חמדת התורה יוצרת שייכות לכל הפרטים | אורות התחיה [61] פס' סא'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בחשוון תשפ"ב

חמדת התורה יוצרת שייכות לכל הפרטים | אורות התחיה [61] פס' סא'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בחשוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16733 שמש בגבעון דון - בחירה וחירות של מנהיג מנצחת את הטבע | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשפ"ב 19:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16728 בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשפ"ב 55:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16725 זהירת ודקדוק בלימוד הנסתר | נפש החיים [48] שער ג' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ב 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16716 המשיח לא מנהל לנו את החיים | פרקי גאולה (נצח ישראל) [22] פרק מ' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשפ"ב 53:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16726 הקידון - לא רק סימון טקטי, והשפעת קיום ההסכמים | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשפ"ב 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16720 אורות התחיה [67] פס' סט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשפ"ב 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16719 הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ב 47:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16708 המאבק עם המלאך, עליית מדרגה לקראת הכניסה לארץ | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשפ"ב 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16714 העיקר במצוות הוא העשייה ופחות הכוונה | תפארת ישראל [22] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג בכסלו תשפ"ב 56:41
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16724 הבנת מושג 'המקום' | נפש החיים [47] שער ג' פרק א' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 43:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16723 הרחבת בית | הלכות שכנים [10] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16715 פרקי גאולה (נצח ישראל) [21] פרק לט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 01:10:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16712 כמה משימות לנכס לעצמך וכמה לשחרר | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ב 32:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16703 קללה ותוכחה על מלכות יהודה | ירמיהו [21] פרק כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ב 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16702 אחדות האינסוף והסוף | אורות הקודש א' [52] פס' פח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בכסלו תשפ"ב 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16695 העבודה בעם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 49:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16701 תשובת הכלל והגאולה מתפרצים ממעיין הנשמה | אורות התחיה [66] פס' סח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בכסלו תשפ"ב 29:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16693 פרה אדומה - לאפשר לחוק האלוהי לחול | תפארת ישראל [21] פרק ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ב 01:17:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16692 המקור לתפילה זה היותנו חלק מכנסת ישראל | נפש החיים [46] שער שני פרק יז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בכסלו תשפ"ב 51:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16694 השתתפות כספית שצרכי ציבור שאינו נהנה מהם | הלכות שכנים [09] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ה בכסלו תשפ"ב 49:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16675 היחס בין שכל ורגש | פרקי גאולה (נצח ישראל) [20] פר' לח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשפ"ב 54:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 16673 מנהיגות חדשה בחציית הירדן | שיעור לאנשי קבע כללי - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ב 29:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16670 משל הבקבוק וגיא בן הינום | ירמיהו [20] פרק יט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ב 57:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16669 הדרך להסתכל בצורה בהירה ומוארת | אורות הקודש א' [51] פס' פז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בכסלו תשפ"ב 37:11
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16668 התעצמות הטבע הישראלי כשחיים על פי התורה | אורות התחיה [65] פס' סז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשפ"ב 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16667 הצלחת העולם הזה מתוך שאיפה לעולם הבא | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ב 59:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16665 קיום מצוות - חשיפת הנשמה | תפארת ישראל [20] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בחשוון תשפ"ב 01:11:06
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16663 כיצד רבדי הנפש מתבטאים בתפילה | נפש החיים [45] שער ב' פרק טו'-טז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשפ"ב 45:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16664 מתי היחיד יכול לכוף את הציבור | הלכות שכנים [08] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשפ"ב 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16659 משיח בן דוד ומלחמת גוג ומגוג | פרקי גאולה (נצח ישראל) [19] פרק לז' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשפ"ב 52:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16656 האמונה היא ודאות החיים | אורות הקודש א' [50] פס' פו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בחשוון תשפ"ב 01:02:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16657 היכולת לשוב בתשובה | ירמיהו [19] פרק יח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ב 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16655 חידושה של מדינת ישראל - הצימאון לנבואה כעם | אורות התחיה [64] פס' סו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בחשוון תשפ"ב 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16654 האם יש טעם בפרטי המצוות | תפארת ישראל [19] פרק ז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ בחשוון תשפ"ב 47:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16653 דיני שכנים הם דיני ממונות או דיני שותפים | הלכות שכנים [07] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 46:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16651 מהות וכוונת התפילה | נפש החיים [44] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 01:09:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16644 שלוש סעודות שבת כנגד שלוש פורענויות של ימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [18] פרק לו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 50:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16640 חוסר הביטחון בה' | ירמיהו [18] פרק יז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ב 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16639 הדרך לקליטת רזי תורה היא על ידי חוש האמונה | אורות הקודש א' [49] עמ' קא', פס' פד'-פה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשפ"ב 53:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16638 הנשמה שהדליקה מנועים ורוצה להופיע בעולם | אורות התחיה [63] פס' סד'-סה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשפ"ב 28:04
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16637 הבדל החסד בין ישראל לאומות העולם | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשפ"ב 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16641 טוב אלוקי ולא טוב אנושי | תפארת ישראל [18] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד בחשוון תשפ"ב 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16635 הדרכה לכוונה בתפילה | נפש החיים [43] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשפ"ב 50:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16652 הלכות שכנים [06] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשפ"ב 47:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16628 ירמיהו [17] פרק טו'-טז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ב 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16627 הברכה נמצאת בדבר הסמוי | אורות הקודש א' [48] פס' פג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16626 הגלות לא פוגעת בסגולת האומה | אורות התחיה [62] פס' סב'-סג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בחשוון תשפ"ב 22:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16625 המצוות - גזירות מלך והשתייכות לאינסוף | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בחשוון תשפ"ב 01:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16621 הדרך לרומם את הכוונות בתפילה | נפש החיים [42] שער ב' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16623 נזק ישיר ונזק עקיף | הלכות שכנים [05] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16624 המניע של האנושות למלחמת גוג ומגוג | פרקי גאולה (נצח ישראל) [17] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשפ"ב 47:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16605 חידוש שליחות ירמיהו | ירמיהו [16] ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ב 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16607 חכמת הנסתר נקלטת באופן סובייקטיבי | אורות הקודש א' [47] פס' פב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בחשוון תשפ"ב 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16606 חמדת התורה יוצרת שייכות לכל הפרטים | אורות התחיה [61] פס' סא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בחשוון תשפ"ב 26:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16604 קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשפ"ב 53:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16622 הלכות שכנים [04] בניית סוכה הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ח בתשרי תשפ"ב 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16603 עיקר התפילה - דבקות | נפש החיים [41] שער ב' פרק ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בתשרי תשפ"ב 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16597 ההעדר שמוביל לצימאון לאל חי | פרקי גאולה (נצח ישראל) [16] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בתשרי תשפ"ב 53:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16600 הביטחון בשקר והבצורת | ירמיהו [15] פרק יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ב 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16595 העולם החיצוני יוצר שיכרון | אורות הקודש א' [46] עמ' צח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ב 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16591 אורות התחיה [60] פס' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתשרי תשפ"ב 33:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16585 השיעור האחרון של משה - אנחנו עם מושגח | פרשת וילך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"ב 22:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16599 האזוב והנבל | ירמיהו [14] פרק יב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"א 56:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16584 צער הצדיקים מכפר על העולם | פרשת ניצבים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשפ"א 53:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16601 מצוות מן השמים | תפארת ישראל [16] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד באלול תשפ"א 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16602 אחריות עמ"י על המזון והאמונה בעולם | נפש החיים [40] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשפ"א 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16596 נפילת הדור בו המשיח הגיע | פרקי גאולה (נצח ישראל) [15] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"א 49:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16594 אורות הקודש א' [45] הקלטה חלקית אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באלול תשפ"א 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16590 אורות התחיה [59] פס' נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באלול תשפ"א 40:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16573 עבודת ה' הלאומית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באלול תשפ"א 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16572 האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' | תפארת ישראל [15] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באלול תשפ"א 58:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16571 נזקי רעש בין שכנים | הלכות שכנים [03] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשפ"א 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16561 שחרור מהתפיסה החומרית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [14] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16570 תפקיד עם ישראל - אהבת ה' | נפש החיים [39] שער ב' פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 54:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16593 אורות הקודש א' [44] עמ' צה', פס' עו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב באלול תשפ"א 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16589 אורות התחיה [58] פס' נח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באלול תשפ"א 14:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16554 פרשת כי תצא - עולם התשובה שבמקרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באלול תשפ"א
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16558 מטרת המצוות - זיכוך האדם | תפארת ישראל [14] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באלול תשפ"א 01:00:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16552 האם ניתן לחייב שכן להימנע מרעש | הלכות שכנים [02] שו"ע ח"מ סי' קנו' סע' ב' הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"א 53:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16535 הטהרה שבמצוות | נפש החיים [38] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"א 52:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים