ג 57:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17955 אברהם - הטבע ממש | גבורות ה' [16] פרק ו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט בטבת תשפ"ג 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17905 תפארת ישראל [70] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בטבת תשפ"ג 55:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17909 הגדרת מלאכת מבשל | הלכות שבת [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ג 49:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17902 חומרת השקר וחילול השם | מסילת ישרים [27] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ג 56:36
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17895 בניית המקדש ועניין הזהב שבו | דברי הימים ב' [2] פרק ג'-ד' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בטבת תשפ"ג 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17893 השמחה בתורה מתוך ענווה ולא מתוך הבנה שכלית | אורות התורה [15] פרק ה' פס' ב'-ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17892 מלכות בה' נמצאת בהכל | זרעונים [17] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשפ"ג 39:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17891 צמיחת המחשבות אצל הנביא | אורות הקודש א' [96] עמ' קפ'-קפא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תשפ"ג 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17894 תפארת ישראל [69] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב בטבת תשפ"ג 59:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17877 הימנעות מלשון הרע ומנקמה- בגלל שאנחנו לא במלחמה | מסילת ישרים [26] , פרק יא', המערכה החברתית חלק ב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י בטבת תשפ"ג 49:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17876 כח הטומאה הנורא | עשרה בטבת, חגים - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ג 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17870 אמונה בקדושת התורה וישראל מגלה את פנימיות התורה | אורות התורה [14] פרק ד' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"ג 51:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17869 מלכות שלמה ותחילת בניית המקדש | דברי הימים ב' [1] פרק א'-ב' ספר דברי הימים ב' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט בטבת תשפ"ג 57:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17871 יסוד ושורש החידוש בתורה נמצא בעולם הרוחני | אורות הקודש א' [95] עמ' קעט פס' יד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו בטבת תשפ"ג 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17872 עבודת ההמלכה | זרעונים [16] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשפ"ג 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17861 זהות מצרים וכנען, אברהם והולדתו כשורש ליצאת מצרים | גבורות ה' [14] פרק ד'-ה' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ה בטבת תשפ"ג 01:06:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17859 פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ג 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17845 עמ"י נבדל בטבעו משאר הנבראים | תפארת ישראל [68] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בטבת תשפ"ג 48:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17821 מיהו המנהיג | מסילת ישרים [25] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ג 48:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17822 מלאכת ממרח | הלכות שבת [9] הלכה - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ג 49:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17828 הדיבר הראשון | תפארת ישראל [67] פרק לז תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בכסלו תשפ"ג 52:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17816 האכילה - בין ישראל לאומות העולם | מסילת ישרים [24] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו בכסלו תשפ"ג 52:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17835 סדר ההדלקה - השיטות השונות | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשפ"ג 37:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17810 מעוז צור - בית ראשון | הרב אליעזר קשתיאל מעוז צור | רבני בני דוד כ"ה בכסלו תשפ"ג 04:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17817 נדבת העם לבניית המקדש | דברי הימים א' [13] פרק כט' - סיום הספר ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ה בכסלו תשפ"ג 55:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17823 הטוב האלוקי שנמצא בכל פרט | אורות התורה [13] פרק ד' פס' ב'-ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ג 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17825 הזרמת הדעת הפנימית מהנביא | אורות הקודש א' [94] עמ' קעז' - קעח' פס' יב' -יג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בכסלו תשפ"ג 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17826 זרעונים [15] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשפ"ג 18:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17818 שעשוע ופלפול בתורה | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"ג 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17819 גבורות ה' [13] פרק ד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א בכסלו תשפ"ג 01:03:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17824 תפארת ישראל [66] פרק לה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ בכסלו תשפ"ג 01:02:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17790 מהי הגדרה של מלאכה בדיני שבת | הלכות שבת [8] הלכה - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ג 43:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17798 נקיות בעריות- אין סברות בצניעות | מסילת ישרים [23] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ג 52:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17801 ציווי דוד לשלמה על המקדש | דברי הימים א' [12] , פרק כז'-כח' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ח בכסלו תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17791 הסתכלות כוללת על המגמה האלוקית שבתנ"ך | אורות התורה [12] פרק ד' פס' א'-ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשפ"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17800 המאבק השגוי מול שטף הכפירה | זרעונים [14] ,מאמר 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17799 כוח הדמיון וחשיבותו אצל הנביא | אורות הקודש א' [93] , סוגיית 'הגיון הקודש' עמ' קעו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ג 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17802 החידוש של ישראל- קדושת הגוף | גבורות ה' [12] , פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד בכסלו תשפ"ג 53:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17772 גניבת דעת - נטילת נפש | מסילת ישרים [22] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב בכסלו תשפ"ג 38:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17769 חלוקת משמרות הלוים | דברי הימים א' [11] פרק כד'-כו' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בכסלו תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17768 העיון בפרטי וכללי התורה מביא לאהבת ה' | אורות התורה [11] פרק ג' פס' ח'-ט' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17771 חוסר הכוונה גורם לפעולה הרסנית | עין איה [7] שבת א' פרק שני פס' קנז', י' כסלו עין איה שבת א'- הרב איתי [תשפ"ג] י בכסלו תשפ"ג 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17764 לא להיבהל מהכפירה | זרעונים [13] יסורים ממרקים, עמ' קכח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשפ"ג 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17763 עיבוד הנביא את נבואתו ע''י הלימוד וזיק נשמתו| אורות הקודש א' [92] , פס' 'קשב החזון' עמ' קעד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בכסלו תשפ"ג 57:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17770 זהותנו הלאומית היא תוצר אלוקי | גבורות ה' [11] פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ג 01:00:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17761 רחל ולאה הנסתר שקודם לנגלה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ג 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17765 אותיות דרבי עקיבא - הריבוי והאחדות | תפארת ישראל [65] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ג 58:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17767 טחינה תוך כדי הליכה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ג 43:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17756 תיקון הגזל בדרך אל תיקון המידות | מסילת ישרים [21] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 49:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17760 הכנות דוד לבניית המקדש | דברי הימים [10] פרק כא' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בכסלו תשפ"ג 52:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17759 הכרת רצון ה' מתוך הפרטים | אורות התורה [10] פרק ג' סע' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ג 44:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17762 הנשמה מאירה ומתחדשת תמידית | אורות הקודש א' 91 , עמ' קעב' פס' ה'-ו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בכסלו תשפ"ג 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17766 תפקיד עמ"י - לכפור ולתקן את חשכת אמונת הדתות | זרעונים [12] יסורים ממרקים, עמ' קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בכסלו תשפ"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17750 חשיבות סיפור השבח ויציאת מצרים | גבורות ה' [10] פרק א'-ב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 50:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17745 האם מותר לרסק דברים בשבת | הלכות שבת [6] , מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ג 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17758 תפארת ישראל [64] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:09:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17731 דברי הימים [9] פרק יט ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ז בחשוון תשפ"ג 01:01:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17751 התנהלות כספית נכונה | מסילת ישרים [20] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ג 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17860 הכוונות העליונות והיחס לפרטים | אורות התורה [9] , פרק ג' סעיפים ב'-ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשפ"ג 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17726 אנשי היצירה - הנביאים מחיים את העולם ממעין החיים | אורות הקודש א' [90] , 'שטף היצירה הנשמתית', עמ' קע' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בחשוון תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17725 הכפירה העולמית מאפשרת לאור הטהור לנבוט | זרעונים [11] יסורים ממרקים, עמ' קכו'- קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשפ"ג 33:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17722 ההיגלמות מהילדות ומעבר לאישיות עצמאית והיציאה לעולם |פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"ג 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17733 שבעה דרכים בהם הקב''ה מתגלה כמלך | גבורות ה' [9] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ג 01:00:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17735 שימוש אל מול תיקון במלאכת בורר | הלכות שבת[5] , גדרי מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשפ"ג 45:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17709 חשיבותה של הזריזות | מסילת ישרים [19] פרק ט'-י' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א בחשוון תשפ"ג 49:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17730 דברי הימים [8] פרקים טז- יח ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ בחשוון תשפ"ג 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17702 ביאור כתרי אותיות | אורות התורה [8] פרק ב פס' ו-ז, פרק ג פס' א אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ג 46:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים