הבנת מושג 'המקום' | נפש החיים [47] שער ג' פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב בכסלו תשפ"ב

הבנת מושג 'המקום' | נפש החיים [47] שער ג' פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16960 אהבת ה' | נפש החיים [58] שער ג' פרק יד' - סיום הספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשפ"ב 17:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16942 מעלת עבודת ה' ללא רווח | נפש החיים [57] שער ג', פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ז באדר א תשפ"ב 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16932 עבודת החירות נצחון על הדימיון | נפש החיים [56] שער ג' פרק יב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ל בשבט תשפ"ב 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16910 שם הוי'ה - סמל לחירות, שער ג' פרק יב' | נפש החיים [55] נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשפ"ב 59:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16868 גאולת הדיבור | נפש החיים [54] שער ג' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשפ"ב 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16818 שם הויה המיצג ענווה | נפש החיים [53] שער ג' פרק ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב בשבט תשפ"ב 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16772 לימוד מועיל משפיע על החיים | נפש החיים [52] שער ג' פרק ח'-ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ב 01:10:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16754 אחריות האדם בזכות צמצום ה' | נפש החיים [51] שער ג' פרק ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ב 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16748 אין המצאה יש התגלות | נפש החיים [50] שער ג' פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ב 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16747 תחושת הקיום של האדם באה מהצמצום של הבורא | נפש החיים [49] נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשפ"ב 01:02:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16725 זהירת ודקדוק בלימוד הנסתר | נפש החיים [48] שער ג' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ב 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16724 הבנת מושג 'המקום' | נפש החיים [47] שער ג' פרק א' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 43:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16692 המקור לתפילה זה היותנו חלק מכנסת ישראל | נפש החיים [46] שער שני פרק יז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בכסלו תשפ"ב 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16663 כיצד רבדי הנפש מתבטאים בתפילה | נפש החיים [45] שער ב' פרק טו'-טז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשפ"ב 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16651 מהות וכוונת התפילה | נפש החיים [44] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 01:09:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16635 הדרכה לכוונה בתפילה | נפש החיים [43] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשפ"ב 50:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16621 הדרך לרומם את הכוונות בתפילה | נפש החיים [42] שער ב' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16603 עיקר התפילה - דבקות | נפש החיים [41] שער ב' פרק ט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בתשרי תשפ"ב 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16602 אחריות עמ"י על המזון והאמונה בעולם | נפש החיים [40] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשפ"א 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16570 תפקיד עם ישראל - אהבת ה' | נפש החיים [39] שער ב' פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16535 הטהרה שבמצוות | נפש החיים [38] שער ב' פרק ו'-ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"א 52:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16534 נפש החיים [37] שער ב' פרק ה' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב באלול תשפ"א 43:14
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16494 התגלות ה' בעולם היא רק מתוך המציאות | נפש החיים [36] שער ב' פרק ד' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16483 היחס לאלוקים הוא להתגלותו ולא לעצמותו | נפש החיים [35] שער ב' פרק ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"א 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16466 התורה כסיפור חיים | נפש החיים [34] שער ב' פרקים ב'-ג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 01:11:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16450 התורה כמצפן למנהיגות/מסירות הנפש בתפילה | נפש החיים [33] סוף שער ד' והקדמה לשער ב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16421 התורה וההלכה - איזון לחיים | נפש החיים [32] שער ד' פרק לב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 48:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16420 נפש החיים [31] שער ד' פרק לב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשפ"א 01:19:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16419 התורה היא מקור האור והמצוות הן שורשים | נפש החיים [30] שער ד' פרק ל' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשפ"א 51:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16376 השפעת ביטול התורה על האדם | נפש החיים [29] שער ד' פרקים כו' כז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשפ"א 28:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16368 נפש החיים [28] שער ראשון פרק כו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"א 1:08:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16367 לימוד התורה מקיים את המציאות | נפש החיים [26] שער ד' פרקים כה' כו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"א 1:01:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16366 חומרת עזיבת התורה | נפש החיים [25] שער ד' פרק כג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח באייר תשפ"א 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16365 בכי ה' מפני ביטול תורה | נפש החיים [24] שער ד' פרק כג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל א באייר תשפ"א 41:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16364 נפש החיים [23] שער ד' פרק יט' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשפ"א 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16363 התורה היא דבר ה' ולימוד ההלכות זו הדביקות האמיתי בה' | נפש החיים [20] שער ד' פרק ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ד באדר תשפ"א 48:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16362 מה נקרא תורה לשמה? | נפש החיים [19] שער ד' פרק ב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשפ"א 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16361 עקרונות יסודיים במציאות חייבים להיות מיוסדים גם על חולשות האדם | נפש החיים [18] הקדמה לשער ד' פרקים ז', ח' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ בשבט תשפ"א 41:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16260 הדביקות בה' נמדדת בקיום עיקר הדין ולא מהתרגשות |נפש החיים {17} נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"א בשבט תשפ"א 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16259 זהירות מגאווה עצמית וזלזול באחר | נפש החיים {16} נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בשבט תשפ"א 43:45
הרב אליעזר קשתיאל 15 16246 נפש החיים 15 משמעות התורה בקדושה לפני מעמד הר סיני ועניין וחשיבות קיום המצוות. נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשפ"א 1:02.20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16465 נפש החיים [12] שער ראשון פרק יז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ח בטבת תשפ"א 47:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16171 נפש החיים [10] שער ראשון פרק טו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"א 57:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16156 משמעות המחשבות | נפש החיים [9] שער ראשון פרק יד' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשפ"א 1:00:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16155 האדם בעצמו בונה את העוה''ב שלו | נפש החיים [8] שער ראשון פרק יב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל א בכסלו תשפ"א 1:07:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16154 כח המלאכים מול מעלת האדם | נפש החיים [7] שער ראשון פרק י' - יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"א 1:05:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16153 המציאות כולה כצל לתנועת האדם | נפש החיים [6] שער ראשון פרק ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשפ"א 52:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16126 נפש החיים [5] שער ראשון פרק ז' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט בחשוון תשפ"א 1:00:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16099 מהות האדם לתת ולא לקחת | נפש החיים [4] שער ראשון פרק ו' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"א 1:04:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16098 נפש החיים [3] שער ראשון פרק ה' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ג בתשרי תשפ"א 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16046 הבנת מהות האדם ע"פ 'צלם אלוקים' שבו | נפש החיים [2] הקדמה לספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ב באלול תש"פ 49:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16047 התפתחות הגישה החסידית והליטאית [מתנגדים] | נפש החיים [1] הקדמה לספר נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה באלול תש"פ 1:12:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים