האם כופים על קיום המצוות? | שו"ת

הרב יוסף קלנר

ב באב תשע"ז

האם כופים על קיום המצוות? | שו"ת

הרב יוסף קלנר

ב באב תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: שו''ת - הרב קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17500 שו"ת למתגייסים שו''ת - הרב קלנר ה באב תשפ"ב 47:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14187 שיקולים בהעדפת מקום מגורים והקמת ישובים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ח 12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14186 האם ואיך יהיו שינויים הלכתיים בעקבות התקדמות הגאולה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ח 11:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13513 האם מותר להנות מדברים שאנו עושים? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 13:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13550 התבודדות ותפילה אישית וטבעית | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 16:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13565 פירוש וביאור בתורה - איך מפרשים ועד לאיפה אפשר להגיע עם הביאור? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 19:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13551 האם האורגניות תלויה במגמה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י בכסלו תשע"ח 4:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13389 אלטוראיזים ואגואיזם - ערך הפרט וערך הכלל | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 9:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13388 גמטריות - האם יש להם משמעות ומה תוקפם? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 23:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13367 איך עובדים על המידות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ה בחשוון תשע"ח 12:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13313 כיצד הפסיכולוגיה יצאה ממקור חילוני? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 20:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13314 מה מוסרי בעקידת יצחק? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 1:12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13392 האם כופים על קיום המצוות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ב באב תשע"ז 12:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13390 מה ההבדל בין השם יעקב לישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ב באב תשע"ז 0:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12994 מהי תורה מן השמיים? והאם היום יש מישהו שכופר בה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 14:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12993 ביאור מזמור אשרי יושבי ביתך | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 53:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12974 איך היא גאולתם של ישראל? מה משמעות קמעא קמעא או אחישנא? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 11:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12961 האם קיימת סתירה בין המדע לתורה, זה כמו סתירה בין ספר בישול לספר מתמטיקה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 40:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12965 מה פשרם של הדינים בדיני טומאה וטהרה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12973 מהו נצח ישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 19:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12957 מהי ירושלים? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12975 מי יכול לחדש חידושים בתורה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 9:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13393 אמונת חכמים ואמונה עיוורת | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 9:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13395 הליכה לקברי צדיקים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 19:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13394 מהי ההוכחה שתורת ישראל היא דרך החיים של עם ישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12661 ארבע מיתות בי''ד - נראים אכזריים! | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 18:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11995 יחס פסוקי התנ''ך לסוגיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 10:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11974 מה חובת האדם בעולמו? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 17:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13396 מה חובת האדם בעולמו? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ז 18:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11929 איך הקב''ה נותן לכל כך הרבה דורות להחזיק בדורות משובשות באמונה? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 31:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11928 האם לקב''ה יש בחירה חופשית? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 13:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11930 יחסינו לחלוקת הפרקים הנוצרית בתנ''ך | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 24:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11600 הווידוי מיוחד דווקא לישראל | שו''ת ע''פ איגרת תתמג' שו''ת - הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ו 1:15:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11042 גידול זקן בצבא | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ט"ז באייר תשע"ו 12:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9974 מי אמר שההנחות יסוד בספר ''כארי יתנשא'' נכונות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בכסלו תשע"ו 56:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9982 שבח פירות ארץ ישראל | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בכסלו תשע"ו 16:10
הלכה הרב יוסף קלנר 23 9608 איך להתייחס למה שכתוב בתורה אם אני הקורא, רואה בתכנים אלה דברים סתמיים ולא מועילים | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ה 29:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9528 מה כפרה עוזרת אם המת לא חזר לתחיה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ג באלול תשע"ה 29:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10232 הסבר פעולת התפילה, מה פירוש שומע תפילה, מה זה אומר שיש עת רצון או מקום מיוחד בו התפילה נשמעת | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ה באב תשע"ה 22:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10325 מה היחס לתנועות הירוקות שבעד הצמחונות? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ה באב תשע"ה 7:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10327 מהי שנאת חינם ומהי אהבת חינם? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ה באב תשע"ה 29:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10326 נוהל חניבעל | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ה באב תשע"ה 8:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10217 איך מתקדמים בעבודת המידות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 13:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10233 האם מותר ליהנות בחיים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 12:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10245 הסבר הסיפור על אתונו של בלעם | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 3:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10246 למה הגבר יכול לא להיות מושפע מהחומריות אבל אישה לא? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 4:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10247 למה התורה ניתנה על הר? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 1:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10248 למה לא לומדים אמונה לפי סוגיות? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 4:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10235 למה לאהוב יהודי בגלל סגולת ישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 6:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10249 למה עמ''י צווה להרוג את ילדי מדין? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 6:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10234 מה ההבדל בין דתיות ליהדות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 9:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10250 מה המקום של ספורט מקצועי בעולם? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 2:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10251 מסירות נפש על שבת | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 3:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10252 מספרים בתנ''ך, חשיבות כל מילה בתורה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 5:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9474 כמעט בלתי אפשרי להתפלל בכוונה, איך בכל זאת עושים זאת? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 10:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9475 מוסריות ללא תורה, מוסריות של גויים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 3:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9476 עניינם של המזלות | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 15:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8121 טו' באב - המחוללות בכרמים מול גדרי הצניעות | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 25:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8119 יחס לפרשת נח - סיפור המקרא | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 7:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8120 שידוכים והכרות לפני החתונה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 5:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8080 הבאת ילדים לבית כנסת | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8081 השתתפות בצרת הציבור - התנגשות בין ערכים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 11:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8085 עבד כנעני | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8082 עולם המדיה והסמאטרפונים ותפקידם בעולם | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 4:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8086 ציורים בספרי ילדים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 24:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8084 שבתאי צבי שם רשעים ירקב | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 29:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8083 תפילה- מטרת התפילה | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 7:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7994 איך הולכים לישון ? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 8:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8002 איך מצופה מאתנו להאמין אם אנחנו רואים שדור המדבר חטא הרבה מאוד | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 07:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8003 האם התפילה היא אוטוסוגסטיה - למה לערב את הקב''ה בתפילתנו | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 06:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8001 מה כ''כ נורא בנצרות מיתר העבודות הזרות | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 08:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7995 מה משמעות הרצון למחות את עמ''י לאחר חטא המרגלים | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 6:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8016 הנהגת השכל - התמודדות עם הבעיתיות שלה | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ באייר תשע"ד 13:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8015 זדונות נהפכות לשגגות, כיצד ? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ באייר תשע"ד 5:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8017 ''עדים במדים''- טיסה לפולין | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ באייר תשע"ד 02:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7867 האם תכלית האדם להיות רוחני ? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ד 11:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7834 לימוד תורה לבנות וחינוך נשים | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ד 35:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7701 היופי והאסטטיקה ומקור ערכם | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג באדר ב תשע"ד 9:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7703 פעולת לימוד האמונה ופעולת לימוד הגמרא באדם | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג באדר ב תשע"ד 9:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7704 פתיל תכלת | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג באדר ב תשע"ד 4:00
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים