השפעת מוסר היחידים על הקשר לכנסת ישראל | אורות ישראל [28] ,פרק ב' פס' א

הרב יוסף קלנר

ט"ו בסיוון תשפ"ב

השפעת מוסר היחידים על הקשר לכנסת ישראל | אורות ישראל [28] ,פרק ב' פס' א

הרב יוסף קלנר

ט"ו בסיוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17451 השפעת התורה והמצוות על הממד הנצחי | אורות ישראל [31] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ בתמוז תשפ"ב 53:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17387 מהו כלל ישראל | אורות ישראל [30] פרק ב' פס' ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 01:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17358 המוסר מחבר את היחיד לכנסת ישראל | אורות ישראל {29] ,פרק ב' פס' ב-ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב בסיוון תשפ"ב 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17329 השפעת מוסר היחידים על הקשר לכנסת ישראל | אורות ישראל [28] ,פרק ב' פס' א אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 50:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17328 נק' ציון- והשפעת המוסר של היחיד על כנסת ישראל | אורות ישראל [27] ,פרק א' פס' טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט בסיוון תשפ"ב 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17327 הגאווה האלוקית מתגלה על ידי עם ישראל | אורות ישראל [26] ,פרק א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב 01:04:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17326 המשמעות הרוחנית של מתן תורה | אורות ישראל [25[ ,פרק א' פס' יד {4} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ה באייר תשפ"ב 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17325 מהי התורה וכיצד היא מופיעה | אורות ישראל [24],פרק א' פס' יד {3} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באייר תשפ"ב 53:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17324 אורות ישראל [23] פרק א' פס' יד{2] אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17323 אורות ישראל [22] פרק א פס' יד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט באדר ב תשפ"ב 43:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17322 אורות ישראל [20] פרק א' פס' יב {2} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ח באדר א תשפ"ב 45:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17321 אורות ישראל [19] פרק א' פס' יב אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב באדר א תשפ"ב 52:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17320 אורות ישראל [18] פרק א פס' יא' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ד באדר א תשפ"ב 52:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16844 בקשת אלוקים של ציבור יכולה להיות רק בעם ישראל אורות ישראל [13] פרק א' פס' ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ב 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16843 הרצון לחיים של כנסת ישראל נובע מהמוסר אורות ישראל [12] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ב 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16842 מה המשמעות של סמיכת גאולה לתפילה אורות ישראל [11] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ב 41:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16841 כל השתוקקות הגאולה של האומה נובע מהרצון להטיב | אורות ישראל [10] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ב בכסלו תשפ"ב 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16840 הטוב כתכונת חייה של כנסת ישראל | אורות ישראל [9] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ב 54:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16839 התגלות התשוקה האלוקית של כנסת ישראל | אורות ישראל [8] פרק א' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ב 49:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16838 אין להגדיר את כנסת ישראל | אורות ישראל [7], פרק א' פס' ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בחשוון תשפ"ב 55:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16837 ההכרח שבלהיות מאמין | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ג בחשוון תשפ"ב 51:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16836 ישראל כלב באברים | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ב אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ו בחשוון תשפ"ב 1:01:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16835 השפעת ישראל בעולם ומושג הגאולה | אורות ישראל [4] פרק א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ח בתשרי תשפ"ב 53:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16834 התפתחות ההסטוריה, הדעה והאמונה בעולם והקשר לישראל | אורות ישראל [3] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ג באלול תשפ"א 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16833 המציאות, ההויה והתגלמות של תמצית כנסת ישראל | אורות ישראל [2] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באלול תשפ"א 53:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16832 נצח ישראל, קודש והיחס בין כנסת ישראל לאומה | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באלול תשפ"א 59:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך