תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בתמוז תשפ"ב

תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17602 היחס בין מעשה אלוקים לבחירת האדם | התפילה [9] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשפ"ב 7:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17601 ברכת אשר יצר - הודאה על פלא | התפילה [8] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ב 6:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17640 שכל חופשי בנפש חופשיה | תפארת ישראל [59] פרק כט-ל תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה באלול תשפ"ב 1:00:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17639 גילוי האנרגיה האדירה שטמונה בגוף עצמו | מסילת ישרים [17] פרק ז'-ח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 1:05:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17629 שושלות השבטים לוי יששכר וגד | דברי הימים א' [4] פרק ו'-ז' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באלול תשפ"ב 57:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17615 מה המשמעות של לימוד תורה "לשמה"? | אורות התורה [04] פרק ב' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"ב 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17627 הדרך לקומה הבאה עוברת דרך הרקבה של הקומה הקודמת | אורות הקודש א' [84] פס' קלה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשפ"ב 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17626 תנועה לעולם רחב יותר | זרעונים [5] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשפ"ב 24:10
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17600 ההודאה - נקודת המוצא לתפילה | התפילה [7] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשפ"ב 5:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17604 למה באים ייסורים | פרשת כי תבוא, עין איה שבת ב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשפ"ב 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17613 מלכות ה' על ישראל בלבד | גבורות ה' [03] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ב 1:04:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17610 ישראל הם הכי מלאכים והכי בני אדם | תפארת ישראל [58] פרק כט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח באלול תשפ"ב 55:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17625 למה מותר להבריג מלחיה ולפתוח שולחן, אבל אוהל אסור | הלכות שבת [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ב 46:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17609 רוצה להיות מלך? תהיה זריז | מסילת ישרים [16] פרק ז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 55:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17608 שושלות השבטים שמעון, ראובן, גד ומנשה | דברי הימים א' [03] פרקים ד-ה ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז באלול תשפ"ב 57:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17607 התורה שבעל פה נובעת מחיי הציבור הישראלי | אורות התורה [03] פרק א פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"ב 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17598 אורות של משיח הינו אור עתידי ומהפכני בו הקודש יאיר מתוך העולם | אורות הקודש א' [83] פס' קלד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באלול תשפ"ב 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17599 העולם מתקדם בצורה מידתית ואיטית | זרעונים [4] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשפ"ב 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17592 איך למנוע מעמלק לזנב בעייפות הרוחנית | פרשת כי תצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב באלול תשפ"ב 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17589 אין מלמדים מדעי האטום לסטודנט שאינו הגון | גבורות ה' [02] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17591 השלבים השונים בתהליך קבלת התורה | תפארת ישראל [57] , פרק כח תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א באלול תשפ"ב 48:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17585 מגאוות העצלן לזריזות המלאכים | מסילת ישרים [15] פרק ו' -ז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י באלול תשפ"ב 01:00:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17580 המשך שושלת שבט יהודה | דברי הימים א' [02] פרקים ב-ג ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט באלול תשפ"ב 01:06:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17584 מדד הזמן במלאכות שבת | הלכות שבת [01] הלכה - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"ב 43:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17578 אמונה בסגולת ישראל היא תנאי ללימוד תורה | אורות התורה [02] פרק א פס' ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ח באלול תשפ"ב 49:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17573 החיים האלוקיים טבועים בישראל וחפצים להתגלות | אורות הקודש א' 82 אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו באלול תשפ"ב 55:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17574 תפקיד הנביאים ותפקיד החכמים בהגשמת האידיאל | זרעונים [3] 'חכם עדיף מנביא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשפ"ב 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17566 התורה זו האמת האלוקית ששייכת לאדם | גבורות ה' [1] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ב 01:12:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17553 כיבוד ודקדוק בכל פרטי החיים מביא לידי שכל זך | פרשת שופטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה באלול תשפ"ב 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17563 התאמת התורה למקבל | תפארת ישראל [56] , פרק כז-כח תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באלול תשפ"ב 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17567 איך מגיעים לאמונה מבוררת | שו"ת הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 07:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17568 איך ניגשים לה' בתפילה? מה לצייר בנפשנו כשפונים אליו יתברך ?| שו"ת הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 10:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17569 בינה מלאכותית והתקדמות הטכנולוגיה | שות הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 09:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17570 האם עבודת המידות הוא עניין מלאכותי או שהלימודבאופן טבעי מחולל שינוי בנפש | שו"ת הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 04:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17556 הצורך הקיומי שבתכונת הזריזות | מסילת ישרים [14] פרק ו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג באלול תשפ"ב 01:00:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17571 להתבונן בגדולת אור אינסוף | שו"ת הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 07:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17572 מה עדיף מוסרי ולא דתי או דתי ולא מוסרי | שו"ת הרב קשתיאל שו"ת- הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 11:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17558 עם ישראל הוא עם קדוש | אזכרה לרב קוק והרב צוקרמן זצ''ל כללי - הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 46:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17551 עניין מלכות בית דוד- הרמת דגל התשובה | דברי הימים א' א-ב ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באלול תשפ"ב 53:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17549 התבטלותינו לתורה שבכתב והשתתפותינו בתורה שבעל פה | אורות התורה [1] פתיחה לספר ופרק א' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל א באלול תשפ"ב 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17495 בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 47:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17492 השפעתם של השופטים על הציבור | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17498 לנתיבות ישראל א' [04] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ב 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17489 שני צדדים בקבלת תורה | תפארת ישראל [55] פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באב תשפ"ב 34:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17490 היחס לחברה והשפעתה | מסילת ישרים [13] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17497 לנתיבות ישראל א' [03] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד באב תשפ"ב 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17496 טעות התרבות המודרנית | לנתיבות ישראל א' [02] , מאמר התרבות הישראלית, לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג באב תשפ"ב 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17474 סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשפ"ב 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17470 תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בתמוז תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17478 מטרת התרבות | לנתיבות ישראל א' [1] מאמר 'התרבות הישראלית' לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו בתמוז תשפ"ב 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17494 מודעות עצמית והשפעת החברה | מדברים אמונה [19] מדברים אמונה כ"ה בתמוז תשפ"ב 18:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17460 נפילת נבוכדנצר ועליית אויל מרודך | ירמיהו [46] פרק נב' - סוף הספר ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"ב 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17448 בירור מקומו של היסוד הרגש הנשי | פרשת מטות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ב 1:01:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17462 הופעת רזי התורה בארץ ישראל | אורות הקודש א' [81] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"ב 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17461 'צמאון לאל חי' (2) | זרעונים [2] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"ב 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17450 למה התורה ניתנה לאחר 49 יום ובמדבר | תפארת ישראל [53] פרק כה'-כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"א בתמוז תשפ"ב 01:05:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17459 הצורך בגוף כללי שיעסוק בגיור | הלכות גיור [6] הלכה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשפ"ב 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17435 הגאולה הנצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [46] סוף הספר פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"ב 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17479 האמונה נמצאת בכל אחד מאתנו | מדברים אמונה [18] מדברים אמונה י"ח בתמוז תשפ"ב 15:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17434 מפלת בבל | ירמיהו [45] פרק נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"ב 01:04:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17433 זרעונים [1] מאמר 'צמאון לאל חי' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשפ"ב 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17432 אורות הקודש א' [80] פס' קכט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בתמוז תשפ"ב 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17421 איך נכון לבנות את עולם הלימוד של בעלי הבתים | מדברים אמונה [17] מדברים אמונה ט"ז בתמוז תשפ"ב 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17414 עשה לך רב (2) | מדברים אמונה [16] מדברים אמונה ט"ז בתמוז תשפ"ב 08:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17413 עשה לך רב (1) | מדברים אמונה [15] מדברים אמונה ט"ו בתמוז תשפ"ב 12:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17400 המספר של היצירה השלמה המינימאלית | תפארת ישראל [52] פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד בתמוז תשפ"ב 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17412 התבוננות בסוגיית חברה מעורבת | מדברים אמונה [14] מדברים אמונה י"ד בתמוז תשפ"ב 12:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17388 הכוונה בלימוד אישי ושאילת שאלות | מדברים אמונה [13] מדברים אמונה י"ג בתמוז תשפ"ב 15:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17398 חזקת כשרות אם אומר שהוא יהודי | הלכות גיור [5] הלכה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"ב 48:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17399 מניעות למידת הזריזות | מסילת ישרים [12] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב בתמוז תשפ"ב 53:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 17389 מפלתה של בבל | ירמיהו [44] פרק נ'-נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"ב 58:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17402 בדור הגאולה צריך לחזק את הממדים החומריים בשביל שישרה עליהם הרבה קודש | אורות הקודש א' [79] , פס' קכח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בתמוז תשפ"ב 01:07:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17401 בכל מצווה יש שלוש אידיאות | למהלך האידיאות בישראל [19] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשפ"ב 21:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17383 הקשר והדבקות עם רבונו של עולם | התפילה [6] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשפ"ב 5:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17385 בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 57:40
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17382 התפילה ומעמדו המוסרי של האדם | התפילה [5] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 5:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17386 האדם נזר הבריאה בזכות החופש שבו | תפארת ישראל [51] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בתמוז תשפ"ב 01:00:45
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17380 הלחמת הנשמה והגוף | התפילה [4] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ז בתמוז תשפ"ב 7:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17397 האם אפשר לבטל גיור? | הלכות גיור [4] הלכה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשפ"ב 48:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17373 העולם כולו פועל בהנהגה לא בחירית, מלבד לבחירה החופשית של האדם | מסילת ישרים [11] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בתמוז תשפ"ב 43:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים