זהירת ודקדוק בלימוד הנסתר | נפש החיים [48] שער ג' פרק ג'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בכסלו תשפ"ב

זהירת ודקדוק בלימוד הנסתר | נפש החיים [48] שער ג' פרק ג'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17224 יחסם של האבות למצוות לפני קבלת התורה | תפארת ישראל [44] פרק יט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באייר תשפ"ב 55:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17226 המקור לשמיטת כספים | הלכות שמיטת כספים [03] הלכות שמיטת כספים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ו באייר תשפ"ב 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17225 העיקר בלימוד הוא ההתקדמות | נפש החיים [02] שער ד' פרקים א'-ג' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17218 השלום הוא תהליך הבנה מול עצמנו ועברנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [39] פרק נה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 44:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17191 הבקעת חומות ירושלים ואהבתו של ירמיהו לעמ"י | ירמיהו [37] פרק לט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17220 אור החכמה האלוקית שורה דווקא בארץ ישראל | אורות הקודש א' [71] פס' קטז-קיז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באייר תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17219 החיסרון בבית ראשון | למהלך האידיאות בישראל [12] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באייר תשפ"ב 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17171 הדאגה לחיית השדה, מבט אל העתיד | פרשת בהר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17167 הספק הוא הגיהינום | תפארת ישראל [43] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באייר תשפ"ב 40:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17168 עניין ההשמטה ומה היא הלוואה | הלכות שמיטת כספים [2] הלכות שמיטת כספים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17190 אורות הקודש א' [70] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באייר תשפ"ב 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17189 בית שני - הכנת האומה לגלות הארוכה | למהלך האידיאות בישראל [11] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשפ"ב 32:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17154 סוד השריקה בקיבוץ הגלויות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ב 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17161 תפארת ישראל [42] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באייר תשפ"ב 34:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17162 הלכות שמיטת כספים [1] הלכות שמיטת כספים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 40:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17147 המלחמה הבלתי נגמרת אל השלמות | מסילת ישרים [5] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17150 שו"ת על מהות התורה | נפש החיים [1] פתיחה לשער ד' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל א באייר תשפ"ב 37:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17143 יש על מה להודות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל כ"ז בניסן תשפ"ב 40:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 17142 תפילה ולימוד לחיילים בזמן עומס | קצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ו בניסן תשפ"ב 16:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17132 האם קרבנות ויבמות רלוונטיים לימינו? | מדברים אמונה [10] מדברים אמונה כ"ה בניסן תשפ"ב 16:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17131 פרשיות מסובכות בתנ"ך | מדברים אמונה [9] מדברים אמונה כ"ד בניסן תשפ"ב 15:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17130 התורה מחנכת לגדלות | מדברים אמונה [8] מדברים אמונה כ"ג בניסן תשפ"ב 17:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17129 מה מוסיפה התורה על קומת הדרך ארץ | מדברים אמונה [7] מדברים אמונה כ"ב בניסן תשפ"ב 17:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17128 דרך ארץ קדמה לתורה - חלק ב | מדברים אמונה [6] מדברים אמונה כ"א בניסן תשפ"ב 15:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17127 דרך ארץ קדמה לתורה - חלק א | מדברים אמונה [5] מדברים אמונה כ בניסן תשפ"ב 14:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17126 למה צריך מניין | מדברים אמונה [4] מדברים אמונה י"ט בניסן תשפ"ב 17:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17125 עולם הרגש בתפילה | מדברים אמונה [3] מדברים אמונה י"ח בניסן תשפ"ב 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17124 נוסח וסגנון התפילה | מדברים אמונה [2] מדברים אמונה י"ז בניסן תשפ"ב 21:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17123 למה צריך נוסח קבוע לתפילה | מדברים אמונה [1] מדברים אמונה ט"ז בניסן תשפ"ב 16:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17058 תורה ניתנה לעם ישראל, פרק יז' | תפארת ישראל [41] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באדר ב תשפ"ב 01:00:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17037 צדקותו של עבד מלך הכושי | ירמיהו [36] פרק לח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד באדר ב תשפ"ב 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17038 הרגשות הסמויים - פתח לאהבה בעבודת ה' | אורות הקודש א' [69] פס' קיד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג באדר ב תשפ"ב 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17039 השפעת גלות ישראל על האנושות | למהלך האידיאות בישראל [10] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באדר ב תשפ"ב 35:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17033 ברכת כהנים - הדגם להתנהלות אנשי ציבור | פרשת שמיני פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א באדר ב תשפ"ב 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17024 מדוע התורה לא ניתנה בתחילת הבריאה | תפארת ישראל [40] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באדר ב תשפ"ב 01:06:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17025 חובות העולם הזה כציפייה לחלום העולם הבא | מסילת ישרים [4] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באדר ב תשפ"ב 01:02:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17023 שיטת הרב קניבסקי בגבול הדרומי של ארץ ישראל כללי - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשפ"ב 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17011 כח ההתעוררות הרגשית שיופיע בגאולה השלמה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [38] פרק נד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשפ"ב 48:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17010 ניסיון בריחת ירמיהו מירושלים ועונשו | ירמיהו [35] פרק לז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשפ"ב 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17007 מעלת אדם הראשון | תפארת ישראל [39] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באדר ב תשפ"ב 54:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17003 פורים, מציאות מעבר לכל דימיון | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשפ"ב 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17008 שני משיחים לישראל - חברתי ומדיני | פרקי גאולה (נצח ישראל) [37] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשפ"ב 28:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16998 המגילה - ספר ירמיה או מגילת איכה | ירמיהו [34] פרק לו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י באדר ב תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16996 אורות הקודש א' [68] סע' קיג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באדר ב תשפ"ב 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16997 הציונות החילונית יכלה לקום רק על בסיס השמרנות הדתית | למהלך האידאות בישראל [9] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשפ"ב 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16986 הצורך האנושי בתורה מן השמים | תפארת ישראל [38] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באדר ב תשפ"ב 50:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16980 יראת ה' מביאה לידי הערצה ובושה | מסילת ישרים [3] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באדר ב תשפ"ב 01:01:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16979 בית המקדש הוא פרי אהבת ה' אותנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [36] פרק נב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ב 47:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16978 הלימוד ממשפחת בני רכב | ירמיהו [33] פרק לה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג באדר ב תשפ"ב 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16977 אורות הקודש א' [67] פס' קיא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א באדר ב תשפ"ב
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16973 בישראל לא תתאפשר מלכות חסרת נביא | למהלך האידיאות בישראל [08] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר ב תשפ"ב 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16969 פסיביות ואקטיביות - שני ערוצים בעבודת ה' | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשפ"ב 50:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16968 איך נראה אדם? | תפארת ישראל [37], סוף פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט באדר א תשפ"ב 56:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16965 הצורה שבה חוקרים את עבודת ה' | מסילת ישרים [2] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ח באדר א תשפ"ב 57:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16967 מוחזק בספק צדקה | טוען ונטען [8] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשפ"ב 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16966 ההתעלות הרוחנית של ימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [35], פרק נא' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשפ"ב 52:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16974 כריתת ברית על שילוח העבדים | ירמיהו [32] פרק לד' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ו באדר א תשפ"ב 38:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16972 הרצון של שלמה לתיקון השלם ותחילת הנפילה | למהלך האידיאות בישראל [7] פרק ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר א תשפ"ב 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16976 יש עליות שדורשות מחיקה של המדרגה הקודמת | אורות הקודש א' [66] עמ' קכד', סע' קי' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד באדר א תשפ"ב 43:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16962 אש פיתוח המציאות, למול אש פיתוח האישיות והחיים עצמם | פרשת ויקהל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשפ"ב 43:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16964 האם קיים מדע מוסרי? | תפארת ישראל [36], פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב באדר א תשפ"ב 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16963 מדוע נכתב הספר | מסילת ישרים [1] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א באדר א תשפ"ב 1:11:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16970 פרקי גאולה (נצח ישראל) [34] פרק מט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ באדר א תשפ"ב 49:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16975 אורות הקודש א' [65] עמ' קכג', סע' קט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר א תשפ"ב 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16971 למהלך האידיאות בישראל [6] פרק ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר א תשפ"ב 25:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16958 חטא העגל - טעות בהבנת ייחודיותו של עמ"י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ב 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16956 מבוא למערכת תורה מן השמים | תפארת ישראל [35] פרק יד'-טו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ו באדר א תשפ"ב 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16960 אהבת ה' | נפש החיים [58] שער ג' פרק יד' - סיום הספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשפ"ב 17:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16952 ימות המשיח - ימים ללא ניסיונות | פרקי גאולה (נצח ישראל) [33], פרק מח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ב 49:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16951 המלחמה על עולם הרזים | אורות הקודש א [64] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר א תשפ"ב 1:01:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16950 רצוננו להטיב לעולם מקורו במעמד הר סיני ובקישורנו לאבות | למהלך האידאות בישראל [5] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר א תשפ"ב 30:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16944 חשיבות הדיוק בעבודת ה' | פרשת תצווה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשפ"ב 48:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16953 מטרת המצוות לעומת מטרת לימוד תורה | תפארת ישראל [34] פרק יד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באדר א תשפ"ב 1:03:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16942 מעלת עבודת ה' ללא רווח | נפש החיים [57] שער ג', פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ז באדר א תשפ"ב 54:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16948 אימתי 'יחלוקו' | הלכות טוען ונטען [07] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ב 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16939 גאולה שלישית תגיע לאט אבל נצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [32] פרק מו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ב 45:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16938 קניית השדה בענתות - אמונה בגאולה | ירמיהו [30] פרק לב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ה באדר א תשפ"ב 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16940 הלאומיות הישראלית היא עבודת ה' | למהלך האידיאות בישראל [04] עמ' קד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשפ"ב 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16941 כל מעשיך לשם שמים | אורות הקודש א' [63] פס' קז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר א תשפ"ב 45:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16929 עבודת ה' - שהקב"ה יקח את ליבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשפ"ב 56:00
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים