גבורות ה' [49] פרק נא - הגדה של פסח

הרב אליעזר קשתיאל

ב בניסן תשס"ז

גבורות ה' [49] פרק נא - הגדה של פסח

הרב אליעזר קשתיאל

ב בניסן תשס"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: גבורות ה' - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4410 גבורות ה' [72] פרק עב' גבורות ה' - הרב קשתיאל ד בתשרי תשס"ח 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4394 גבורות ה' [71] פרק עא' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשס"ז 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4393 גבורות ה' [70] פרק ע' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ט באלול תשס"ז 58:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4391 גבורות ה' [69] פרק סט' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ד באלול תשס"ז 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4390 גבורות ה' [68] פרק סח' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ב באלול תשס"ז 26:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4382 גבורות ה' [67] פרק סה' גבורות ה' - הרב קשתיאל ז בתמוז תשס"ז 45:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4381 גבורות ה' [66] פרק סד' חלק ב' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשס"ז 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4380 גבורות ה' [65] פרק סד' חלק א' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ח באייר תשס"ז 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4379 גבורות ה' [64] פרק סב' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"א באייר תשס"ז 55:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4378 גבורות ה' [63] פרק סא' גבורות ה' - הרב קשתיאל ד באייר תשס"ז 46:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4328 גבורות ה' [62] פרק ס' - חלק ג' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ז בניסן תשס"ז 24:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4327 גבורות ה' [61] פרק ס' - חלק ב' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ט"ז בניסן תשס"ז 20:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4317 גבורות ה' [60] פרק ס' - חלק א' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ט"ו בניסן תשס"ז 24:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4326 גבורות ה' [59] פרק נט' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ד בניסן תשס"ז 15:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4309 גבורות ה' [58] פרק נח' - חלק ב' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ג בניסן תשס"ז 26:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4305 גבורות ה' [57] פרק נח' - חלק א' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ב בניסן תשס"ז 34:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4304 גבורות ה' [56] פרק נז' - חלק ב' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל י"א בניסן תשס"ז 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4297 גבורות ה' [55] פרק נז' - חלק א' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ט בניסן תשס"ז 29:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4290 גבורות ה' [55] פרק נז' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ח בניסן תשס"ז 33:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2184 גבורות ה' [54] פרק נו' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ז בניסן תשס"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2085 גבורות ה' [53] פרק נה' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ו בניסן תשס"ז 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2083 גבורות ה' [52] פרק נד' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ה בניסן תשס"ז 42:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2082 גבורות ה' [51] פרק נב' - חלק ב' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ד בניסן תשס"ז 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2081 גבורות ה' [50] פרק נב' - חלק א' - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ג בניסן תשס"ז 41:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2070 גבורות ה' [49] פרק נא - הגדה של פסח גבורות ה' - הרב קשתיאל ב בניסן תשס"ז 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4377 גבורות ה' [48] פרק מו' גבורות ה' - הרב קשתיאל א בניסן תשס"ז 57:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4371 גבורות ה' [47] פרק מה' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשס"ז 1:04:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4370 גבורות ה' [46] פרק מד' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"א באדר תשס"ז 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4369 גבורות ה' [45] סוף פרק מז' + פרק מג' גבורות ה' - הרב קשתיאל ז באדר תשס"ז 1:02:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4368 גבורות ה' [44] פרק מז' חלק ב' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשס"ז 57:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4367 גבורות ה' [43] פרק מז' חלק א' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשס"ז 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4366 גבורות ה' [42] פרק מב' גבורות ה' - הרב קשתיאל ט בשבט תשס"ז 54:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4365 גבורות ה' [41] פרק מא' גבורות ה' - הרב קשתיאל ב בשבט תשס"ז 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4364 גבורות ה' [40] פרק מ' - קריעת ים סוף גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשס"ז 1:05:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4362 גבורות ה' [39] פרק לט' - עניין התפילין גבורות ה' - הרב קשתיאל ג בטבת תשס"ז 55:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4361 גבורות ה' [38] פרק לח' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ז 54:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4360 גבורות ה' [37] פרק לז' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ז 49:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4359 גבורות ה' [36] פרק לו' גבורות ה' - הרב קשתיאל ד בכסלו תשס"ז 53:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4357 גבורות ה' [35] פרק לה' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ז 29:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4356 גבורות ה' [34] פרק לד' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשס"ז 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4421 גבורות ה' [33] פרק לג'-----חסר גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשס"ז
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4363 גבורות ה' [32] פרק לב' גבורות ה' - הרב קשתיאל ז בחשוון תשס"ז 53:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4358 גבורות ה' [31] פרק לא' גבורות ה' - הרב קשתיאל ל בתשרי תשס"ז 1:05:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 884 גבורות ה' [30] פרק כט' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ו 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 883 גבורות ה' [29] פרק כח' גבורות ה' - הרב קשתיאל י באלול תשס"ו 38:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 882 גבורות ה' [28] פרק כז' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשס"ו 22:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 881 גבורות ה' [27] פרק כו' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשס"ו 28:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 880 גבורות ה' [26] פרק כה' גבורות ה' - הרב קשתיאל י בתמוז תשס"ו 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 879 גבורות ה' [25] פרק כד' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשס"ו 1:07:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 878 גבורות ה' [24] פרק כג' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ו 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 877 גבורות ה' [23] פרק כב' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשס"ו 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 876 גבורות ה' [22] פרק כא' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ באייר תשס"ו 58:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 875 גבורות ה' [21] פרק כ' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ג באייר תשס"ו 51:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 874 גבורות ה' [20] פרק יט' גבורות ה' - הרב קשתיאל ו באייר תשס"ו 56:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 873 גבורות ה' [19] פרק יח' גבורות ה' - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשס"ו 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 872 גבורות ה' [18] פרק יז' גבורות ה' - הרב קשתיאל ט באדר תשס"ו 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 871 גבורות ה' [17] פרק טז' גבורות ה' - הרב קשתיאל ב באדר תשס"ו 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 870 גבורות ה' [16] פרק טו' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשס"ו 58:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 869 גבורות ה' [15] פרק יד' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשס"ו 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 868 גבורות ה' [14] פרק יג' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"א בשבט תשס"ו 59:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 867 גבורות ה' [13] פרק יב' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ו 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 865 גבורות ה' [12] פרק יא' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשס"ו 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 863 גבורות ה' [11] פרק ט' - י' גבורות ה' - הרב קשתיאל ה בטבת תשס"ו 1:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 856 גבורות ה' [10] פרק ט' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשס"ו 57:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 854 גבורות ה' [9] פרק ח' - חלק ב' גבורות ה' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשס"ו 57:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 853 גבורות ה' [8] פרק ח' - חלק א' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ו 57:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 852 גבורות ה' [7] פרק ז' גבורות ה' - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ו 1:05:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 851 גבורות ה' [6] פרק ו' גבורות ה' - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ו 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 850 גבורות ה' [5] פרק ה' גבורות ה' - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ו 53:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 849 גבורות ה' [4] פרק ד' גבורות ה' - הרב קשתיאל א בחשוון תשס"ו 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 847 גבורות ה' [3] פרק ג' גבורות ה' - הרב קשתיאל י"ח באלול תשס"ה 1:03:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 845 גבורות ה' [2] פרק ב' מקור המצוה גבורות ה' - הרב קשתיאל י באלול תשס"ה 30:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 844 גבורות ה' [1] פרק א' [חסר סוף השיעור] גבורות ה' - הרב קשתיאל ד באלול תשס"ה 34 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים