מהות הייסורים והברכה שבאתגרים | דרך ה' [10] חלק שני פרקים ב' - ג'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד בתמוז תש"פ

מהות הייסורים והברכה שבאתגרים | דרך ה' [10] חלק שני פרקים ב' - ג'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד בתמוז תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15974 מהות הייסורים והברכה שבאתגרים | דרך ה' [10] חלק שני פרקים ב' - ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ד בתמוז תש"פ 41:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15966 הבחירה, ההשגחה, הגיהינום ועולם הנשמות | דרך ה [9] חלק שני פרק ב' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתמוז תש"פ 1:13:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15955 תניא [74] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בתמוז תש"פ 41:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15958 השתוממות דניאל על החלום | דניאל [19] פרק ח' פס' טו' ספר דניאל - הרב קשתיאל ב בתמוז תש"פ 38:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15945 מלכות שניה ושלישית כהכנה לרביעית | דניאל [18] פרק ח' פס' א' - יג' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תש"פ 48:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15957 דניאל [17] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תש"פ 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15954 תניא [73] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בסיוון תש"פ 29:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15947 כוזרי [32] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בסיוון תש"פ 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15942 צד העיקרון, צד ההתחדשות, והבחירה החופשית | דרך ה' [8] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג בסיוון תש"פ 57:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15956 דניאל [16] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תש"פ 55:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15933 דניאל [15] ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"פ 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15931 הופעת המצוות בארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"פ 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15934 החסד האלוקי נתינת ערכים על ידי האותיות | תניא [72] אגרות קודש אגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בסיוון תש"פ 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15960 בירור תפקידו של החסיד | כוזרי [31] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בסיוון תש"פ 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15938 הארת ה' ועין טובה על ידי עבודת ה', והאדם ביחס לשאר הבריאות הרוחניות | דרך ה' [7] פרק רביעי - חמישי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בסיוון תש"פ 55:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15941 דניאל [14] פרק ו' ספר דניאל - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תש"פ 1:04:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15923 דניאל [13] ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תש"פ 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15927 משמעות עולם הדיבור | תניא [71] איגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בסיוון תש"פ 38:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15959 כוזרי [30] סוף מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בסיוון תש"פ 1:05:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15921 המעבר מדיבור לכתב סיום תקופת הנבואה | ספר דניאל [12] פרק ה' ספר דניאל - הרב קשתיאל ח בסיוון תש"פ 1:11:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15937 דרך ה' [6] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בסיוון תש"פ 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15930 כוזרי [29] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ב בסיוון תש"פ 48:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15922 התכחשות הקשר לדניאל הגאווה והזלזול בכלי המקדש - מפלת מלכות בבל | ספר דניאל [11] פרק ה' ספר דניאל - הרב קשתיאל א בסיוון תש"פ 41:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15920 נבוכדנצר החטא העונש והתשובה | דניאל [10] סוף פרק ד' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ז באייר תש"פ 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15926 עבודת הצדקה פריעת העורלה | תניא [70] איגרות קודש אגרת ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז באייר תש"פ 50:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15909 המלכות, עבודה שבלב | שיעור ליום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ו באייר תש"פ 47:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15935 הכת השלישית הבנת העומק שבדברי חזל והתנך | הקדמה לפרק חלק [3] הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל כ"ה באייר תש"פ 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15929 חשיבות השפה העברית | כוזרי [28] מאמר שני סע' סו' - עט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד באייר תש"פ 50:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15906 חלומו השני של נבוכדנצר | דניאל [9] פרק ד' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ג באייר תש"פ 1:06:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15946 החסד האלוקי המקור והכותרת למצוות הצדקה | תניא [69] אגרות הקודש ב' - ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ באייר תש"פ 39:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15908 יראת השמים של חנניה מישאל ועזריה - ביטוי של יראה נכונה של מלכות | דניאל [8] ספר דניאל - הרב קשתיאל כ באייר תש"פ 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15900 הביטויים של ההשגחה דרך דיני הטומאה וטהרה | כוזרי [27] מאמר שני סע' נז' - סה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז באייר תש"פ 40:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15897 ההקרבה ויראת השמים של חנניה משאל ועזריה מול גאוותו של נבוכדנצר | דניאל [7] פרק ג' ספר דניאל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תש"פ 49:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15896 האבן בחלומו של נבוכדנצר ותגובתו לחלום | דניאל [6] ספר דניאל - הרב קשתיאל י"ג באייר תש"פ 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15898 תניא [68] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג באייר תש"פ 22:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15891 ההתלהבות והחיות בעבודת ה' | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באייר תש"פ 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15899 כוזרי [26] מאמר שני סע' נא' - נו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י באייר תש"פ 37:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15887 סיבת עיסוק הרמב״ם בנושא השכר והעונש | הקדמה לפרק חלק [1] הקדמה לפרק חלק - הרב קשתיאל י באייר תש"פ 39:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15881 תכונת ארבעת המלכויות בחלום נבוכדנאצר | דניאל [5] פרק ב' ספר דניאל - הרב קשתיאל ט באייר תש"פ 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15953 הנשמה המחיה את הגוף כמשל לקבה המחיה את העולמות | תניא [67] פרקים נא' - נב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באייר תש"פ 24:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15877 פתרון חלומו של נבוכדנצר- וענוונתונו של דניאל | דניאל [4] פרק א' - פרק ב' ספר דניאל - הרב קשתיאל ו באייר תש"פ 46:0
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15879 מעלת הארץ עבודת ה' בשמחה | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ה באייר תש"פ 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15872 הדרך הנכונה לעבודת ה' מול עבודת שאר הדתות | כוזרי [25] פס' מה' - נ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג באייר תש"פ 53:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15883 הגאווה של נבוכדנצר (ושברונה) מול ענוונתנותו של דניאל | דניאל [3] פרק ב' ספר דניאל - הרב קשתיאל ב באייר תש"פ 52:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15867 התבטלות למלכות שמים כמנוף להתקדמות רוחנית | דניאל [2] פרק א' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ט בניסן תש"פ 41:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15871 חיבור אהבה ויראה כביטוי לאהבה העליונה | תניא [66] פרק נ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בניסן תש"פ 23:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15862 לימוד זכות בתקופת משבר | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בניסן תש"פ 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15859 ידיעה א-לוקית מול בחירה אנושית | שמונה פרקים [26] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז בניסן תש"פ 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15854 עם ישראל הלב באיברים | ספר הכוזרי [24] מאמר שני סע' לד' - מד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ו בניסן תש"פ 40:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15853 הכותרת לספר דניאל - החירות הפנימית ושמירת הטהרה | ספר דניאל [1] פרק א' ספר דניאל - הרב קשתיאל כ"ה בניסן תש"פ 38:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15846 עבודת התמימות של ספירת העומר | היום ששה ימים לעומר ספירת העומר תש"פ כ"א בניסן תש"פ 3:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15844 מידת החופש | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ט בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15841 עבודת הלא תעשה | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ח בניסן תש"פ 34:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15838 עבודת התמימות | ספירת העומר חודשים - הרב קשתיאל ט"ו בניסן תש"פ 43:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15836 מימדי השבח הרבים במזמור הפותח את ההלל | מהר"ל לפסח [16] פרק סב' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל י"ג בניסן תש"פ 34:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15831 ביציאת מצרים קיבלנו במתנה ממרומים את כל קומות החיים | מהר"ל לפסח [15] פרק סא' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל י"ב בניסן תש"פ 36:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15830 האחריות המוטלת על כל יהודי בכל פסח מחדש | מהר"ל לפסח [14] פרק סא' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל י"א בניסן תש"פ 37:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 15820 הלכות ליל הדר | פסח חגים - הרב קשתיאל י בניסן תש"פ 45:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15816 אכילת הקרבנות, ובמיוחד בפסח מקדשת את הגוף | פרשת צו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 11:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15819 מכות ארבה וחושך | עשרת המכות [6] חגים - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 28:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15818 מכת שחין - כשהשמים מכים את הארץ | עשרת המכות [5] חגים - הרב קשתיאל ח בניסן תש"פ 26:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15813 עת מלחמה דורשת מסירות נפש | מהר"ל לפסח [13] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ח בניסן תש"פ 36:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15817 מכות ערוב ודבר - שיקוף של חברה שופכת דמים | עשרת המכות [4] חגים - הרב קשתיאל ז בניסן תש"פ 31:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15807 שתי בחינות בדם הפסח ובקשר שלנו עם הקב"ה | גבורות ה' לפסח [12] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ז בניסן תש"פ 42:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15799 מכת כינים - המוסר לעולם | מכות מצרים [3] חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תש"פ 26:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15800 תכונת ישראל לאחדות בזוגיות ובכל החיים | גבורות ה' לפסח [11] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ו בניסן תש"פ 35:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15793 מכת צפרדעים | עשרת המכות [2] חגים - הרב קשתיאל ה בניסן תש"פ 29:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15803 תכונות יצחק ויעקב בשבילן יצאנו ממצרים | גבורות לפסח [10] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ה בניסן תש"פ
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15789 דם - למה דם ולא קולה? | עשרת המכות [1] חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תש"פ 36:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15875 מסירות נפש פתח לעזרה אלוקית או להתרחשות ניסים | יום הזיכרון חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תש"פ 28:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15802 מצה - בחיפזון וללא שאור | מהר"ל לפסח [9] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ג בניסן תש"פ 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15787 חודש ניסן - חודש העבודה | חודשים חודשים - הרב קשתיאל ב בניסן תש"פ 6:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15801 שני מימדים של מצוות ליל הסדר | גבורות ה' לפסח [8] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ב בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15786 שני מימדים של מצוות הלילה | גבורות ה' לפסח [7] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל א בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15780 המצה היא מעל לזמן ומעל לנסיבות | גבורות ה' לפסח [6] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"פ 36:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15778 לילה ויום, הכנה ותכלית - שני צדדים בסיפור יציאת מצרים | הגדה של פסח [9] ע"מ רסט' חגים - הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"פ 30:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15775 "הא לחמא עניא..."- הכרח וחופש, שתי דרכי התקדמות רוחנית | הגדה של פסח [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תש"פ 28:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15769 "קדש"- הכלליות מול החירות האישית | הגדה של פסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תש"פ 30:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15773 המבט הישראלי האחדותי | גבורות ה' לפסח [5] פרק לו' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ז באדר תש"פ 29:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15869 מהכרח לחופש מוחלט | מי מרום ו' - ממעיני הישועה [1] גלות וישועה פרק טו' מי מרום ממעייני הישועה - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו באדר תש"פ 33:50
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
אנשי אמונה בעולם המעשה