יש על מה להודות | יום העצמאות

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בניסן תשפ"ב

יש על מה להודות | יום העצמאות

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בניסן תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17339 למהלך האידיאות בישראל [16] פרק ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשפ"ב 47:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17331 למה אנשים צריכים שלמות? | מסילת ישרים [9] פרק ד' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17332 הכרח לימוד הרזים בדור הזה | אורות הקודש א' [75] , פס' קכב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א בסיוון תשפ"ב 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17338 למהלך האידיאות בישראל [15] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשפ"ב 14:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17313 התעלות מוסרית על פי אופי נבואתו של משה | פרשת בהעלותך תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בסיוון תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17312 בין נבואת משה לבלעם | תפארת ישראל [47] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בסיוון תשפ"ב 57:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17315 הקדמה וגיור קטינים | הלכות גיור [1] הלכה - הרב קשתיאל ח בסיוון תשפ"ב 52:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17307 לימוד תורה - הרמת המבט המאפשרת תחקיר נכון | מסילת ישרים [08] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ח בסיוון תשפ"ב 55:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17291 האם עולם הרוח נגרר אחרי עולם המעשה | מדברים אמונה [12] מדברים אמונה ז בסיוון תשפ"ב 12:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17314 העולם מושתת על התורה | נפש החיים [04] שער ד', פרק י'-יא' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"ב 53:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17298 ישראל משולים לעפר | פרקי גאולה (נצח ישראל) [42] פרק נז' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"ב 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17296 בדור הגאולה הלימוד שונה ונעשה מאליו | אורות הקודש א' [74] פס' קכא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בסיוון תשפ"ב 41:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17304 לימוד תורה גואל את המחשבות | חג השבועות חגים - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ב 46:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17293 עניין המצוות באבות | תפארת ישראל [46] פרק כ' (חסר 6 דקות ראשונות) תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ב בסיוון תשפ"ב 40:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17281 פוסקים כנגד האמת למען השלום | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשפ"ב 36:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17301 איך עושים חשבון נפש | מסילת ישרים [7] פרק ג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב 52:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17299 כתיבת פרוזבול בעל כרחו של הלווה | הלכות שמיטת כספים [05] הלכה - הרב קשתיאל א בסיוון תשפ"ב 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17297 הגאולה תשנה את מהותנו העצמית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [41] פרק נו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"ב 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17295 אורות הקודש א' [73] פס' קכ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו באייר תשפ"ב 33:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17265 המפקדים כבסיס החומרי ליציבות הדמיון | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ב 50:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17294 הפרדת דת ומדינה באומות | למהלך האידאות בישראל [14] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה באייר תשפ"ב 35:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17277 ספר במדבר - ספר המנהיגות בשעת משבר | פרשת במדבר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ב 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17292 עניין המצוות אצל אברהם ויעקב | תפארת ישראל [45] פרק כ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה באייר תשפ"ב 01:01:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17251 זהירות - פיקוח נפש | מסילת ישרים [06] פרקים א'-ב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג באייר תשפ"ב 51:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17250 מנגנון הפרוזבול | הלכות שמיטת כספים [4] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשפ"ב 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17252 אם אין יראה אין תורה | נפש החיים [03] שער ד', פרקים ד'-ז' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשפ"ב 46:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17246 מה מגלה פיזור עמ"י ברחבי העולם | פרקי גאולה (נצח ישראל) [40] פרק נו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשפ"ב 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17235 סוגיות התנ"ך בראי הזמן | מדברים אמונה [11] מדברים אמונה כ"א באייר תשפ"ב 17:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17244 הדתות אימצו את הפן הדתי שביהדות באופן מקולקל | למהלך האידיאות בישראל [13] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באייר תשפ"ב 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17245 היחיד מושפע מהאור המוזרח על עמ'י בארצו | אורות הקודש א' [72] פס' קיח'-קיט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באייר תשפ"ב 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17233 סיבת הגלות ותיקונה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשפ"ב 44:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17224 יחסם של האבות למצוות לפני קבלת התורה | תפארת ישראל [44] פרק יט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באייר תשפ"ב 55:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17226 המקור לשמיטת כספים | הלכות שמיטת כספים [03] הלכה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17225 העיקר בלימוד הוא ההתקדמות | נפש החיים [02] שער ד' פרקים א'-ג' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17218 השלום הוא תהליך הבנה מול עצמנו ועברנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [39] פרק נה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 44:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17191 הבקעת חומות ירושלים ואהבתו של ירמיהו לעמ"י | ירמיהו [37] פרק לט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17220 אור החכמה האלוקית שורה דווקא בארץ ישראל | אורות הקודש א' [71] פס' קטז-קיז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באייר תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17219 החיסרון בבית ראשון | למהלך האידיאות בישראל [12] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באייר תשפ"ב 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17171 הדאגה לחיית השדה, מבט אל העתיד | פרשת בהר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17167 הספק הוא הגיהינום | תפארת ישראל [43] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באייר תשפ"ב 40:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17168 עניין ההשמטה ומה היא הלוואה | הלכות שמיטת כספים [2] הלכה - הרב קשתיאל ט באייר תשפ"ב 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17190 אורות הקודש א' [70] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באייר תשפ"ב 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17189 בית שני - הכנת האומה לגלות הארוכה | למהלך האידיאות בישראל [11] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשפ"ב 32:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17154 סוד השריקה בקיבוץ הגלויות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ב 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17161 תפארת ישראל [42] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באייר תשפ"ב 34:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17162 הלכות שמיטת כספים [1] הלכה - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ב 40:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17147 המלחמה הבלתי נגמרת אל השלמות | מסילת ישרים [5] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17150 שו"ת על מהות התורה | נפש החיים [1] פתיחה לשער ד' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל א באייר תשפ"ב 37:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17143 יש על מה להודות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל כ"ז בניסן תשפ"ב 40:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 17142 תפילה ולימוד לחיילים בזמן עומס | קצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ו בניסן תשפ"ב 16:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17132 האם קרבנות ויבמות רלוונטיים לימינו? | מדברים אמונה [10] מדברים אמונה כ"ה בניסן תשפ"ב 16:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17131 פרשיות מסובכות בתנ"ך | מדברים אמונה [9] מדברים אמונה כ"ד בניסן תשפ"ב 15:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17130 התורה מחנכת לגדלות | מדברים אמונה [8] מדברים אמונה כ"ג בניסן תשפ"ב 17:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17129 מה מוסיפה התורה על קומת הדרך ארץ | מדברים אמונה [7] מדברים אמונה כ"ב בניסן תשפ"ב 17:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17128 דרך ארץ קדמה לתורה - חלק ב | מדברים אמונה [6] מדברים אמונה כ"א בניסן תשפ"ב 15:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17127 דרך ארץ קדמה לתורה - חלק א | מדברים אמונה [5] מדברים אמונה כ בניסן תשפ"ב 14:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17126 למה צריך מניין | מדברים אמונה [4] מדברים אמונה י"ט בניסן תשפ"ב 17:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17125 עולם הרגש בתפילה | מדברים אמונה [3] מדברים אמונה י"ח בניסן תשפ"ב 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17124 נוסח וסגנון התפילה | מדברים אמונה [2] מדברים אמונה י"ז בניסן תשפ"ב 21:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17123 למה צריך נוסח קבוע לתפילה | מדברים אמונה [1] מדברים אמונה ט"ז בניסן תשפ"ב 16:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17058 תורה ניתנה לעם ישראל, פרק יז' | תפארת ישראל [41] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באדר ב תשפ"ב 01:00:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17037 צדקותו של עבד מלך הכושי | ירמיהו [36] פרק לח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד באדר ב תשפ"ב 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17038 הרגשות הסמויים - פתח לאהבה בעבודת ה' | אורות הקודש א' [69] פס' קיד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג באדר ב תשפ"ב 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17039 השפעת גלות ישראל על האנושות | למהלך האידיאות בישראל [10] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באדר ב תשפ"ב 35:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17033 ברכת כהנים - הדגם להתנהלות אנשי ציבור | פרשת שמיני פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א באדר ב תשפ"ב 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17024 מדוע התורה לא ניתנה בתחילת הבריאה | תפארת ישראל [40] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באדר ב תשפ"ב 01:06:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17025 חובות העולם הזה כציפייה לחלום העולם הבא | מסילת ישרים [4] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באדר ב תשפ"ב 01:02:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17023 שיטת הרב קניבסקי בגבול הדרומי של ארץ ישראל כללי - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשפ"ב 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17011 כח ההתעוררות הרגשית שיופיע בגאולה השלמה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [38] פרק נד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשפ"ב 48:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17010 ניסיון בריחת ירמיהו מירושלים ועונשו | ירמיהו [35] פרק לז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשפ"ב 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17007 מעלת אדם הראשון | תפארת ישראל [39] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באדר ב תשפ"ב 54:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17003 פורים, מציאות מעבר לכל דימיון | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשפ"ב 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17008 שני משיחים לישראל - חברתי ומדיני | פרקי גאולה (נצח ישראל) [37] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשפ"ב 28:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16998 המגילה - ספר ירמיה או מגילת איכה | ירמיהו [34] פרק לו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י באדר ב תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16996 אורות הקודש א' [68] סע' קיג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באדר ב תשפ"ב 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16997 הציונות החילונית יכלה לקום רק על בסיס השמרנות הדתית | למהלך האידאות בישראל [9] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשפ"ב 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16986 הצורך האנושי בתורה מן השמים | תפארת ישראל [38] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באדר ב תשפ"ב 50:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16980 יראת ה' מביאה לידי הערצה ובושה | מסילת ישרים [3] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באדר ב תשפ"ב 01:01:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16979 בית המקדש הוא פרי אהבת ה' אותנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [36] פרק נב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ב 47:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16978 הלימוד ממשפחת בני רכב | ירמיהו [33] פרק לה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג באדר ב תשפ"ב 27:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים