האמת היא נגזרת של רצון ה' ולא של מה שקרה במציאות | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [8] פרק ח', יג' עיקרי האמונה - יסוד ז'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תש"פ

האמת היא נגזרת של רצון ה' ולא של מה שקרה במציאות | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [8] פרק ח', יג' עיקרי האמונה - יסוד ז'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16106 ההשגחה ודרגות מצבי העולם | דרך ה' [17] חלק ב' פרק ח' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה באלול תשפ"א 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16104 מעלת עבודת ה' בציבור | תניא [82] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תשפ"א 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16103 שלושת דרכי התיקון בעבודת ה' | תניא [81] סוף איגרת כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בחשוון תשפ"א 56:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16108 התורה עוברת בחיים מדור לדור ואינה רק מילים בספר | כוזרי [41] מאמר שלישי סע' לט' - מח' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד בחשוון תשפ"א 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16099 מהות האדם לתת ולא לקחת | נפש החיים [4] שער ראשון פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"א 1:04:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16096 מעלת ואופן לימוד התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"א 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16105 חלומות שוא ידברון? | דרך ה' [18] חלק ג' פרק ו' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בחשוון תשפ"א 52:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16094 אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16102 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - תפקידו של הרב | תניא [80] איגרות קודש פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו בתשרי תשפ"א 1:10:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16089 חשיבות הביטחון בה' בכל רבדי החיים | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16107 הכרחיות התורה שבע"פ והמסורת | כוזרי [40] מאמר שלישי פס' לה' - לט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ה בתשרי תשפ"א 44:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16088 "ועיניתם את נפשותיכם" - התשת ובירור הרצון | שיעור ליום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"א 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16098 נפש החיים [3] שער ראשון פרק ה' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ג בתשרי תשפ"א 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16084 השופר מתווה הדרך בעבודת ה' | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תש"פ 48:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16097 התפילה - חסד של הקב"ה אתנו | תהילים [3] פרק ה' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תש"פ 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16083 מהות התפילה היא החזרת השכינה | כוזרי [39] מאמר שלישי יט'- כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"א באלול תש"פ 47:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16071 "בפיך ובלבבך לעשותו" - השינוי מתחיל מהפה | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תש"פ 35:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16070 התבוננות בנקודות הרעות של הרשע מחזירות אותו בתשובה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תש"פ 40:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16080 השפעת סדר עולם הכוכבים על עולמנו ועל עמ"י | דרך ה' [16] חלק ב' פרק ז' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח באלול תש"פ 46:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16052 הכרה בצדק האלוקי | ספר תהילים [2] פרקים ג'-ד' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ז באלול תש"פ 1:01:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16082 נוכח התפילה והתפילה בציבור מוציאים אותך מהפרטיות | כוזרי [38] מאמר שלישי סע' יט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ג באלול תש"פ 58:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16046 הבנת מהות האדם ע"פ 'צלם אלוקים' שבו | נפש החיים [2] הקדמה לספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב באלול תש"פ 49:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16042 השופר כסמל לחיבור שבין הבחירה להכרח | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באלול תש"פ 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16072 המשפט העליון מתגלה כחוקי הטבע | דרך ה' [15] חלק ב' פרק ו' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א באלול תש"פ 52:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16049 מי הוא הראוי לכתוב את ספר התפילות והחסד? | ספר תהילים [1] פרקים א'-ב' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י באלול תש"פ 1:04:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16053 האיזון במצוות חסד מול הגבורה | תניא [78] אגרת יג', יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באלול תש"פ 53:22
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16081 מהות העולם הוא הקשר עם הקב"ה | כוזרי [37] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ו באלול תש"פ 1:03:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16037 אופן ההשגחה בהשקפה, בהשפעה, בתכלית וע''י הנס | דרך ה' [14] חלק חמישי פרק ב' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באלול תש"פ 1:07:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16047 התפתחות הגישה החסידית והליטאית [מתנגדים] | נפש החיים [1] הקדמה לספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה באלול תש"פ 1:12:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16048 תקיעות שופר - ביטוי לצעקה הפנימית | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באלול תש"פ 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16024 אין מציאות אלא אהבת ה' | שיעור כללי [פתיחת זמן אלול תשפ"א] כללי - הרב קשתיאל ג באלול תש"פ 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16034 קריאת שמע וברכותיה יוצרים את מעמד הנפש הנכון לפני התפילה | כוזרי [36] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח באב תש"פ 01:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16022 בית שהוא מקדש - להכניס את הקודש בחיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ז באב תש"פ 35:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16035 הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [10] הכבוד העצמי כביטוי לצלם אלוקים - יסוד י' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל ז באב תש"פ 01:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16033 ההבדל בהשגחת ה' בין ישראל לאומות העולם | דרך ה' [13] חלק ב' סוף פרק רביעי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו באב תש"פ 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16032 תניא [77] אגרות הקודש - איגרת יב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באב תש"פ 34:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16006 אי הוודאות החריבה את ירושלים | בין המצרים חגים - הרב קשתיאל א באב תש"פ 12:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16002 הסתכלות של ההשגחה מאפשרת שמחה בטוב וברע | כוזרי [35] מאמר שלישי פס' יא' - טז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א באב תש"פ 24:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16031 ''ישאג על נוהו''- שאגת הארי על החורבן | הרב אליעזר קשתיאל כללי - הרב קשתיאל --- באב תש"פ 18:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16020 הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [9] יג' עיקרי האמונה - יסוד ח' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תש"פ 1:08:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16004 אברהם כיסוד להבדיל בין ישראל לעמים | דרך ה' [12] סוף חלק שני תחילת חלק רביעי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ח בתמוז תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16028 אורות הקודש א' [13] פס' ט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בתמוז תש"פ
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16005 מלחמות מלכי יוון - מה הן מלמדות אותנו | דניאל [24] פרק יא' פס' א' - טז' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תש"פ 51:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15996 דיבור לשון הרע בפני האדם | חפץ חיים [19] כלל ג' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ג בתמוז תש"פ 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15997 השגחת ה' האמתית אינה איום חיצוני אלא ברכה בכל | כוזרי [34] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ג בתמוז תש"פ 48:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16019 האמת היא נגזרת של רצון ה' ולא של מה שקרה במציאות | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [8] פרק ח', יג' עיקרי האמונה - יסוד ז' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תש"פ 1:12:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15988 חשבון הנפש על מטרתנו הלאומית בבין המצרים | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תש"פ 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16003 עצבות היא חוסר אמונה וההסתכלות על הטוב היא תנאי לחכמה | תניא [76] אגרות הקודש - איגרת יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תש"פ 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15987 השגחה כללית, ייסורי צדיקים וגלגול נשמות | דרך ה' [11] סוף חלק שני תחילת חלק שלישי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"א בתמוז תש"פ 56:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15985 דניאל [23] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ בתמוז תש"פ 53:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15984 דניאל [22] פרק ט' פס' כה' ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תש"פ 40:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16018 הנבואה מדרגת המצפון עד למעלת משה רבנו | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [7] יג' עיקרי האמונה - יסוד ו' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תש"פ 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15974 מהות הייסורים והברכה שבאתגרים | דרך ה' [10] חלק שני פרקים ב' - ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ד בתמוז תש"פ 41:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15983 דניאל [21] ספר דניאל - הרב קשתיאל י בתמוז תש"פ 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15986 הקשר בין צדקה לזריעה | תניא [75] סוף פרק ח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בתמוז תש"פ 39:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16017 בריאת העולם מביאה לתודעת הבחירה החופשית של האדם | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [6] יג' עיקרי האמונה - יסודות ד' - ה' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל ח בתמוז תש"פ 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15976 כוזרי [33] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח בתמוז תש"פ 1:05:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15966 הבחירה, ההשגחה, הגיהינום ועולם הנשמות | דרך ה [9] חלק שני פרק ב' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתמוז תש"פ 1:13:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15982 ספירת שבעים שנה לתחילת גלות בית ראשון | דניאל [20] פרק ט' ספר דניאל - הרב קשתיאל ה בתמוז תש"פ 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15955 תניא [74] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בתמוז תש"פ 41:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15958 השתוממות דניאל על החלום | דניאל [19] פרק ח' פס' טו' ספר דניאל - הרב קשתיאל ב בתמוז תש"פ 38:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16016 האמונה במציאות הבורא, ייחודו ובשלילת הגשמות | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [5] יג' עיקרי האמונה - יסודות א' - ג' הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל א בתמוז תש"פ 1:11:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15945 מלכות שניה ושלישית כהכנה לרביעית | דניאל [18] פרק ח' פס' א' - יג' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תש"פ 48:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15957 דניאל [17] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תש"פ 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15954 תניא [73] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בסיוון תש"פ 29:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15947 כוזרי [32] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בסיוון תש"פ 55:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16015 הצורך בהבנה נכונה של המושגים | הקדמת הרמב''ם לפרק חלק [4] הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תש"פ 52:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15942 צד העיקרון, צד ההתחדשות, והבחירה החופשית | דרך ה' [8] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג בסיוון תש"פ 57:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15956 דניאל [16] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תש"פ 55:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15933 דניאל [15] ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"פ 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15931 הופעת המצוות בארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"פ 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15934 החסד האלוקי נתינת ערכים על ידי האותיות | תניא [72] אגרות קודש אגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בסיוון תש"פ 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15960 בירור תפקידו של החסיד | כוזרי [31] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בסיוון תש"פ 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15938 הארת ה' ועין טובה על ידי עבודת ה', והאדם ביחס לשאר הבריאות הרוחניות | דרך ה' [7] פרק רביעי - חמישי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בסיוון תש"פ 55:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15941 דניאל [14] פרק ו' ספר דניאל - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תש"פ 1:04:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15923 דניאל [13] ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תש"פ 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15927 משמעות עולם הדיבור | תניא [71] איגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בסיוון תש"פ 38:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15959 כוזרי [30] סוף מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בסיוון תש"פ 1:05:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15921 המעבר מדיבור לכתב סיום תקופת הנבואה | ספר דניאל [12] פרק ה' ספר דניאל - הרב קשתיאל ח בסיוון תש"פ 1:11:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15937 דרך ה' [6] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בסיוון תש"פ 44:45
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך