תפארת ישראל [61]

הרב אליעזר קשתיאל

א בחשוון תשפ"ג

תפארת ישראל [61]

הרב אליעזר קשתיאל

א בחשוון תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19285 המחלוקות שיש בין חכמים שונה מהמחלוקות שיש עם הצדוקים | תפארת [105] פרק סט' ע' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח באייר תשפ"ד 29:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19240 ההבדל בין קריאת התורה לכתיבת התור, והיחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב | תפארת ישראל [104] פרק סז'-סח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"א באייר תשפ"ד 57:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19202 כתיבת, קריאת וקדושת ספר תורה | תפארת ישראל [103] פרק סז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד באייר תשפ"ד 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19190 המשמעות הפנימית של הניקוד | תפארת ישראל [102] , פרק סו תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז באייר תשפ"ד 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19168 כתיב וקריא במקרא | תפארת ישראל [101] , פרק סו תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ל בניסן תשפ"ד 48:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19140 הכתב האשורי ותרגום נתנו בסיני | תפארת ישראל [100], פרק סד -סה תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד באדר ב תשפ"ד 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19123 התגים והעיסוק ביחס שבין הכתב ללשון | תפארת ישראל [99] , פרק סג -סד תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באדר ב תשפ"ד 38:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19106 בחינות משה ורבי עקיבא | תפארת ישראל [98] , פרק סב- סג תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באדר ב תשפ"ד 45:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19073 שכרם הנסתר של המצוות וערכו הייחודי של לימוד התורה | תפארת ישראל [97] , פרק סא' - סב תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג באדר ב תשפ"ד 35:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19051 המצוות, כדאיות או ערכיות | תפארת ישראל [96] , פרק ס' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ו באדר א תשפ"ד 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19034 התורה הרוחנית מדברת בשפה גשמית | תפארת ישראל [95], פרק נח' -נט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ט באדר א תשפ"ד 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19007 הנביא והנבואה- חיי עולם הבא בעולם הזה | תפארת ישראל [94] , פרק נז'- נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב באדר א תשפ"ד 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18625 תפארת ישראל [92] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באלול תשפ"ג 53:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18576 תורה לאומית כביטוי לנצחיות התורה | תפארת ישראל [91] , פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באלול תשפ"ג 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18563 ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' ביחס לפורים ויום כיפור וביחס לצמצום המצוות ע''י הנביאים | תפארת ישראל [90] ,פרק נג'-נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באלול תשפ"ג 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18528 ביאור מושג ''מצוות בטלות לעתיד לבוא'' | תפארת ישראל [89] , פרק נג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באלול תשפ"ג 47:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18477 תפארת ישראל [88] , פרק נא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באב תשפ"ג 59:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18393 נצחיות התורה אינה תלויה במעלתו של משה רבנו | תפארת ישראל [87] , פרק נ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט בתמוז תשפ"ג 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18381 אסור לשנות אף אות בתורה | תפארת ישראל [86], פרק מט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ב בתמוז תשפ"ג 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18367 תפארת ישראל [85] , פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בסיוון תשפ"ג 32:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18326 תשובה ותפקידם של החטאים | תפארת ישראל [84] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בסיוון תשפ"ג 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18315 תורה זה חיים | תפארת ישראל [83] , פרק מז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א בסיוון תשפ"ג 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18296 התורה כוללת כל הטובות שבעולם | תפארת ישראל [82] , פרק מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בסיוון תשפ"ג 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18271 הרצון שקדם לתורה והסיבה שפסלים ותמונות אסורים | תפארת ישראל [81], פרק מה'-מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ו באייר תשפ"ג 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18236 תכלית הטבע מתגלה בשבת, תכלית ההיסטוריה מתגלה בישראל | תפארת ישראל [80] , פרק מד'-מה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ט באייר תשפ"ג 52:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18218 דברות ואתחנן משלימות את דברות יתרו | תפארת ישראל [79] פרק מג'-מד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב באייר תשפ"ג 01:02:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18141 ההבדל בין דברות 'יתרו' ל'ואתחנן'- ההבדל בין נותן למקבל | תפארת ישראל [78] , פרק מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב באדר תשפ"ג 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18105 הקשר בין כיבוד הורים ל5 הדברות האחרונות | תפארת ישראל [77] פרק מא'-מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באדר תשפ"ג 53:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18089 השורש של הכבוד העצמי זה לכבד את אבא ואמא | תפארת ישראל [76] , פרק מא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א באדר תשפ"ג 53:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18061 שתי בחינות השבת - כלה ומלכה | תפארת ישראל [75] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד בשבט תשפ"ג 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18037 היחס בין שבת לששת ימי המעשה | תפארת ישראל [74] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז בשבט תשפ"ג 40:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18023 שבועת שווא ומצוות שבת, איזון בין אהבה ליראה ותודעת שלימות | תפארת ישראל [73] , פרק לט'- מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בשבט תשפ"ג 01:05:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17999 קנאות לאהבת ה' וזהירות מחילול שמו | תפארת ישראל [72] , פרק לח'- לט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג בשבט תשפ"ג 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17957 אחריות על החברה שלא תעבוד ע"ז | תפארת ישראל [71] פרק לח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בטבת תשפ"ג 58:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17905 תפארת ישראל [70] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בטבת תשפ"ג 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17894 תפארת ישראל [69] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב בטבת תשפ"ג 59:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17845 עמ"י נבדל בטבעו משאר הנבראים | תפארת ישראל [68] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בטבת תשפ"ג 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17828 הדיבר הראשון | תפארת ישראל [67] פרק לז תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בכסלו תשפ"ג 52:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17824 תפארת ישראל [66] פרק לה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ בכסלו תשפ"ג 01:02:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17765 אותיות דרבי עקיבא - הריבוי והאחדות | תפארת ישראל [65] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ג 58:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17758 תפארת ישראל [64] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:09:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17696 נתינת התורה לישראל היא מציאות מוכרחת | תפארת ישראל [63] פרק לב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ז בחשוון תשפ"ג 58:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17673 קבלת החיים האמיתיים במעמד הר סיני | תפארת ישראל [62] פרק לא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בחשוון תשפ"ג 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17672 תפארת ישראל [61] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א בחשוון תשפ"ג 53:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17649 תפארת ישראל [60] פרק ל' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בתשרי תשפ"ג 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17640 שכל חופשי בנפש חופשיה | תפארת ישראל [59] פרק כט-ל תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה באלול תשפ"ב 1:00:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17610 ישראל הם הכי מלאכים והכי בני אדם | תפארת ישראל [58] פרק כט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח באלול תשפ"ב 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17591 השלבים השונים בתהליך קבלת התורה | תפארת ישראל [57] , פרק כח תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א באלול תשפ"ב 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17563 התאמת התורה למקבל | תפארת ישראל [56] , פרק כז-כח תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באלול תשפ"ב 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17489 שני צדדים בקבלת תורה | תפארת ישראל [55] פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באב תשפ"ב 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17470 תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בתמוז תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17450 למה התורה ניתנה לאחר 49 יום ובמדבר | תפארת ישראל [53] פרק כה'-כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"א בתמוז תשפ"ב 01:05:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17400 המספר של היצירה השלמה המינימאלית | תפארת ישראל [52] פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד בתמוז תשפ"ב 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17386 האדם נזר הבריאה בזכות החופש שבו | תפארת ישראל [51] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בתמוז תשפ"ב 01:00:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17362 איך בן אדם חומרי מסוגל לקבל תורה רוחנית | תפארת ישראל [50] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ל בסיוון תשפ"ב 01:13:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17347 כיצד משה רבנו הכיל תורה אינסופית | תפארת ישראל [49] , פרק כג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ג בסיוון תשפ"ב 01:01:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17346 חשיבות מסורת הפסיקה | תפארת ישראל [48] פרק כב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ז בסיוון תשפ"ב 58:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17313 התעלות מוסרית על פי אופי נבואתו של משה | פרשת בהעלותך תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בסיוון תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17312 בין נבואת משה לבלעם | תפארת ישראל [47] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בסיוון תשפ"ב 57:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17293 עניין המצוות באבות | תפארת ישראל [46] פרק כ' (חסר 6 דקות ראשונות) תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ב בסיוון תשפ"ב 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17292 עניין המצוות אצל אברהם ויעקב | תפארת ישראל [45] פרק כ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה באייר תשפ"ב 01:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17224 יחסם של האבות למצוות לפני קבלת התורה | תפארת ישראל [44] פרק יט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באייר תשפ"ב 55:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17167 הספק הוא הגיהינום | תפארת ישראל [43] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באייר תשפ"ב 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17161 תפארת ישראל [42] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באייר תשפ"ב 34:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17058 תורה ניתנה לעם ישראל, פרק יז' | תפארת ישראל [41] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באדר ב תשפ"ב 01:00:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17024 מדוע התורה לא ניתנה בתחילת הבריאה | תפארת ישראל [40] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באדר ב תשפ"ב 01:06:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17007 מעלת אדם הראשון | תפארת ישראל [39] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ג באדר ב תשפ"ב 54:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16986 הצורך האנושי בתורה מן השמים | תפארת ישראל [38] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באדר ב תשפ"ב 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16968 איך נראה אדם? | תפארת ישראל [37], סוף פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט באדר א תשפ"ב 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16964 האם קיים מדע מוסרי? | תפארת ישראל [36], פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ב באדר א תשפ"ב 52:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16956 מבוא למערכת תורה מן השמים | תפארת ישראל [35] פרק יד'-טו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ו באדר א תשפ"ב 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16953 מטרת המצוות לעומת מטרת לימוד תורה | תפארת ישראל [34] פרק יד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח באדר א תשפ"ב 1:03:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16931 בן עולם הבא זה אדם עם חלום | תפארת ישראל [33] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א באדר א תשפ"ב 1:05:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16930 התורה - מפת נפש האדם | תפארת ישראל [32] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד בשבט תשפ"ב 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16909 תפארת ישראל [31] חסר תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז בשבט תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16870 תפארת ישראל [30] פרק יב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י בשבט תשפ"ב 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16821 התוכן החירותי של התורה | תפארת ישראל [29] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג בשבט תשפ"ב 1:02:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16801 החירות שאין בה בחירה | תפארת ישראל [28] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה בטבת תשפ"ב 01:03:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16781 מדרגות הופעת החיים ע"פ סדר ששת סדרי משנה | תפארת ישראל [27] פרק י' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח בטבת תשפ"ב 52:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים