שלושת דרכי התיקון בעבודת ה' | תניא [81] סוף איגרת כב'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בתשרי תשפ"א

שלושת דרכי התיקון בעבודת ה' | תניא [81] סוף איגרת כב'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בתשרי תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16167 הקפדה על קיום הפרטים והמצוות, סיכום הספר | תניא [89] סוף קונטרס אחרון, סיום הספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בכסלו תשפ"א 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16157 תניא [88] אגרות קודש לב', קונטרס אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בכסלו תשפ"א 37:06
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16146 החיות באהבת חינם | תניא [87] אגרות קודש ל', לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בכסלו תשפ"א 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16145 החובה ללמוד הלכה | תניא [86] אגרות קודש כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ד בחשוון תשפ"א 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16144 השפעתו של הצדיק בעולם | תניא [85] אגרות קודש כח', כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בחשוון תשפ"א 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16143 היחס הנכון ללימוד פנימיות התורה | תניא [84] אגרות הקודש כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בחשוון תשפ"א 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16142 תניא [83] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בחשוון תשפ"א 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16104 מעלת עבודת ה' בציבור | תניא [82] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בתשרי תשפ"א 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16103 שלושת דרכי התיקון בעבודת ה' | תניא [81] סוף איגרת כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בתשרי תשפ"א 56:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16102 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - תפקידו של הרב | תניא [80] איגרות קודש פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו בתשרי תשפ"א 1:10:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16053 האיזון במצוות חסד מול הגבורה | תניא [78] אגרת יג', יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באלול תש"פ 53:22
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16032 תניא [77] אגרות הקודש - איגרת יב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באב תש"פ 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16003 עצבות היא חוסר אמונה וההסתכלות על הטוב היא תנאי לחכמה | תניא [76] אגרות הקודש - איגרת יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תש"פ 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15986 הקשר בין צדקה לזריעה | תניא [75] סוף פרק ח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בתמוז תש"פ 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15955 תניא [74] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בתמוז תש"פ 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15954 תניא [73] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בסיוון תש"פ 29:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15934 החסד האלוקי נתינת ערכים על ידי האותיות | תניא [72] אגרות קודש אגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בסיוון תש"פ 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15927 משמעות עולם הדיבור | תניא [71] איגרת ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בסיוון תש"פ 38:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15926 עבודת הצדקה פריעת העורלה | תניא [70] איגרות קודש אגרת ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז באייר תש"פ 50:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15946 החסד האלוקי המקור והכותרת למצוות הצדקה | תניא [69] אגרות הקודש ב' - ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ באייר תש"פ 39:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15898 תניא [68] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג באייר תש"פ 22:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15953 הנשמה המחיה את הגוף כמשל לקבה המחיה את העולמות | תניא [67] פרקים נא' - נב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באייר תש"פ 24:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15871 חיבור אהבה ויראה כביטוי לאהבה העליונה | תניא [66] פרק נ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בניסן תש"פ 23:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15745 אהבת הקב''ה לעם ישראל - השורש לכל האהבות שבעולם | תניא [65] פרקים מח' - מט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר תש"פ 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15721 אהבת ה' לישראל - כמה ולמה? | תניא [64] פרקים מו' - מז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח באדר תש"פ 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15714 הדרכים לעורר את אהבת ה' | תניא [63] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר תש"פ 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15702 תניא [62] פרק מד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תש"פ 59:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15674 הבסיס לאהבה נמצא ביראה | תניא [61] פרקים מג' - מד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בשבט תש"פ 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15630 מחשבות וכוונות של היראה והאהבה במצוות | תניא [60] פרק מא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בשבט תש"פ 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15600 רוממות האדם בכוונת במצוות | תניא [59] פרק מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תש"פ 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15599 מקום כוונת הלב בעבודת ה' | תניא [58] פרקים לט' - מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תש"פ 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15547 שני סוגים של עובדי ה' | תניא [57] פרק לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תש"פ 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15523 תלמוד תורה כנגד כולם | תניא [56] פרקים לז' - לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תש"פ 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15500 יסוד הקיום בעשיית חסד כהתדמות לחסד האלוקי אלינו | תניא [55] פרק לז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תש"פ 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15467 ביטוי המצוות כרצון אלוקי המתבטא בארץ | תניא [54] פרק לז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תש"פ 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15442 התורה והמצוות כבניין הכלי לקבלת החסד בעתיד | תניא [53] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תש"פ 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15420 התכללות באלוקות על ידי עשיית המצוות | תניא [52] פרק לו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תש"פ 37:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15401 התבטלות התמידית של הבינוני על ידי עשיית במצוות | תניא [51] פרקים לד' - לה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תש"פ 1:06:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15371 הרחבת הדעת - השמחה בהתפתחות | תניא [50] פרקים לג' - לד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תש"פ 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15361 הדרך להתמודדות עם הקליפה | תניא [49] פרק לג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תש"פ 1:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15331 אהבת ושנאת עצמו ואחרים | תניא [48] פרק לב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תש"פ 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15322 הריחוק מה' כביטוי לניצוץ היוצר געגוע וכיסופים | תניא [47] פרק לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בתשרי תש"פ 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15303 מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו באלול תשע"ט 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15285 כדי להתפלל בלי מחסומים האדם צריך לתקן את המודע והתת מודע | תניא [45] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ט 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15266 סוגיית המעמד העצמי - איך אני רואה את עצמי | תניא [44] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15219 ההתמודדות עם העצבות הרוחנית והרהורי העברה | תניא [43] פרק כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באב תשע"ט 48:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15213 הדרך להתגבר על העברות והמלחמה בעצבות ובעצלות | תניא [42] פרקים כה' - כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בתמוז תשע"ט 1:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15181 שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תשע"ט 1:10:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15134 תחושת היישות - עבודה זרה | תניא [39] פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתמוז תשע"ט 55:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15106 ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בתמוז תשע"ט 55:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15114 האהבה המסותרת בלב היהודי לכלל החיים ולה' | תניא [37] פרק יט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ד בסיוון תשע"ט 55:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15054 ‏‏‏‏תניא [36] פרק יז' - יח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בסיוון תשע"ט 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15053 החידוש של חב"ד - דילוג עבודת הלב | ‏‏‏‏תניא [35] פרק טז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בסיוון תשע"ט 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15013 עבודת הבינוני | ‏‏‏‏תניא [34] פרקים יד' - טו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בסיוון תשע"ט 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14994 הבינוני מצטרף למידתו של יעקב - אמת | ‏‏‏‏תניא [33] פרקים יג' - יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באייר תשע"ט 42:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14985 צדיק וטוב לו רשע ורע לו | ‏תניא [31] פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א באייר תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14916 הכרזת המלחמה על הנפש הבהמית | ‏תניא [30] פרק ט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח באדר ב תשע"ט 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14892 אסור מלשון קשור | ‏תניא [29] פרק ח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א באדר ב תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14890 תניא [28] - חסר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באדר ב תשע"ט
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14832 הסכנה ממקומות שבהם הקודש לא נמצא בחיים | תניא [27] פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל באדר א תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14807 המהפך שיוצר לימוד התורה | תניא [26] פרק ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14791 בלי הקיום המעשי של התורה והמצוות המידות והפוטנציאל שלנו לא יתממשו | תניא [25] פרק ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר א תשע"ט 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14764 מבנה הנפש האלוקית | תניא [24] פרק ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14735 מהות הנפש הישראלית | תניא [23] פרק ב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר א תשע"ט 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14700 גילוי סוד שתי הנפשות בישראל | תניא [22] פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 54:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14688 החשיבות של הקשר הישיר עם תלמידי חכמים | תניא [21] הקדמה לספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 19:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14687 תשובה תחתונה שמובילה לעבודת ה' | תניא [20] אגרת התשובה - שיעור אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14672 'תשובה מאהבה והתבוננות חיובית כביטוי לתשובה עליונה' | תניא [19] אגרת התשובה פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14662 תניא [18] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בשבט תשע"ט 51:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14618 תיקון המחשבות - קירוב הגאולה | תניא [17] איגרת התשובה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14595 סוד גלות השכינה | תניא [16] איגרת התשובה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תשע"ט 53:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14579 שם הויה בנשמת האדם | תניא [15] איגרת התשובה פרק ד' - ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תשע"ט 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14542 הקשר הפנימי בין הקב''ה לאדם | תניא [14] איגרת התשובה פרק ג' - ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תשע"ט 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14510 אותיות, תיבות ופעולת התענית | תניא [13] שער הייחוד והאמונה פרק יב' - איגרת התשובה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תשע"ט 47:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14504 קשרים וחיבורים בין הכל | תניא [12] שער הייחוד והאמונה פרק י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14462 פגישת האדם עם החכמה | תניא [11] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14430 אנחנו לא מבינים כלום! | תניא [10] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תשע"ט 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14396 האם הקב''ה הצטמצם? | תניא [9] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14385 ה' הוא פה, ה' הוא שם, ה' נמצא בכל העולם, האומנם? | תניא [8] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תשע"ט 50:35
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים