התוכחות הן שפת האהבה | פרשת דברים

הרב אליעזר קשתיאל

ו באב תשפ"א

התוכחות הן שפת האהבה | פרשת דברים

הרב אליעזר קשתיאל

ו באב תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16501 התוכחות הן שפת האהבה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו באב תשפ"א 45:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16502 חמורו של משיח | בין המצרים חגים - הרב קשתיאל ד באב תשפ"א 34:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16506 הנשים מקוננות על העתיד - הפטרת ט' באב, חלק שני | ירמיהו [11] פרק ט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ב באב תשפ"א 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16499 עניינן של מצוות עשה ולא תעשה | תפארת ישראל [12] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז בתמוז תשפ"א 54:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16496 איסור ספיחין | הלכות שמיטה [12] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16494 התגלות ה' בעולם היא רק מתוך המציאות | נפש החיים [36] שער ב' פרק ד' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16495 פרקי גאולה (נצח ישראל) [11] פרק לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"א 48:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16492 האחיזה בארץ תלויה במוסריות שלנו- הפטרת ט' באב, חלק ראשון | ירמיהו [10] פרק ח' פס' יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשפ"א 46:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16491 התפשטות חיי החופש בכל | אורות התחיה [56] פס' נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"א 39:51
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16490 קליטת רזי תורה ע" חוש המאשר להבחין בין קודש לחול | אורות הקודש א' [42] עמ' צג' פס' עד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"א 46:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16487 הציבור הוא מקור התורה | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשפ"א 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16482 התקדמות האדם צריכה להיות אל החופש | תפארת ישראל [11] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ בתמוז תשפ"א 01:03:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16483 היחס לאלוקים הוא להתגלותו ולא לעצמותו | נפש החיים [35] שער ב' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"א 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16480 האם הגאולה תלויה בתשובה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [10] פרק לא'-לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"א 50:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16479 ספר ירמיהו [09] פרק ז' פס' כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשפ"א 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16477 למה הוכרח ליצור את שפת הנסתר | אורות הקודש א' [41] עמ' צב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בתמוז תשפ"א 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16478 נגלה ונסתר בתורת הגאולה | אורות התחיה [55] פס' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בתמוז תשפ"א 28:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16476 עבודה זרה - חוסר הרצון לשאול ולהקשיב | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשפ"א 51:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16468 המצוות מחברות את האדם למלכות שמים | תפארת ישראל [10] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג בתמוז תשפ"א 53:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16467 איסור 'לא תחנם' במכירת הקרקע לגוי | הלכות שמיטה [11] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16466 התורה כסיפור חיים | נפש החיים [34] שער ב' פרקים ב'-ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 01:11:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16459 הפרדה מתהליכים בדך לגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [09] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"א 58:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16464 'לכו נא אל מקומי אשר בשילה' | ירמיהו [08] פרקים ו'-ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בתמוז תשפ"א 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16463 העוצמה בקבלת עול מלכות שמים | אורות התחיה [54] פס' נד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בתמוז תשפ"א 46:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16461 השמחה בלימוד הסוד | אורות הקודש א' [40] עמ' צא', פס' עא'-עב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בתמוז תשפ"א 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16452 תכלית החיים - השתוקקות | תפארת ישראל [09] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בתמוז תשפ"א 56:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16453 אוצר בית דין | הלכות שמיטה [10] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16450 התורה כמצפן למנהיגות/מסירות הנפש בתפילה | נפש החיים [33] סוף שער ד' והקדמה לשער ב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16449 לעמ"י אין לאומיות מצד עצמו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [08] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"א 01:02:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16438 ללא בושה אין יראת חטא | ירמיהו [07] פרק ה',כ'-פרק ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"א 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16460 לא לחשוש מעיסוק בנסתר מחשש למכשול | אורות הקודש א' [39] פס' סט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בתמוז תשפ"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16462 מהות התחיה - חזרת רוח הקודש | אורות התחיה [53] פס' נג' עמ' פח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בתמוז תשפ"א 47:45
הרב אליעזר קשתיאל 15 16457 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16458 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א 41:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16431 חטא קורח - חסד ללא גבול | פרשת קורח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשפ"א 59:44
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16423 הכרחיות העמל לגילוי האינסוף | תפארת ישראל [08] פרק ב'-ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט בסיוון תשפ"א 01:09:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16432 יראה וחיבור מתאים ובדיקה עצמית | פרשת קורח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בסיוון תשפ"א 38:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16422 דילול פירות וייצוא | הלכות שמיטה [09] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16421 התורה וההלכה - איזון לחיים | נפש החיים [32] שער ד' פרק לב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 48:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16416 אמונה - שייכות אל ה'מעבר' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [07] פרק כח'-כט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשפ"א 59:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16417 זלזול עם ישראל בדברי הנביא | ירמיהו [06] פרק ד'-ה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשפ"א 41:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16448 אורות הקודש א' [38] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בסיוון תשפ"א 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16435 החוצפה היא שלב בדרך לביישנות הטהורה | אורות התחיה [52] פס' נב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בסיוון תשפ"א 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16420 נפש החיים [31] שער ד' פרק לב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשפ"א 01:19:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16415 תפארת ישראל [07] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב בסיוון תשפ"א 01:06:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16418 האם יש קדושה עצמית בפירות שביעית | הלכות שמיטה [08] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשפ"א 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16410 פרי וקליפה, פיתוח הטבע מתוך אמונה בה' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [06] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ בסיוון תשפ"א 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16434 החוצפה מטהרת את הסיגים שהשתרשו בגלות | אורות התחיה [51] פס' נא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בסיוון תשפ"א 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16447 השייכות לעולם הסוד | אורות הקודש א' [37] פס' סו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בסיוון תשפ"א 44:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16395 כגודל ההבדלות והעילוי כך גדול האחדות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשפ"א 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16404 השפעת הלאומיות של ישראל מול הלאומיות של האומות |תפארת ישראל [06] פרק א' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ו בסיוון תשפ"א 01:02:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16419 התורה היא מקור האור והמצוות הן שורשים | נפש החיים [30] שער ד' פרק ל' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשפ"א 51:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16403 קדושת פירות שביעית | הלכות שמיטה [07] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"א 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16409 ימות המשיח-חיבור בין עבר לעתיד | פרקי גאולה (נצח ישראל) [05] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשפ"א 01:13:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16382 הסכנה באמונה לנביאי השקר | ירמיהו [5] פרק ג'-ד' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשפ"א 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16446 אורות הקודש א' [36] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בסיוון תשפ"א 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16396 אורות התחיה [50] פס' נ אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בסיוון תשפ"א 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16373 על מנת להתקרב צריך להתרחק | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בסיוון תשפ"א 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16376 השפעת ביטול התורה על האדם | נפש החיים [29] שער ד' פרקים כו' כז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשפ"א 28:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16380 תפארת ישראל [05] פרק א' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בסיוון תשפ"א 1:08:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16402 הפקרת השדה | הלכות שמיטה [06] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"א 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16445 אורות הקודש א' [35] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בסיוון תשפ"א 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16394 אורות התחיה [49] פס' מט אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בסיוון תשפ"א 35:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16371 מלחמתה של תורה - תורה דיליה | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשפ"א 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16379 מה תפקידו של שכל האדם | תפארת ישראל [4] פרק א' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א בסיוון תשפ"א 1:05:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16401 מהו שדה | הלכות שמיטה [05] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"א 36:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16368 נפש החיים [28] שער ראשון פרק כו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"א 1:08:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16408 חשיבות הזמן בעולם | פרקי גאולה (נצח ישראל) [04] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשפ"א 38:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16358 ירושלים - המנוע של עם ישראל | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשפ"א 39:50
הרב אליעזר קשתיאל 15 16360 תוכחה על הבריחה מהקשר עם אלוקים | ירמיהו [4] פרק ב',כ“ב- ג,ט”ו ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשפ"א
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16354 קדושת ארץ ישראל - העבודה המיוחדת של שנת השמיטה | פרשת בהר-בחוקותי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשפ"א 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16378 פעולת התורה | תפארת ישראל [3] הקדמה תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ג באייר תשפ"א 54:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16400 שתילת עצים ושיחים סמוך לשמיטה | הלכות שמיטה [04] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשפ"א 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16407 תפיסת המלכות של ישמעאל ואדום | פרקי גאולה (נצח ישראל) [03] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"א באייר תשפ"א 01:07:10
הרב אליעזר קשתיאל 15 16359 הפחד של עמ''י מקשר עם הקב''ה | ירמיהו [3] פרק ב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ באייר תשפ"א 59:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16377 מטרת התורה היא הדביקות | תפארת ישראל [2] הקדמה תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ז באייר תשפ"א 59:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16367 לימוד התורה מקיים את המציאות | נפש החיים [26] שער ד' פרקים כה' כו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"א 1:01:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16399 מלאכה שאינה צריכה לגופה בשמיטה | הלכות שמיטה [03] (וידאו מתחיל ב7 דקות איחור) הלכות שמיטה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"א 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16406 הגאולה נמצאת כבר בשבר הראשון |פרקי גאולה (נצח ישראל) [02] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"א 01:04:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16353 הופעתו של ירמיהו בעקבות הטיוחים וההסתרות של עמ''י | ירמיהו [2] פרק א' - ב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ג באייר תשפ"א 40:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים