היחס בין לימוד הלכה ללימוד אגדה | אורות התורה [18] , פרק ו' פס' ה'- ז'

הרב אליעזר קשתיאל

ז בשבט תשפ"ג

היחס בין לימוד הלכה ללימוד אגדה | אורות התורה [18] , פרק ו' פס' ה'- ז'

הרב אליעזר קשתיאל

ז בשבט תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19178 התורה מתוך דרך ארץ ודרך ארץ ללא תורה | אורות התורה [45] ,פרק יב פס' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ד 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19159 אורות התורה [44] ,פרק יב' פס' ג אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשפ"ד 53:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19081 רק התורה מתקנת הכל | אורות התורה [42] , פרק יא פס' ז-י אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ל באדר א תשפ"ד 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19045 אורות התורה [41] פרק יא פס' ד- ו אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשפ"ד 39:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19026 אורות התורה [40] ,פרק יא פס' ג-ד אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ד 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18595 האדם הישר צריך להאמין בחייו | אורות התורה [39] , פרק יא פס' א-ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ג 55:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18567 בזכות החוצפא יסגי התורה הפנימית מתבארת | אורות התורה [38] , פרק י' פס' טז'- יז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18553 אורות התורה [37] , פרק י' פס' יד- טו אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י באלול תשפ"ג 48:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18520 השפעת לימוד הנסתר גם ללא הבנה שכלית | אורות התורה [36] , פרק י' פס' י'-יב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ג 41:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18450 ההשפעה הפנימית של לימוד הנסתר | אורות התורה [35] , פרק י' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשפ"ג 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18410 לימוד סתרי תורה והענווה הדרושה להם | אורות התורה [34] , פרק י' פס' ג' -ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשפ"ג 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18387 מתי נכון ללמוד הלכה ואמונה בעיון ומתי סתרי תורה | אורות התורה [33] , פרק ט' פס' יג- פרק י' פס' ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ו בתמוז תשפ"ג 48:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18366 אורות התורה [32] פרק ט' פס' יא- יב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשפ"ג 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18337 יצירתיות בלימוד תורה ומטרת השמחה בלימוד | אורות התורה [31] , פרק ט' פס' ח'- י' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשפ"ג 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18324 למרות התחומים השונים שבתורה ישנה חשיבות ללמוד את התורה 'המקורית' | אורות התורה [30] , פרק ט' פס' ו'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשפ"ג 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18298 דקדוק בהלכה וחידושי תורה | אורות התורה [29] , פרק ט' פס' ד'- ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט בסיוון תשפ"ג 50:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18245 ליבו חפץ- לימוד תורה בצורה שיטתית | אורות התורה [28] , פרק ט' פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשפ"ג 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18224 לימוד היכן שלבו חפץ | אורות התורה [27] פרק ט' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשפ"ג 51:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18192 חשיבות הרחבת הידיעות בתורה והצורך בעיסוק שמושך את האדם | אורות התורה [26] , פרק ח' פס' ו'- פרק ט' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט באייר תשפ"ג 55:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18181 חשיבות הלימוד המעשי עם הלימוד המופשט | אורות התורה [25] , פרק ח' פס' ג-ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ג 58:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18155 בין הערך המעשי לערך הסגולי של התורה | אורות התורה [24] פרק ז' פס' ח' - פרק ח' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ו באדר תשפ"ג 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18123 המאבק בין ההכרח לרצון ו'מצרי גיהנום' | אורות התורה [23] , פרק ז' פס' ו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט באדר תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18122 הצורך במידות מתקונות בלימוד תורה | אורות התורה [22] , פרק ז' פס' ג' -ה' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ב באדר תשפ"ג 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18098 לימוד תורה שלא חודר ללב הוא ביטול תורה | אורות התורה [21] , פרק ז' פס' א' -ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ה באדר תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18083 סוגי הצימאון ללימוד תורה והאיזון ביניהם | אורות התורה [20] , פרק ו' פס' יד'-טו' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשפ"ג 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18043 תרבות ישראלית הבאה מתוך שקידת התורה | אורות התורה [19] פרק ו' פס' יא'-יג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"א בשבט תשפ"ג 50:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18002 היחס בין לימוד הלכה ללימוד אגדה | אורות התורה [18] , פרק ו' פס' ה'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ז בשבט תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18001 שלוש מדרגות בלימוד תורה לפי גודל התשובה | אורות התורה [17], פרק ו' פס' ב'- ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל א בשבט תשפ"ג 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17954 התעלות מעל השכל האנושי | אורות התורה [16] פרק ה' פס' ד', פרק ו' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ג 32:52
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17893 השמחה בתורה מתוך ענווה ולא מתוך הבנה שכלית | אורות התורה [15] פרק ה' פס' ב'-ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשפ"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17870 אמונה בקדושת התורה וישראל מגלה את פנימיות התורה | אורות התורה [14] פרק ד' פס' ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"ג 51:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17823 הטוב האלוקי שנמצא בכל פרט | אורות התורה [13] פרק ד' פס' ב'-ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ג 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17791 הסתכלות כוללת על המגמה האלוקית שבתנ"ך | אורות התורה [12] פרק ד' פס' א'-ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשפ"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17768 העיון בפרטי וכללי התורה מביא לאהבת ה' | אורות התורה [11] פרק ג' פס' ח'-ט' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17759 הכרת רצון ה' מתוך הפרטים | אורות התורה [10] פרק ג' סע' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ג 44:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17860 הכוונות העליונות והיחס לפרטים | אורות התורה [9] , פרק ג' סעיפים ב'-ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשפ"ג 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17702 ביאור כתרי אותיות | אורות התורה [8] פרק ב פס' ו-ז, פרק ג פס' א אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17685 ללמוד תורה זו אחריות לאומית | אורות התורה [7] פרק ב' פס' ד-ה אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשפ"ג 53:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17684 אורות התורה [6], פרק ב' פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ה בחשוון תשפ"ג 57:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17651 לימוד הלכה מאזן את עולם הרוח | אורות התורה [5] פרק ב' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ז בתשרי תשפ"ג 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17615 מה המשמעות של לימוד תורה "לשמה"? | אורות התורה [04] פרק ב' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"ב 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17607 התורה שבעל פה נובעת מחיי הציבור הישראלי | אורות התורה [03] פרק א פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"ב 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17578 אמונה בסגולת ישראל היא תנאי ללימוד תורה | אורות התורה [02] פרק א פס' ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ח באלול תשפ"ב 49:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17549 התבטלותינו לתורה שבכתב והשתתפותינו בתורה שבעל פה | אורות התורה [1] פתיחה לספר ופרק א' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל א באלול תשפ"ב 45:20
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים