העוצמה בקבלת עול מלכות שמים | אורות התחיה [54] פס' נד'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשפ"א

העוצמה בקבלת עול מלכות שמים | אורות התחיה [54] פס' נד'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16637 הבדל החסד בין ישראל לאומות העולם | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשפ"ב 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16635 הדרכה לכוונה בתפילה | נפש החיים [43] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשפ"ב 50:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16628 ירמיהו [17] פרק טו'-טז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ב 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16627 הברכה נמצאת בדבר הסמוי | אורות הקודש א' [48] פס' פג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16626 הגלות לא פוגעת בסגולת האומה | אורות התחיה [62] פס' סב'-סג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בחשוון תשפ"ב 22:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16625 המצוות - גזירות מלך והשתייכות לאינסוף | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בחשוון תשפ"ב 01:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16621 הדרך לרומם את הכוונות בתפילה | נפש החיים [42] שער ב' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16623 הלכות שכנים [05] הלכות שכנים - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16624 המניע של האנושות למלחמת גוג ומגוג | פרקי גאולה (נצח ישראל) [17] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשפ"ב 47:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16605 חידוש שליחות ירמיהו | ירמיהו [16] ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ב 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16607 חכמת הנסתר נקלטת באופן סובייקטיבי | אורות הקודש א' [47] פס' פב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בחשוון תשפ"ב 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16606 חמדת התורה יוצרת שייכות לכל הפרטים | אורות התחיה [61] פס' סא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בחשוון תשפ"ב 26:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16604 קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשפ"ב 53:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16622 הלכות שכנים [04] בניית סוכה הלכות שכנים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשפ"ב 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16603 עיקר התפילה - דבקות | נפש החיים [41] שער ב' פרק ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בתשרי תשפ"ב 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16597 ההעדר שמוביל לצימאון לאל חי | פרקי גאולה (נצח ישראל) [16] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בתשרי תשפ"ב 53:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16600 הביטחון בשקר והבצורת | ירמיהו [15] פרק יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ב 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16595 העולם החיצוני יוצר שיכרון | אורות הקודש א' [46] עמ' צח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ב 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16591 אורות התחיה [60] פס' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתשרי תשפ"ב 33:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16585 השיעור האחרון של משה - אנחנו עם מושגח | פרשת וילך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"ב 22:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16599 האזוב והנבל | ירמיהו [14] פרק יב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"א 56:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16584 צער הצדיקים מכפר על העולם | פרשת ניצבים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשפ"א 53:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16601 מצוות מן השמים | תפארת ישראל [16] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד באלול תשפ"א 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16602 אחריות עמ"י על המזון והאמונה בעולם | נפש החיים [40] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשפ"א 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16596 נפילת הדור בו המשיח הגיע | פרקי גאולה (נצח ישראל) [15] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"א 49:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16594 אורות הקודש [45] הקלטה חלקית אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באלול תשפ"א 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16590 אורות התחיה [59] פס' נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באלול תשפ"א 40:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16573 עבודת ה' הלאומית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באלול תשפ"א 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16572 האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' | תפארת ישראל [15] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באלול תשפ"א 58:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16571 נזקי רעש בין שכנים | הלכות שכנים [03] הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשפ"א 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16561 שחרור מהתפיסה החומרית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [14] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16570 תפקיד עם ישראל - אהבת ה' | נפש החיים [39] שער ב' פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 54:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16593 אורות הקודש [44] עמ' צה', פס' עו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב באלול תשפ"א 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16589 אורות התחיה [58] פס' נח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באלול תשפ"א 14:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16554 פרשת כי תצא - עולם התשובה שבמקרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באלול תשפ"א
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16558 מטרת המצוות - זיכוך האדם | תפארת ישראל [14] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באלול תשפ"א 01:00:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16552 האם ניתן לחייב שכן להימנע מרעש | הלכות שכנים [02] שו"ע ח"מ סי' קנו' סע' ב' הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"א 53:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16535 הטהרה שבמצוות | נפש החיים [38] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"א 52:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16533 הצורך בהבדלים בעם ישראל| פרקי גאולה (נצח ישראל) [13] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ח באלול תשפ"א 59:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16531 תוכחות על עובדי עבודה זרה | ירמיהו [12] פרק י' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ז באלול תשפ"א 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16588 אורות התחיה [57] פס' נז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באלול תשפ"א 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16592 שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע | אורות הקודש [43] עמ' צו', פס' עה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באלול תשפ"א 01:11:17
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16537 תפקידו של המנהיג והמלך | פרשת שופטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה באלול תשפ"א 01:02:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16527 עניין ריבוי המצוות | תפארת ישראל [13] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג באלול תשפ"א 55:24
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16553 הלכות שכנים [01] שו"ע ח"מ סי' קנו' סע' ב' הלכה חושן משפט - הרב קשתיאל ב באלול תשפ"א 57:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16534 נפש החיים [37] שער ב' פרק ה' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב באלול תשפ"א 43:14
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16526 ימות המשיח-חיבור בין עבר לעתיד | פרקי גאולה (נצח ישראל) [05] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל א באלול תשפ"א 44:13
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16501 התוכחות הן שפת האהבה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו באב תשפ"א 45:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16502 חמורו של משיח | בין המצרים חגים - הרב קשתיאל ד באב תשפ"א 34:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16506 הנשים מקוננות על העתיד - הפטרת ט' באב, חלק שני | ירמיהו [11] פרק ט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ב באב תשפ"א 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16499 עניינן של מצוות עשה ולא תעשה | תפארת ישראל [12] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז בתמוז תשפ"א 54:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16496 איסור ספיחין | הלכות שמיטה [12] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16494 התגלות ה' בעולם היא רק מתוך המציאות | נפש החיים [36] שער ב' פרק ד' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16495 פרקי גאולה (נצח ישראל) [11] פרק לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"א 48:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16492 האחיזה בארץ תלויה במוסריות שלנו- הפטרת ט' באב, חלק ראשון | ירמיהו [10] פרק ח' פס' יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשפ"א 46:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16491 התפשטות חיי החופש בכל | אורות התחיה [56] פס' נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"א 39:51
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16490 קליטת רזי תורה ע" חוש המאשר להבחין בין קודש לחול | אורות הקודש א' [42] עמ' צג' פס' עד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"א 46:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16487 הציבור הוא מקור התורה | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשפ"א 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16482 התקדמות האדם צריכה להיות אל החופש | תפארת ישראל [11] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ בתמוז תשפ"א 01:03:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16483 היחס לאלוקים הוא להתגלותו ולא לעצמותו | נפש החיים [35] שער ב' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"א 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16480 האם הגאולה תלויה בתשובה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [10] פרק לא'-לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"א 50:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16479 ספר ירמיהו [09] פרק ז' פס' כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשפ"א 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16477 למה הוכרח ליצור את שפת הנסתר | אורות הקודש א' [41] עמ' צב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בתמוז תשפ"א 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16478 נגלה ונסתר בתורת הגאולה | אורות התחיה [55] פס' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בתמוז תשפ"א 28:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16476 עבודה זרה - חוסר הרצון לשאול ולהקשיב | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשפ"א 51:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16468 המצוות מחברות את האדם למלכות שמים | תפארת ישראל [10] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג בתמוז תשפ"א 53:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16467 איסור 'לא תחנם' במכירת הקרקע לגוי | הלכות שמיטה [11] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16466 התורה כסיפור חיים | נפש החיים [34] שער ב' פרקים ב'-ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 01:11:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16459 הפרדה מתהליכים בדך לגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [09] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"א 58:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16464 'לכו נא אל מקומי אשר בשילה' | ירמיהו [08] פרקים ו'-ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בתמוז תשפ"א 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16463 העוצמה בקבלת עול מלכות שמים | אורות התחיה [54] פס' נד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בתמוז תשפ"א 46:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16461 השמחה בלימוד הסוד | אורות הקודש א' [40] עמ' צא', פס' עא'-עב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בתמוז תשפ"א 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16452 תכלית החיים - השתוקקות | תפארת ישראל [09] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בתמוז תשפ"א 56:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16453 אוצר בית דין | הלכות שמיטה [10] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16450 התורה כמצפן למנהיגות/מסירות הנפש בתפילה | נפש החיים [33] סוף שער ד' והקדמה לשער ב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16449 לעמ"י אין לאומיות מצד עצמו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [08] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"א 01:02:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16438 ללא בושה אין יראת חטא | ירמיהו [07] פרק ה',כ'-פרק ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"א 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16460 לא לחשוש מעיסוק בנסתר מחשש למכשול | אורות הקודש א' [39] פס' סט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בתמוז תשפ"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16462 מהות התחיה - חזרת רוח הקודש | אורות התחיה [53] פס' נג' עמ' פח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בתמוז תשפ"א 47:45
הרב אליעזר קשתיאל 15 16457 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים