המצוות - ביטוי למחשבות הגבוהות שבנשמת האומה | אורות התחיה [16] פס' ו'

הרב עקיבא קשתיאל

י באייר תשפ"ג

המצוות - ביטוי למחשבות הגבוהות שבנשמת האומה | אורות התחיה [16] פס' ו'

הרב עקיבא קשתיאל

י באייר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19212 שילוב הקדושה שבטבע עם הקדושה הנגדית | אורות התחיה [51] , פס' כח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ב באייר תשפ"ד 45:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19134 הקדושה שבטבע | אורות התחיה [50] , פס' כח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ב באדר ב תשפ"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19113 פיתוח החול ופיתוח הרוח בדורות של תחיה | אורות התחיה [49] ,פס' כז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י באדר ב תשפ"ד 44:10
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19077 המגרעות מעידות על לידה מחודשת | אורות התחיה [48], פס' כו' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] א באדר ב תשפ"ד 47:20
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19042 אהבת הפרט מתוך אהבת הכלל | אורות התחיה [47] , פס' כד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ד באדר א תשפ"ד 48:05
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19012 שיריים לכנסת ישראל | אורות התחיה [46] , פס' כד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י באדר א תשפ"ד 48:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18995 אהבת האומה מתפשטת לאהבת התורה | אורות התחיה [45], פס' כג' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ג באדר א תשפ"ד 43:05
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18970 לתשוקת התחיה הגשמית ותשוקת התחיה הרוחנית- אותו שורש | אורות התחיה [44] , פס' כב' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ו בשבט תשפ"ד 49:50
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18958 הבחירה בישראל, הופעתם, ופעולתם לייחוד ה' בעולם | אורות התחיה [43] , פס' כא' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ט בשבט תשפ"ד 46:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18929 השפעות הפירוד ועבודת האחדות של הצדיקים | אורות התחיה [42] , פס' כא' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ב בשבט תשפ"ד 47:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18922 משפט שלמה בבניית האומה | אורות התחיה [41] פס' כ' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ה בשבט תשפ"ד 45:20
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18903 גבורת הגשמיות וגבורת האצילות | אורות התחיה [40] , פס' יט' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ז בטבת תשפ"ד 53:25
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18891 היחס בין נטיית המפעל לנטיית הרוח | אורות התחיה [39] , פס' יט' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ בטבת תשפ"ד 47:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18862 שלושת הכוחות במחננו | אורות התחיה [38], פס' יח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ג בטבת תשפ"ד 40:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18853 הצעד הראשון לפתרון מאבק בין מחנות | אורות התחיה [37] , פס' יח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ו בטבת תשפ"ד 45:15
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18829 אמיתת פעולת המצוות דווקא בארץ ישראל | אורות התחיה [36] , פס' יז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"א בכסלו תשפ"ד 44:50
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18797 התורה והמצוות -האהבה והאמונה | אורות התחיה [35] , פס' יז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ד בכסלו תשפ"ד 54:50
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18796 האמונה והאהבה | אורות התחיה [34], פס' יז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ד 45:20
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18760 התעלות השפה והחכמות וקישורם לחיי עולם | אורות התחיה [33] , פס' טז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ט בחשוון תשפ"ד 39:35
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18730 קידוש המלאכות והשפות ע''י הצדיקים | אורות התחיה [32] , פס' טז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ב בחשוון תשפ"ד 49:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18714 יחסנו לערך המלאכה | אורות התחיה [31], פס' טז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט"ו בחשוון תשפ"ד 48:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18713 הדרישה להתרחבות צריכה לבוא עם שמירה על העצמיות | אורות התחיה [30] , פס' טו' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ח בחשוון תשפ"ד 45:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18602 מיזוג תורת הבנים ושיחת האבות | אורות התחיה [29] , פס' יד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ה באלול תשפ"ג 42:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18570 הבחינה המיוחדת שבחיי אבות ומשמעות הכח הזה בשיבת ציון | אורות התחיה [28] , פס' יד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ח באלול תשפ"ג 44:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18550 יחסי הרצון הכללי, הרצון האלוקי והרצון הרזי | אורות התחיה [27] , פס' יג' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"א באלול תשפ"ג 48:35
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18526 הפונטציאל הלאומי שמפתח יחידים | אורות התחיה [26] , פס' יב' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ד באלול תשפ"ג 45:25
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18469 השכל הישראלי מתחיל מבפנים | אורות התחיה [25] , פס' יא' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ו באב תשפ"ג 55:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18456 חוש האסתטיקה בין ישראל לאומות | אורות התחיה [24] פס' י' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ח בתמוז תשפ"ג 54:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18434 הטהרה של תנועת התחיה | אורות התחיה [23] , פס' ט' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"א בתמוז תשפ"ג 01:02:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18365 האתגר בחים ע''פ הרוח הטבעית | אורות התחיה [22] , פס' ח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ל בסיוון תשפ"ג 51:25
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18348 בגלות היהדות מופיעה כחזון ולא כחיים | אורות התחיה [21] , פס' ח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ג בסיוון תשפ"ג 48:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18321 התאמת הרוח לגבורה | אורות התחיה [20] , פס' ז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט"ז בסיוון תשפ"ג 47:10
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18288 גבורת החיים בדורנו בהסתכלות מהשורש | אורות התחיה [19] , פס' ז' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט בסיוון תשפ"ג 55:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18287 ההכרח בשימור עולם המחשבה וחיבורו למצוות | אורות התחיה [18] , פס' ו' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ב בסיוון תשפ"ג 30:05
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18266 ההכרח בשימור עולם המצוות | אורות התחיה [17] , פס' ו' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ד באייר תשפ"ג 57:50
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18201 המצוות - ביטוי למחשבות הגבוהות שבנשמת האומה | אורות התחיה [16] פס' ו' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י באייר תשפ"ג 53:55
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18161 טבעיות פשוטה מול התחכמות | אורות התחיה [15] אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ז באדר תשפ"ג 44:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18136 הטבעת החותם הישראלי על מערכות החיים הכלליות | אורות התחיה [14] פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ באדר תשפ"ג 50:55
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18086 התבוננות בהווה כחלק מהעתיד | אורות התחיה [13] , פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ט בשבט תשפ"ג 50:50
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18065 העתיד שלנו גדול ומתוך כך גם ההווה | אורות התחיה [12] , פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ב בשבט תשפ"ג 56:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18012 דבקות באמת- מתוך מוסר או מתוך חופש? | אורות התחיה [11] , פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ח בשבט תשפ"ג 49:15
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17943 גדולת ישראל - כל הפרטים מתוך השורש | אורות התחיה [10] פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ג בטבת תשפ"ג 51:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17913 כהונה- מבט גדול על עצמנו| אורות התחיה [9] ,סע' ד-ה אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט"ז בטבת תשפ"ג 53:20
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17912 ערכם של תלמידי חכמים בפיתוח החברה | אורות התחיה [8] ,סע' ד אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט בטבת תשפ"ג 55:15
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17853 קריאה לגלויי העצמיות הפנימית של עמ''י | אורות התחיה [7] ,סע' ג-ד אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ח בכסלו תשפ"ג 55:20
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17741 דת ולאומיות בישראל ובגויים | אורות התחיה [6] ,פרק ג' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ז בחשוון תשפ"ג 44:10
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17721 התבוננויות בשאיפות הלאומיות מהעבר | אורות התחיה [5] ,פרק ב'-ג' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ בחשוון תשפ"ג 42:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17720 הרחבת החיים מתוך אופי יציב | אורות התחיה [4] ,פס' ב אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ג בחשוון תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17710 אורות התחיה [3] פרק ב' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ח בתשרי תשפ"ג 59:25
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17638 צריך לפתוח שפה חדשה של אמונה | אורות התחיה [2] פס' א אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ב באלול תשפ"ב 55:05
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 17637 הקשר בין דעת אלוקים לסגולת ישראל | אורות התחיה [1] אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ט"ו באלול תשפ"ב 54:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים