האותיות | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [6] פס' ח'-ט'

הרב דוד טורנר

כ בכסלו תשפ"ב

האותיות | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [6] פס' ח'-ט'

הרב דוד טורנר

כ בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17486 המוות- לכתחילה או בדיעבד? | אורות הקודש ב החיות העולמית [31] פס' מב אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ח בתמוז תשפ"ב 52:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17465 תכלית המוות בתוך המציאות הבדיעבדית, | אורות הקודש ב החיות העולמית [30], פס מב' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"א בתמוז תשפ"ב 40:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17424 היחס אל המוות | אורות הקודש ב החיות העולמית [29] פס מ' אורות הקודש ב - הרב טורנר י"ד בתמוז תשפ"ב 47:45
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17423 גן עדן ותחיית המתים | אורות הקודש ב החיות העולמית [28] פס לט' אורות הקודש ב - הרב טורנר ז בתמוז תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17422 אורות הקודש ב' | החיות העולמית פס' לח' אורות הקודש ב - הרב טורנר ל בסיוון תשפ"ב 30:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17341 לאישתאבא בגופא דמלכא | אורות הקודש ב החיות העולמית [25], פס לו' אורות הקודש ב - הרב טורנר ט"ו בסיוון תשפ"ב 49:45
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17337 פתיחה לסדר החיים עד העולם | אורות הקודש ב החיות העולמית 23, פס לג'- לד' אורות הקודש ב - הרב טורנר ב בסיוון תשפ"ב 44:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17336 רצון העולם | אורות הקודש ב החיות העולמית [22], פס לא'- לב' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ג באייר תשפ"ב 41:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17335 הרצון החופשי | אורות הקודש ב החיות העולמית [21] פס' ל'- לא' אורות הקודש ב - הרב טורנר י"ז באייר תשפ"ב 42:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17334 הרצון והבחירה החופשית | אורות הקודש ב החיות העולמית [20], פס ל' אורות הקודש ב - הרב טורנר י באייר תשפ"ב 43:30
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17333 אורות הקודש ב החיות העולמית [19] פסי כז-כט, כח' אדר ב אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ח באדר ב תשפ"ב 43:05
אמונה הרב דוד טורנר 63 17181 נח- איש צדיק ואיש אדמה | אורות הקודש ב החיות העולמית [17] , פס' כה' אורות הקודש ב - הרב טורנר ו באדר ב תשפ"ב 41:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17160 החיות העולמית| אורות הקודש ב' [16] פס' כה' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ט באדר א תשפ"ב 44:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17153 אור ישר ואור חוזר במדרגות הדצח"מ |אורות הקודש ב [15] החיות העולמית פס' כד' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ב באדר א תשפ"ב 39:00
אמונה הרב דוד טורנר 63 17030 היריון ולידה ברוחניות | אורות הקודש ב [14] החיות העולמית, פס' י' אורות הקודש ב - הרב טורנר ח באדר א תשפ"ב 59:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17020 תהליכי ההריון של המציאות | אורות הקודש ב' החיות העולמית [13] פס' יט' אורות הקודש ב - הרב טורנר א באדר א תשפ"ב 47:55
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17019 נשמת העולם | אורות הקודש ב' החיות העולמית [12] פס' יז'-יח' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ה בשבט תשפ"ב 38:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17018 נשמת העולם | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [11] פס' טז' אורות הקודש ב - הרב טורנר י"ז בשבט תשפ"ב 46:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17017 נשמת העולם | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [10] פס' יד'- טו' אורות הקודש ב - הרב טורנר ג בשבט תשפ"ב 43:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16814 נפש ההויה| אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [9] פס' יד' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ד בטבת תשפ"ב 45:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16780 אחדות ההוויה | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [8] פס' יא'-יב' אורות הקודש ב - הרב טורנר י"א בטבת תשפ"ב 45:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16779 האותיות | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [6] פס' ח'-ט' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ בכסלו תשפ"ב 48:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16778 התנועות הפנימיות | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [5] פס ה'-ו' אורות הקודש ב - הרב טורנר י"ג בכסלו תשפ"ב 50:35
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16777 אם רץ לבך שוב לאחד | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [4] פס' ד'-ה' אורות הקודש ב - הרב טורנר ו בכסלו תשפ"ב 46:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16776 העיסוק במחשבות רוחניות עליונות | אורות הקודש ב' 'החיות העולמית' [2] פס' ב' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ בחשוון תשפ"ב 1:01:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 16995 המשך סוגיות הטל והגשם | אורות הקודש ב' [1] 'החיות העולמית' פס' א אורות הקודש ב - הרב טורנר ט"ז בחשוון תשפ"ב 1:03:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים