העיקר במצוות הוא העשייה ופחות הכוונה | תפארת ישראל [22]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בכסלו תשפ"ב

העיקר במצוות הוא העשייה ופחות הכוונה | תפארת ישראל [22]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16868 גאולת הדיבור | נפש החיים [54] שער ג' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשפ"ב 45:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16871 הגדרת 'רוב' בדיני ממונות | הלכות טוען ונטען [04] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"ב 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16867 האותיות האלוקיות מחיות ובוראות את העולם | אורות הקודש [60] פס' קג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תשפ"ב 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16866 החברה והדת אינן מקריות באדם אלא צורך מהותי | אורות התחיה [74] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשפ"ב 42:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16859 שירת המלחמה | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בשבט תשפ"ב 29:47
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16870 תפארת ישראל [30] פרק יב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בשבט תשפ"ב 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16869 פרקי גאולה (נצח ישראל) [28] פרק מד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"ב 32:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16852 הטעות שעולם האמונה צריך לתקן | אורות התחיה [73] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשפ"ב 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16853 יחודים - תכונת ההקשבה | אורות הקודש א' [59] פס' קא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"ב 49:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16846 יציאת מצרים - יציאה מעבדות לחרות | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"ב 49:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16821 התוכן החירותי של התורה | תפארת ישראל [29] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג בשבט תשפ"ב 1:02:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16847 מדיני מוחזק בחפץ | הלכות טוען ונטען [03] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ב בשבט תשפ"ב 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16818 שם הויה המיצג ענווה | נפש החיים [53] שער ג' פרק ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב בשבט תשפ"ב 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16819 שלימות הארץ לא מספיקה לגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [27] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל א בשבט תשפ"ב 46:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16809 העברת השכינה לבבל | ירמיהו [27] פרק כט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשפ"ב 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16822 אורות הקודש [58] פס' צט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תשפ"ב 49:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16810 שתי השגיאות של תרבות המערב | אורות התחיה [72] 'קריאה גדולה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשפ"ב 40:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16801 החירות שאין בה בחירה | תפארת ישראל [28] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בטבת תשפ"ב 01:03:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16805 המלחמה עם החרטומים | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשפ"ב 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16807 הרחמים מבשרים את הגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [26] פרק מב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ב 58:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16798 נבואת נביא השקר חנניה | ירמיהו [26] פרק כח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ב 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16799 התיווך בין המחשבות למעשים | אורות הקודש א' [57] פס' צד'-צז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"ב 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16800 שימוש בתפיסות הרווחות לטובת בניין האמונה | אורות התחיה [71] מאמר 'קריאה גדולה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשפ"ב 54:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16783 "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"ב 34:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16782 איך יוצאים משיעבוד בהווה? על ידי שיעבוד לעתיד | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"ב 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16781 מדרגות הופעת החיים ע"פ סדר ששת סדרי משנה | תפארת ישראל [27] פרק י' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בטבת תשפ"ב 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16772 לימוד מועיל משפיע על החיים | נפש החיים [52] שער ג' פרק ח'-ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ב 01:10:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16785 מוחזק בממון - חזקה או ברירת מחדל? | הלכות טוען ונטען [2] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ב 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16768 פרקי גאולה (נצח ישראל) [25] - השיעור חסר פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ב
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16767 המקדש ושילה | ירמיהו [25] פרק כו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשפ"ב 34:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16769 אורות התחיה [70] פס' עב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשפ"ב 13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16770 שפת הסוד 'מקודדת' במכוון | אורות הקודש א' [56] פס' צג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תשפ"ב
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16756 איך להיחלץ מעין הרע | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשפ"ב 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16758 למה ללמוד חכמה | תפארת ישראל [26] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א בטבת תשפ"ב 58:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16754 אחריות האדם בזכות צמצום ה' | נפש החיים [51] שער ג' פרק ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ב 40:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16761 עומק סיבת האנטישמיות | עשרה בטבת חגים - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ב 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16751 המשיח כולל הכל | פרקי גאולה (נצח ישראל) [24] פרק מא' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"ב 52:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16750 יהושע מתעסק בחלוקת הארץ [התפקיד של המנהיג] | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל ח בטבת תשפ"ב 32:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16753 תכלית שתי הגלויות | ירמיהו [24] פרק כד'-כה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ח בטבת תשפ"ב 54:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16749 השלום של העולם הנגלה והאמת של העולם הנסתר | אורות הקודש א' [55] פס' צא'-צב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו בטבת תשפ"ב 55:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16752 עושר עולמנו נובע ממימד האצילות | אורות התחיה [69] פס' עא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשפ"ב 31:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16740 השפעת עם ישראל על אומות העולם | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ב 1:04:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16743 תפארת ישראל [25] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בטבת תשפ"ב 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16748 אין המצאה יש התגלות | נפש החיים [50] שער ג' פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ב 55:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16784 מהי סברת החזקה ש'חפץ שברשותך הוא שלך'? | הלכות טוען ונטען [1] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ב 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16742 ההיפגשות עם הרוח על ידי המצוות | תפארת ישראל [24] פרק ט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז בכסלו תשפ"ב 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16747 תחושת הקיום של האדם באה מהצמצום של הבורא | נפש החיים [49] נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשפ"ב 01:02:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16737 מעלתו של המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [23] פרק מ' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשפ"ב 49:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16733 שמש בגבעון דון - בחירה וחירות של מנהיג מנצחת את הטבע | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשפ"ב 19:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16736 נביאי השקר | ירמיהו [23] פרק כג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ב 01:07:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16734 הגאולה דורשת תשובה ממקום חדש | אורות התחיה [68] פס' ע' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשפ"ב 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16735 התקדמות במתח שבין הנגלה והנסתר | אורות הקודש א' [54] פס' צ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בכסלו תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16728 בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשפ"ב 55:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16725 זהירת ודקדוק בלימוד הנסתר | נפש החיים [48] שער ג' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ב 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16716 המשיח לא מנהל לנו את החיים | פרקי גאולה (נצח ישראל) [22] פרק מ' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשפ"ב 53:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16726 הקידון - לא רק סימון טקטי, והשפעת קיום ההסכמים | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשפ"ב 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16741 תפארת ישראל [23] פרק ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בכסלו תשפ"ב 49:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16738 בין גלות יהויכין לגלות יהויקים | ירמיהו [22] פרק כב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשפ"ב 41:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16720 אורות התחיה [67] פס' סט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשפ"ב 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16719 הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ב 47:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16708 המאבק עם המלאך, עליית מדרגה לקראת הכניסה לארץ | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשפ"ב 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16714 העיקר במצוות הוא העשייה ופחות הכוונה | תפארת ישראל [22] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג בכסלו תשפ"ב 56:41
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16724 הבנת מושג 'המקום' | נפש החיים [47] שער ג' פרק א' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 43:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16723 הרחבת בית | הלכות שכנים [10] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16715 פרקי גאולה (נצח ישראל) [21] פרק לט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 01:10:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16712 כמה משימות לנכס לעצמך וכמה לשחרר | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ב 32:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16703 קללה ותוכחה על מלכות יהודה | ירמיהו [21] פרק כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ב 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16702 אחדות האינסוף והסוף | אורות הקודש א' [52] פס' פח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בכסלו תשפ"ב 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16695 העבודה בעם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 49:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16701 תשובת הכלל והגאולה מתפרצים ממעיין הנשמה | אורות התחיה [66] פס' סח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בכסלו תשפ"ב 29:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16693 פרה אדומה - לאפשר לחוק האלוהי לחול | תפארת ישראל [21] פרק ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ב 01:17:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16692 המקור לתפילה זה היותנו חלק מכנסת ישראל | נפש החיים [46] שער שני פרק יז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בכסלו תשפ"ב 51:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16694 השתתפות כספית שצרכי ציבור שאינו נהנה מהם | הלכות שכנים [09] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ה בכסלו תשפ"ב 49:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16675 היחס בין שכל ורגש | פרקי גאולה (נצח ישראל) [20] פר' לח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשפ"ב 54:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16673 מנהיגות חדשה בחציית הירדן | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ב 29:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16670 משל הבקבוק וגיא בן הינום | ירמיהו [20] פרק יט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ב 57:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16669 הדרך להסתכל בצורה בהירה ומוארת | אורות הקודש א' [51] פס' פז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בכסלו תשפ"ב 37:11
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16668 התעצמות הטבע הישראלי כשחיים על פי התורה | אורות התחיה [65] פס' סז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשפ"ב 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16667 הצלחת העולם הזה מתוך שאיפה לעולם הבא | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ב 59:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16665 קיום מצוות - חשיפת הנשמה | תפארת ישראל [20] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בחשוון תשפ"ב 01:11:06
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים