הלכה 16 בשר וחלב

הרב אברהם שילר

כ"ו בחשוון תשס"ט

הלכה 16 בשר וחלב

הרב אברהם שילר

כ"ו בחשוון תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אברהם שילר 41 16581 היכן קונים בשמיטה? ואיך מתנהגים במטבח ובגינה? | הלכות שמיטה הלכה - הרב שילר כ"ד באלול תשפ"א 36:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 16078 שיעור לתוקעים ומתקיעים | כללי הלכה - הרב שילר כ"ד באלול תש"פ 46:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 10785 דיני הגעלת כלים שהוטרפו ולפסח | הלכות כשרות [16] הלכה - הרב שילר י"ח באדר ב תשע"ו 44:05
הלכה הרב אברהם שילר 41 10748 האם צריך לחשוש למאכלים שהיו גלויים כל הלילה - מאכלי סכנה | הלכות כשרות [15] הלכה - הרב שילר י"א באדר ב תשע"ו 32:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 10700 דיני יין נסך | הלכות כשרות [14] מאכלי עכו''ם חלק ד' הלכה - הרב שילר ד באדר ב תשע"ו 36:55
הלכה הרב אברהם שילר 41 10617 בישול עכו''ם | הלכות כשרות [13] מאכלי עכו''ם חלק ג' הלכה - הרב שילר כ"ז באדר א תשע"ו 32:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 10533 איסור חדש | הלכות כשרות [12] הלכה - הרב שילר י"ג באדר א תשע"ו 11:20
הלכה הרב אברהם שילר 41 10532 הלכות פת עכו''ם | הלכות כשרות [11] מאכלי עכו''ם חלק ב' הלכה - הרב שילר י"ג באדר א תשע"ו 29:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 10488 חלב נוכרי ואבקת חלב נוכרי | הלכות כשרות [10] מאכלי עכו''ם חלק א' הלכה - הרב שילר ו באדר א תשע"ו 26:05
הלכה הרב אברהם שילר 41 10487 כשרות של מסעדות ומפעלים | הלכות כשרות הלכה - הרב שילר ו באדר א תשע"ו 11:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 10139 דיני מדיח כלים ודיני הרחקות בין בשר וחלב | הלכות כשרות [9] הלכה - הרב שילר כ"ג בטבת תשע"ו 38:20
הלכה הרב אברהם שילר 41 10106 המשך דיני תנור ומיקרוגל | הלכות כשרות [8] הלכה - הרב שילר ט"ו בטבת תשע"ו 40:25
הלכה הרב אברהם שילר 41 10074 דינם של אדים העולים מהבישול | הלכות כשרות [7] הלכה - הרב שילר ט בטבת תשע"ו 42:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 9967 דיני מאכל פרווה | הלכות כשרות [6] הלכה - הרב שילר י"ח בכסלו תשע"ו 39:05
הלכה הרב אברהם שילר 41 9918 דיני מאכל כבוש מלוח וחריף ודיני פרווה | הלכות כשרות [5] הלכה - הרב שילר י"א בכסלו תשע"ו 37:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 9886 דיני כלי ראשון ושני, דבר גוש ודיני בצל וחריף | הלכות כשרות [4] הלכה - הרב שילר ד בכסלו תשע"ו 39:15
הלכה הרב אברהם שילר 41 9808 המשך דיני ביטול בשישים ודיני בצל במטבח | הלכות כשרות [3] הלכה - הרב שילר כ"ז בחשוון תשע"ו 40:15
הלכה הרב אברהם שילר 41 9770 דין נותן טעם לפגם ובטל בשישים | הלכות כשרות [2] הלכה - הרב שילר כ בחשוון תשע"ו 40:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 9707 דין דאוריתא ודין דרבנן | הלכות כשרות [1] בשר וחלב הלכה - הרב שילר י"ג בחשוון תשע"ו 40:25
הלכה הרב אברהם שילר 41 9373 מדיני עירוב | הלכה הלכה - הרב שילר י"ד בתמוז תשע"ה 50:40
הלכה הרב אברהם שילר 41 8652 קדושת ימי חנוכה ומצות נר איש וביתו | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ט בכסלו תשע"ה 48:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 8419 קדושה שלישית בארץ ישראל [האם קיומה של מדינת ישראל יצר קדושה חדשה] | שמיטה הלכה - הרב שילר כ"א בתשרי תשע"ה 42:40
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 8383 הלכות בנייה וישיבה בסוכה | הלכות סוכה הלכה - הרב שילר ז בתשרי תשע"ה 1:06:35
הלכה הרב אברהם שילר 41 8261 הלכה למעשה במטבח ובגינה | שמיטה [שיעור שהועבר לישוב עלי] הלכה - הרב שילר י"א באלול תשע"ד 59:40
הלכה הרב אברהם שילר 41 3105 חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר כ בכסלו תשס"ט 24:50
הלכה הרב אברהם שילר 41 3104 האם מברכים על מנהג | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ט בכסלו תשס"ט 24:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 3099 'נר איש וביתו' | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ח בכסלו תשס"ט 16:40
הלכה הרב אברהם שילר 41 3098 פרסומי ניסא | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ג בכסלו תשס"ט 29:15
הלכה הרב אברהם שילר 41 3089 הקדמה להלכות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ב בכסלו תשס"ט 19:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 3086 הלכה 20- מצוות נדירות וברכת שהחיינו-שיעור מחוץ לסדר הלכה - הרב שילר ו בכסלו תשס"ט 23:25
הלכה הרב אברהם שילר 41 3075 הלכה 19 המשך בשר וחלב-דבר חריף הלכה - הרב שילר ה בכסלו תשס"ט 20:40
הלכה הרב אברהם שילר 41 3074 הלכה 18 בשר וחלב הלכה - הרב שילר ד בכסלו תשס"ט 22:25
הלכה הרב אברהם שילר 41 3072 הלכה 17- המשך בשר וחלב הלכה - הרב שילר כ"ח בחשוון תשס"ט 19:10
הלכה הרב אברהם שילר 41 2970 הלכה 16 בשר וחלב הלכה - הרב שילר כ"ו בחשוון תשס"ט 20:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 2969 הלכה 15 בשר וחלב הלכה - הרב שילר כ"א בחשוון תשס"ט 22:15
הלכה הרב אברהם שילר 41 2968 הלכה 14 בשר בחלב הלכה - הרב שילר כ בחשוון תשס"ט 22:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 2966 הלכה 13 הלכות תפילה הלכה - הרב שילר י"ד בחשוון תשס"ט 21:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 2965 הלכה 12- הלכות תפילה הלכה - הרב שילר י"ג בחשוון תשס"ט 21:20
הלכה הרב אברהם שילר 41 2964 הלכה 11-הלכות תפילה הלכה - הרב שילר י"ב בחשוון תשס"ט 20:35
הלכה הרב אברהם שילר 41 3087 הלכה 21- בשר וחלב (המשך)- סיכום הלכה - הרב שילר י"א בחשוון תשס"ט 18:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 2963 הלכה 10-סוגיית חוה"מ הלכה - הרב שילר ז בחשוון תשס"ט 25:15
הלכה הרב אברהם שילר 41 2838 הלכה 09 סוכות-כשרות ארבעת המינים הלכה - הרב שילר כ"ג באלול תשס"ח 25:50
הלכה הרב אברהם שילר 41 2837 הלכה 08-סוכות-שביעית וארבעת המינים הלכה - הרב שילר כ"ב באלול תשס"ח 25:55
הלכה הרב אברהם שילר 41 2836 הלכה 07– סוכות קדושת שביעית וארבעת המינים הלכה - הרב שילר י"ז באלול תשס"ח 26:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 2835 הלכה 06-כשרות המשך בשר, דגים הלכה - הרב שילר ט"ו באלול תשס"ח 27:35
הלכה הרב אברהם שילר 41 2834 הלכה 05-כשרות המשך בשר, תהליך השחיטה הלכה - הרב שילר י"א באלול תשס"ח 26:55
הלכה הרב אברהם שילר 41 2833 הלכה 04-כשרות המשך בשר, השוחט הלכה - הרב שילר י באלול תשס"ח 31:30
הלכה הרב אברהם שילר 41 2832 הלכה 03-כשרות המשך חלב, בשר הלכה - הרב שילר ח באלול תשס"ח 24:55
הלכה הרב אברהם שילר 41 2831 הלכה 02-כשרות בחלב הלכה - הרב שילר ג באלול תשס"ח 32:10
הלכה הרב אברהם שילר 41 2830 הלכה 01-כשרות, בעיות לחם הלכה - הרב שילר ב באלול תשס"ח 21:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים