קדושת ארץ ישראל - העבודה המיוחדת של שנת השמיטה | פרשת בהר-בחוקותי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד באייר תשפ"א

קדושת ארץ ישראל - העבודה המיוחדת של שנת השמיטה | פרשת בהר-בחוקותי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד באייר תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16354 קדושת ארץ ישראל - העבודה המיוחדת של שנת השמיטה | פרשת בהר-בחוקותי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשפ"א 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16353 הופעתו של ירמיהו בעקבות הטיוחים וההסתרות של עמ''י | ירמיהו [2] פרק א' - ב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ג באייר תשפ"א 40:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16346 האם זה טוב לזרום עם החיים | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י באייר תשפ"א 1:00:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16352 רצון והכרח בשליחותו של נביא | ירמיהו [1] הקדמה + פרק א' ו באייר תשפ"א 1:04:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16341 הזיכרון שבשתיקה | יום הזיכרון חגים - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"א 24:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16330 על פריחה עבודה ועמל | שיעור לנשות קבע חגים - הרב קשתיאל א בניסן תשפ"א 32:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16327 שחרור רוחני משעבוד מלכויות [סיפור כבוד ה'] | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשפ"א 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16324 עליו גאוותינו | קצרים לפסח [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשפ"א 12:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16323 בחג החירות אנחנו רוצים לרצות כרצונותיו | קצרים לפסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשפ"א 13:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16322 מהי הגדרת היחיד בישראל | קצרים לפסח [5] חגים - הרב קשתיאל כ"ג באדר תשפ"א 14:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16321 השמחה בעבודת ה' | קצרים לפסח [4] חגים - הרב קשתיאל כ באדר תשפ"א 15:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16320 הרצון בעבודה ובעמל | קצרים לפסח [3] חגים - הרב קשתיאל י"ט באדר תשפ"א 14:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16317 גיור - להצטרף לעמי זה מצריך עמל | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח באדר תשפ"א 8:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16319 חודש האביב - להיות שלמים מתוך עצמנו | קצרים לפסח [2] חגים - הרב קשתיאל י"ח באדר תשפ"א 10:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16313 דרך ה' [38] מאמר העיקרים דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תשפ"א 40:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16318 לספר את הסיפור | קצרים לפסח [1] חגים - הרב קשתיאל י"ז באדר תשפ"א 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16312 עולם הבא ותחיית המתרים - ההבדל בין תפיסת הרמב"ם והרמח"ל | דרך ה' [37] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תשפ"א 54:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16311 בקשתו של דוד שה' יקבל את תפילות הצדיקים | תהילים [19] פרק כח' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט באדר תשפ"א 43:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16292 המצווות המקריות - דבר ה' המופיע בכל המישורים | דרך ה' [36] חלק ח' סע' ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תשפ"א 36:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16310 ביטחון ותקווה בה' | תהילים [18] פרק כז' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב באדר תשפ"א 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16315 הריקודים ומחיאות הכף שמבטלים את הדינים הם ביטוי להתבטלות לצדיק | ליקוטי מוהר"ן [9] ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשפ"א 49:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16291 ענייני הקודש המופיעים בשבתות ובחגים | דרך ה' [35] חלק ד' פרקים ז' - ח' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"א 39:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16275 הדין | תהילים [17] פרק כו' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשפ"א 31:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16314 התרופה לקרחצ'ן [הנחות] היא הוספת רוח והדבקות ברבנים | ליקוטי מוהר"ן [8] תורה ח' ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשפ"א 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16280 מבנה התפילה מיוסד ע"פ העולמות העליונים | דרך ה' [34] דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תשפ"א 45:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16274 מזמור התשובה | תהילים [16] פרק כה' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשפ"א 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16269 סיבת הגלות היא החוסר אמונה | ליקוטי מוהר"ן [[7] תורה ו' ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"א 41:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16264 האותיות שנבראו בהם העולם | כוזרי [50] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ד בשבט תשפ"א 45:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16253 ההכנות לתפילה | דרך ה' [33] חלק ד' פרק ו' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תשפ"א 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16260 הדביקות בה' נמדדת בקיום עיקר הדין ולא מהתרגשות |נפש החיים {17} נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"א בשבט תשפ"א 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16279 פס' 'מושגים פנימיים וחיצוניים' | אורות הקודש א' [26] פס' מג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בשבט תשפ"א 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16255 ליקוטי מוהר"ן [6] תורה ה' סעיף ד' ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"א 49:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16263 כוזרי [49] מאמר רביעי סע' כד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ז בשבט תשפ"א 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16259 זהירות מגאווה עצמית וזלזול באחר | נפש החיים {16} נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בשבט תשפ"א 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16252 דרך ה' [32] חלק רביעי פרק חמישי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"א 55:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16273 למה האמת לא מתגלה בעולם | תהילים [14] פרק כב' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"א 48:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16278 פס' בהירות הנשמה והידיעות | אורות הקודש א' [25] פס' מא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בשבט תשפ"א 49:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16268 ליקוטי מוהר"ן [5] המשך תורה ד' ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל א בשבט תשפ"א 45:40
הרב אליעזר קשתיאל 15 16246 נפש החיים 15 משמעות התורה בקדושה לפני מעמד הר סיני ועניין וחשיבות קיום המצוות. נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשפ"א 1:02.20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16245 דרך ה' [31] המשך ביאור פרשיות קריאת שמע ומשמעותם דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ח בטבת תשפ"א 45:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16242 קשים בחיים ושכרם | תהילים [13] פרקים כ' - כא' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשפ"א 40:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16229 החטא הוא תוצר השקפתו של האדם | ליקוטי מוהר"ן [4] תורה ד ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשפ"א 1:01:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16288 שם אלוקים ושם יקוק- מרכז ההבדל | כוזרי [ ] מאמר רביעי פס' טו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ב בטבת תשפ"א 1:02:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 16230 דרך ה' 30 מסירות הנפש בקריאת שמע ופעולתה בעולם ובאדם דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"א
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16222 חסד ה' בהנהגתו וחסד ה' בתורה | תהילים [12] פרק יט' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"א
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16277 שורשים וענפים בחכמה העליונה | אורות הקודש א' [24] פס' לה-לז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בטבת תשפ"א 49:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 16228 ליקוטי מוהרן הנבואה והניגון בחיים תורה ג ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"א 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16287 האם היהדות קרובה יותר לפילוספיה יותר משאר הדתות | כוזרי [] מאמר רביעי פס' י'- טו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט"ו בטבת תשפ"א 41:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16227 התגברות הנטיה לחומר בחזרה לא"י | אורות התחיה [38] פס' לג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בטבת תשפ"א 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16276 ראיית הפרטים והמכלול הכללי | אורות הקודש א' [23] פס' לג', לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בטבת תשפ"א 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16197 הכלים המכינים לתפילה | ליקוטי מוהר"ן [2] תורה ב ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"א 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16210 כוזרי [48] מאמר רביעי כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט בטבת תשפ"א 1:11:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16254 התאחדות אנשי הרוח ואנשי המדע | אורות הקודש א' [22] פס' "התכונה הכללית והפרטית", עמ' מז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בטבת תשפ"א 43:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16188 אין לנו רשות להשתמש בקודש! | חנוכה, שיעור לזוגות חגים - הרב קשתיאל א בטבת תשפ"א 33:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16187 כוזרי [47] מאמר רביעי פס' ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א בטבת תשפ"א 46:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 16212 דרך ה' לימוד תורה ומצוות שיעור 27 כ"ח בכסלו תשפ"א 44:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16190 בעניין החסידות | תהילים [11] פרק יח' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשפ"א 1:03:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16192 הקשר בין תורה ותפילה | ליקוטי מוהר"ן [1] תורה א' ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"א 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16186 טומאת הדמיון אל מול טהרת הנבואה | כוזרי [46] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ג בכסלו תשפ"א 1:04:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16171 נפש החיים [10] שער ראשון פרק טו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"א 57:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16189 תהילים [10] פרקים טז' - יז' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ בכסלו תשפ"א 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16167 הקפדה על קיום הפרטים והמצוות, סיכום הספר | תניא [89] סוף קונטרס אחרון, סיום הספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בכסלו תשפ"א 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16156 משמעות המחשבות | נפש החיים [9] שער ראשון פרק יד' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשפ"א 1:00:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16199 תהילים [9] פרקים יד' - טו' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשפ"א 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16157 תניא [88] אגרות קודש לב', קונטרס אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בכסלו תשפ"א 37:06
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16185 כוזרי [45] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט בכסלו תשפ"א 32:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16141 שני ממדים בנבואה- תורה, ותפילה | דרך ה' [24] חלק שלישי פרק ד' סע' ח' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בכסלו תשפ"א 59:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16149 השפעת הדיבור במציאות | תהילים [8] פרקים יב'- יג' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"א 47:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16226 אורות התחיה [37] פס' כח, עמ' עז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בכסלו תשפ"א 35:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16166 יש נפשות של נגלה ויש של נסתר | אורות הקודש א' [21] עמ' לו', פס' כד-כה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד בכסלו תשפ"א
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16146 החיות באהבת חינם | תניא [87] אגרות קודש ל', לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בכסלו תשפ"א 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16184 האמונה באלוקים מתחילה בתכונה הנפשית של עם ישראל | כוזרי [44] מאמר רביעי סע' א'-ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ב בכסלו תשפ"א 5210
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16155 האדם בעצמו בונה את העוה''ב שלו | נפש החיים [8] שער ראשון פרק יב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל א בכסלו תשפ"א 1:07:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16140 כל אחד יכול להיות נביא | דרך ה' [23] חלק שלישי פרק רביעי דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט בחשוון תשפ"א 47:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16148 חוסר המשפט מחזק את הרשעים, המשפט העמוק במציאות | תהילים [7] פרקים י' - יא' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשפ"א 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16213 התחזקות מערכת היחסים בין חומר לרוח | אורות התחיה [36] פס' כז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשפ"א 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16165 מערכת היחסים בין הנסתר לנגלה | אורות הקודש א' [20] עמ' לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בחשוון תשפ"א 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16145 החובה ללמוד הלכה | תניא [86] אגרות קודש כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ד בחשוון תשפ"א 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16183 כוזרי [43] מאמר שלישי סע' סח' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד בחשוון תשפ"א 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16154 כח המלאכים מול מעלת האדם | נפש החיים [7] שער ראשון פרק י' - יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"א 1:05:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר נחום