פוסקים כנגד האמת למען השלום | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

ב בסיוון תשפ"ב

פוסקים כנגד האמת למען השלום | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

ב בסיוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17495 בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 47:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17492 השפעתם של השופטים על הציבור | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17498 לנתיבות ישראל א' [04] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ב 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17489 שני צדדים בקבלת תורה | תפארת ישראל [55] פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באב תשפ"ב 34:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17490 היחס לחברה והשפעתה | מסילת ישרים [13] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17497 לנתיבות ישראל א' [03] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד באב תשפ"ב 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17496 טעות התרבות המודרנית | לנתיבות ישראל א' [02] , מאמר התרבות הישראלית, לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג באב תשפ"ב 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17474 סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשפ"ב 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17470 תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בתמוז תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17478 מטרת התרבות | לנתיבות ישראל א' [1] מאמר 'התרבות הישראלית' לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו בתמוז תשפ"ב 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17494 מודעות עצמית והשפעת החברה | מדברים אמונה [19] מדברים אמונה כ"ה בתמוז תשפ"ב 18:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17460 נפילת נבוכדנצר ועליית אויל מרודך | ירמיהו [46] פרק נב' - סוף הספר ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"ב 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17448 בירור מקומו של היסוד הרגש הנשי | פרשת מטות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ב 1:01:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17462 הופעת רזי התורה בארץ ישראל | אורות הקודש א' [81] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"ב 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17461 'צמאון לאל חי' (2) | זרעונים [2] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"ב 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17450 למה התורה ניתנה לאחר 49 יום ובמדבר | תפארת ישראל [53] פרק כה'-כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"א בתמוז תשפ"ב 01:05:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17459 הצורך בגוף כללי שיעסוק בגיור | הלכות גיור [6] הלכה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשפ"ב 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17435 הגאולה הנצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [46] סוף הספר פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"ב 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17479 האמונה נמצאת בכל אחד מאתנו | מדברים אמונה [18] מדברים אמונה י"ח בתמוז תשפ"ב 15:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17434 מפלת בבל | ירמיהו [45] פרק נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"ב 01:04:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17433 זרעונים [1] מאמר 'צמאון לאל חי' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשפ"ב 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17432 אורות הקודש א' [80] פס' קכט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בתמוז תשפ"ב 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17421 איך נכון לבנות את עולם הלימוד של בעלי הבתים | מדברים אמונה [17] מדברים אמונה ט"ז בתמוז תשפ"ב 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17414 עשה לך רב (2) | מדברים אמונה [16] מדברים אמונה ט"ז בתמוז תשפ"ב 08:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17413 עשה לך רב (1) | מדברים אמונה [15] מדברים אמונה ט"ו בתמוז תשפ"ב 12:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17400 המספר של היצירה השלמה המינימאלית | תפארת ישראל [52] פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד בתמוז תשפ"ב 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17412 התבוננות בסוגיית חברה מעורבת | מדברים אמונה [14] מדברים אמונה י"ד בתמוז תשפ"ב 12:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17388 הכוונה בלימוד אישי ושאילת שאלות | מדברים אמונה [13] מדברים אמונה י"ג בתמוז תשפ"ב 15:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17398 חזקת כשרות אם אומר שהוא יהודי | הלכות גיור [5] הלכה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"ב 48:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17399 מניעות למידת הזריזות | מסילת ישרים [12] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב בתמוז תשפ"ב 53:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 17389 מפלתה של בבל | ירמיהו [44] פרק נ'-נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"ב 58:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17402 בדור הגאולה צריך לחזק את הממדים החומריים בשביל שישרה עליהם הרבה קודש | אורות הקודש א' [79] , פס' קכח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בתמוז תשפ"ב 01:07:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17401 בכל מצווה יש שלוש אידיאות | למהלך האידיאות בישראל [19] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשפ"ב 21:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17383 הקשר והדבקות עם רבונו של עולם | התפילה [6] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשפ"ב 5:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17385 בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 57:40
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17382 התפילה ומעמדו המוסרי של האדם | התפילה [5] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 5:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17386 האדם נזר הבריאה בזכות החופש שבו | תפארת ישראל [51] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בתמוז תשפ"ב 01:00:45
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17380 הלחמת הנשמה והגוף | התפילה [4] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ז בתמוז תשפ"ב 7:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17397 האם אפשר לבטל גיור? | הלכות גיור [4] הלכה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשפ"ב 48:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17373 העולם כולו פועל בהנהגה לא בחירית, מלבד לבחירה החופשית של האדם | מסילת ישרים [11] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בתמוז תשפ"ב 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17371 ברכות בלעם - הסמך מהתורה לימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [45] פרק נט'-ס' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"ב 50:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17378 נבואות נקמה כנגד השמחים במפלת ישראל | ירמיהו [43] פרק מט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"ב 34:25
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17303 האצילות והקדושה שבאדם | התפילה [3] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"ב 11:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17367 דרך ההתמודדות עם עולם החול היא לכבדו | אורות הקודש א' [78] פס' קכז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בתמוז תשפ"ב 01:00:05
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17290 הגעגוע, הציפייה ואי-ההשלמה | התפילה [2] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשפ"ב 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17366 הלאומיות מובילה חזרה לדת | למהלך האידאות בישראל [18] פרק ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשפ"ב 32:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17288 עולם התפילה - עולם עילוי הרגשות | התפילה [1] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"ב 8:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17359 רוחב הדעת המתבקש לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"ב 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17362 איך בן אדם חומרי מסוגל לקבל תורה רוחנית | תפארת ישראל [50] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ל בסיוון תשפ"ב 01:13:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17357 חשיבות הפרטים הקטנים | מסילת ישרים [10] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 58:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17365 תשובת הרמב"ם - תקנת השבים | הלכות גיור [3] הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשפ"ב 54:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17351 צניעות - הגדרתו העצמית של עם ישראל | פרקי גאולה (נצח ישראל) [44] פרק נט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"ב 48:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17377 מואב ואדום | ירמיהו [42] פרק מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשפ"ב 54:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17355 בשיבה לארץ נדרש לאחד בין שלוש אידיאות | למהלך האידיאות בישראל [17] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשפ"ב 24:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17354 הקדושה טבעית למציאות | אורות הקודש א' [77] פס' קכה'-קכו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בסיוון תשפ"ב 01:09:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17347 כיצד משה רבנו הכיל תורה אינסופית | תפארת ישראל [49] , פרק כג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ג בסיוון תשפ"ב 01:01:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17364 התורה מברכת את לומדיה | נפש החיים [6] פרק טו'-טז' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשפ"ב 48:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17376 נבואות על מצרים פלשתים ומואב | ירמיהו [41] פרק מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ בסיוון תשפ"ב 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17339 למהלך האידיאות בישראל [16] פרק ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשפ"ב 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17353 צריך להדליק את האור בעולם הזה | אורות הקודש א' [76] פס' קכד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח בסיוון תשפ"ב 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17350 שורש החוצפה ותיקונה | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ב 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17346 חשיבות מסורת הפסיקה | תפארת ישראל [48] פרק כב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ז בסיוון תשפ"ב 58:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17331 למה אנשים צריכים שלמות? | מסילת ישרים [9] פרק ד' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 1:07:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17344 גיור אדם בוגר | הלכות גיור [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"ב 52:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17343 ההצלחות והכישלונות - שיקוף של הדבקות בה' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [43] פרק נז'-נח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"ב 49:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17352 חידושי תורה בוראים עולמות חדשים | נפש החיים [5] שער ד' פרק יב'-יד' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"ב 45:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17375 תפקיד ברוך בן נריה ונבואת מצרים | ירמיהו [40] פרק מה'-מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשפ"ב 58:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17332 הכרח לימוד הרזים בדור הזה | אורות הקודש א' [75] , פס' קכב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א בסיוון תשפ"ב 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17338 למהלך האידיאות בישראל [15] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשפ"ב 14:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17313 התעלות מוסרית על פי אופי נבואתו של משה | פרשת בהעלותך תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בסיוון תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17312 בין נבואת משה לבלעם | תפארת ישראל [47] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בסיוון תשפ"ב 57:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17315 הקדמה וגיור קטינים | הלכות גיור [1] הלכה - הרב קשתיאל ח בסיוון תשפ"ב 52:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17307 לימוד תורה - הרמת המבט המאפשרת תחקיר נכון | מסילת ישרים [08] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ח בסיוון תשפ"ב 55:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17291 האם עולם הרוח נגרר אחרי עולם המעשה | מדברים אמונה [12] מדברים אמונה ז בסיוון תשפ"ב 12:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17314 העולם מושתת על התורה | נפש החיים [04] שער ד', פרק י'-יא' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"ב 53:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17298 ישראל משולים לעפר | פרקי גאולה (נצח ישראל) [42] פרק נז' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"ב 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17296 בדור הגאולה הלימוד שונה ונעשה מאליו | אורות הקודש א' [74] פס' קכא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בסיוון תשפ"ב 41:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17304 לימוד תורה גואל את המחשבות | חג השבועות חגים - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ב 46:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17293 עניין המצוות באבות | תפארת ישראל [46] פרק כ' (חסר 6 דקות ראשונות) תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ב בסיוון תשפ"ב 40:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17281 פוסקים כנגד האמת למען השלום | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשפ"ב 36:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים