אורות ישראל [36] פרק ו', פס ד'

הרב יוסף קלנר

י"א בסיוון תש"פ

אורות ישראל [36] פרק ו', פס ד'

הרב יוסף קלנר

י"א בסיוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16209 דלדול המחשבה הלאומית הישראלית בגלל החיסרון בתכונת יראת ה' | אורות ישראל [39] פרק ו' פס' ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ב בתמוז תש"פ 1:22:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16208 אורות ישראל [38] פרק ו', פס ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בסיוון תש"פ 1:16:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16207 הריגת משיח בן יוסף | אורות ישראל [37] פרק ו' פס' ו' - ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בסיוון תש"פ 1:16:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16206 אורות ישראל [36] פרק ו', פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א בסיוון תש"פ 1:01:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16205 ההתגברות הרוחנית באומה הישראלית תלויים בכל יחיד ויחיד | אורות ישראל [35] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ה בסיוון תש"פ 1:27:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16204 השחרור העליון של כנסת ישראל, אורות ישראל | אורות ישראל [34] פרק ה' פס' טז' - פרק ו' פס' א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ו באייר תש"פ 1:10:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16203 אורות ישראל [33] פרק ה' פס יד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ט באייר תש"פ 1:06:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16202 גילוי האורות והגוונים השונים שבכנסת ישראל | אורות ישראל [32] פרק ה' פסקאות יא - יב אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ב באייר תש"פ 1:07:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15889 גילוי האורות והגוונים השונים שבכנסת ישראל | אורות ישראל [33] פרק ה' פס' יב' - יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ב באייר תש"פ 1:07:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16201 אורות ישראל [31] פרק ה' פס ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בניסן תש"פ 1:27:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16200 אורות ישראל [30] פרק ה' פס ה' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט באדר תש"פ 57:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15766 יניקה מן האלוקות בצורתה הטהורה יכולה להתקיים רק בישראל | אורות ישראל [29] פרק ה' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב באדר תש"פ 1:14:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15751 יסוד דעת אלוקים - ענוה | אורות ישראל [28] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15750 ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [27] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א באדר תש"פ 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15724 התכונה האוניברסלית גנוזה בעומק הלאומיות הישראלית | אורות ישראל [26] פרק ה' פס ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד בשבט תש"פ 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15680 השפעת וקבלה בין ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [25] פרק ה' פס א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 1:10:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15641 אהבת הטבע הישראלי | אורות ישראל [24] פרק ד' פס ז' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י בשבט תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15620 המשך שורשה של שנאת חינם | אורות ישראל [23] פרק ד' פס ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בשבט תש"פ 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15604 שורשה החיובי של שנאת חינם | אורות ישראל [22] פרק ד' פס ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 1:18:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15578 המבט הנכון על אהבת ישראל | אורות ישראל [21] פרק ד' פס ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 1:04:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15551 כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעצם מהותה באה למדרגה הגונה | אורות ישראל [20] עמ' קמח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בטבת תש"פ 1:16:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15533 הדבקות של האדם הפרטי בכנסת ישראל | אורות ישראל [19] פרק' ג' פס' ה' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בטבת תש"פ 1:05:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15517 הדבקות בצדיק, הדבקות של כנת ישראל באור האלוקי | אורות ישראל [18] פרק' ג' פס' ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15473 הדבקות בצדיק | אורות ישראל [17] פינקס א' פס' שכו', צמח צבי אגרת פא' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג בכסלו תש"פ 1:19:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15444 הדבקות בצדיקים ושימוש תלמידי חכמים | אורות ישראל [16] פרק ג' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו בכסלו תש"פ 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15418 איכותו ופעולתו של הדור האחרון | אורות ישראל [15] פרק ג' פס' ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15408 רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד | אורות ישראל [14] פרק ב' פס' ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 1:09:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15367 התרחבות החומר באומה מרחיבה את הנשמה | אורות ישראל [13] פרק ב' פס' ד' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 1:13:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15365 המצוות - חיזוק הקשר של היחיד אל האומה | אורות ישראל [12] פרק ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 1:12:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15332 עצמיות וחיצוניות המהות ביחסי הפרט לאומתו | אורות ישראל [11] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א בחשוון תש"פ 1:14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15304 הכח המאחד באומות ובישראל | אורות ישראל [10] פרק ב' פס' א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בתשרי תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15305 אורות ישראל [9] פרק א' פס' יד' - טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה באלול תשע"ט 1:18:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15284 סוד הנסירה - שכל וטבע | אורות ישראל [8] פרק א' פס' יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח באלול תשע"ט 1:13:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15265 אורות ישראל [7] פרק א' פס' יא' - יב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א באלול תשע"ט 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15252 ייחוד כנסת ישראל והקב''ה | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ט' - י' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ד באלול תשע"ט 1:01:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15234 האומה הישראלית מביאה ברכה לעולם כולו | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו באב תשע"ט 1:14:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15210 המוסר ומקורו האלוקי | אורות ישראל [4] פרק א' פס' ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:14:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15172 תכונת חיי כנסת ישראל ופרטיה | אורות ישראל [3] פס' ה' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 59:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15169 יסוד הגאולה בישראל | אורות ישראל [2] אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ד בתמוז תשע"ט 1:17:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15131 מהותה של כנסת ישראל | אורות ישראל [1] פס' א' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 1:13:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים