התוכן האגדי | אורות האמונה [14] עמ' 32

הרב יוסף קלנר

ד באדר תשפ"א

התוכן האגדי | אורות האמונה [14] עמ' 32

הרב יוסף קלנר

ד באדר תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17119 שאיפת השכל וההכרות האמוניות | אורות האמונה [50] עמ' 67 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ח באדר א תשפ"ב 30:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17118 כף הקלע של הכופרים | אורות האמונה [49] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"א באדר א תשפ"ב 37:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17117 המשך עיון בקובץ א תרצט (נמצא באורות האמונה עמ' 135) | אורות האמונה [48] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ד באדר א תשפ"ב 32:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17116 שתי רמות לאמונה (עיון בקובץ א תרצט) | אורות האמונה [47] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ז באדר א תשפ"ב 33:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17114 המשך מהשיעור הקודם (קובץ ג כז) וגם כח האמונה המצוי באדם | אורות האמונה [46] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ל בשבט תשפ"ב 33:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17113 אינסטינקט והכרה שכלית | אורות האמונה [45] עמ' 65 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ג בשבט תשפ"ב 38:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17120 רעיונות אמוניים לאנשים שונים | אורות האמונה [44] עמ' 63 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז בשבט תשפ"ב 34:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17112 האמת המוחלטת והאהבה העליונה | אורות האמונה [43] עמ' 62 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ד בטבת תשפ"ב 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17111 כח הפעולה של המחשבה | אורות האמונה [42] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז בטבת תשפ"ב 35:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17110 התביעה לאנרכיה | אורות האמונה [41] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ג בטבת תשפ"ב 35:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17109 שכחת האדם את עצמו | אורות האמונה [40] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ט בכסלו תשפ"ב 41:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17108 הבירור השכלי מהותי לאדם | אורות האמונה [39] עמ_59 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ג בכסלו תשפ"ב 39:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17107 רגש האמונה ובירורים שכליים | אורות האמונה [38] עמ' 58 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ה בכסלו תשפ"ב 37:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17106 החקירה החופשית | אורות האמונה [37] עמ' 58 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ז בחשוון תשפ"ב 36:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17105 הנשמה עושה את תפקידה | אורות האמונה [36] עמ' 57 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ט בחשוון תשפ"ב 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17104 חופש המחשבה האמיתי | אורות האמונה [35] עמ' 56 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ג בחשוון תשפ"ב 41:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17103 מגבלות חופש הדעות | אורות האמונה [34] עמ' 55 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ו בחשוון תשפ"ב 41:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17102 ייחודיות האמונה הישראלית | אורות האמונה [33] עמ' 53 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ח בתשרי תשפ"ב 41:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17101 הנטייה הטבעית לאמונה | אורות האמונה [32] עמ' 52 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ג באלול תשפ"א 37:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17100 אין להיבהל מהתפשטות מחשבות הכפירה | אורות האמונה [31] עמ' 51 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז באלול תשפ"א 41:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17099 מילי דשטותא וסכלות מעט | אורות האמונה [30] עמ' 49 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט באלול תשפ"א 41:36:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17098 כפירה שהיא כהודאה | אורות האמונה [29] עמ' 48 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ד באב תשפ"א 45:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17097 אמונה יותר מהמדה | אורות האמונה [28] עמ' 47 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ו בתמוז תשפ"א 49:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17096 שתי סיבות לכפירה | אורות האמונה [27] עמ' 44 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ט בתמוז תשפ"א 36:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17095 כופר מאמין | אורות האמונה [26] עמ' 43 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ב בתמוז תשפ"א 39:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17094 דיבורים של כפירה | אורות האמונה [25] עמ' 42 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ח בסיוון תשפ"א 47:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17093 טפשות הכפירה | אורות האמונה [24] עמ' 41 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"א בסיוון תשפ"א 43:07
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17092 אובדנות הכופר | אורות האמונה [23] עמ' 39 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ד בסיוון תשפ"א 37:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17091 הכפירה | אורות האמונה [22] עמ' 38 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ז בסיוון תשפ"א 52:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17090 מחיקת רגשות האשמה של המינות | אורות האמונה [21] עמ' 37 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ט באייר תשפ"א 35:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17089 הרכות של המינות | אורות האמונה [20] עמ' 37 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ב באייר תשפ"א 35:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17088 אין לקחת סיוע מהרשעה ודעותיה | אורות האמונה [19] עמ' 36 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ו באייר תשפ"א 33:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17087 רבי עקיבא הפכה של המינות | אורות האמונה [18] עמ' 35 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ח באייר תשפ"א 37:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17086 המינות והטבע | אורות האמונה [17] עמ' 34 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ה באדר תשפ"א 54:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17085 התורה והנבואה | אורות האמונה [16] עמ' 33 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ח באדר תשפ"א 56:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17083 המינות הקוסמת | אורות האמונה [15] עמ' 32 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"א באדר תשפ"א 56:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17064 התוכן האגדי | אורות האמונה [14] עמ' 32 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ד באדר תשפ"א 01:0025
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17063 התרחקות המינות מן הטבע | אורות האמונה [13] עמ' 32 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ד באדר תשפ"א 01:00:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17065 שקר האמונה שאין לה רגליים | אורות האמונה [12] עמ' 31 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ בשבט תשפ"א 54:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17047 האמונה הטבעית | אורות האמונה [11] עמ' 31 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ג בשבט תשפ"א 56:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17046 האבולוציה מוכיחה את יסודות האמונה | אורות האמונה [10] עמ' 29 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ו בשבט תשפ"א 01:03:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17045 המינות - ניתוק מדורג מהתורה ומצוותיה | אורות האמונה [9] עמ' 29 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ח בטבת תשפ"א 01:03:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16928 רוח הזוהמא ורוח המוות | אורות האמונה [8] עמ' 26 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"א בטבת תשפ"א 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16927 המוות והמר ממוות | אורות האמונה [7] עמ' 24 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ד בטבת תשפ"א 1:02:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16925 המינות והכפירה | אורות האמונה [6] עמ' 24 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ז בטבת תשפ"א 56:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16924 כפירה בעבודה זרה | אורות האמונה [5] עמ' 23 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ט בכסלו תשפ"א 1:02:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16923 היצר הרע בישראל | אורות האמונה [4] עמ' 22 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ב בכסלו תשפ"א 59:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16922 תולדות רוח האמונה | אורות האמונה [3] עמ' 21 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ו בכסלו תשפ"א 1:01:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16816 התהוות היש מלמעלה למטה ומלמטה למעלה | אורות האמונה [2] עמ' 18 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ח בכסלו תשפ"א 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16921 הקדמה ללימוד אורות האמונה | אורות האמונה [1] עמ' 17 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] א בכסלו תשפ"א 59:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17048 | אורות האמונה [] אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א]
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17049 | אורות האמונה [] אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א]
הרב יוסף קלנר 23 17084 . אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א]
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17050 | אורות האמונה [] אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א]
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17051 | אורות האמונה [] אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א]
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים