נתיבות עולם [54] נתיב הצדקה פרק ו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באייר תשע"ח

נתיבות עולם [54] נתיב הצדקה פרק ו'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באייר תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15211 שורשיה של העין הרעה | נתיב עין טובה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ט 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15144 האוזנים - מרכז החיים | נתיב השתיקה [3] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ט 59:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15126 הדיבור והשתיקה מאפיינים את אישיותו של האדם | נתיב השתיקה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ט 52:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15102 חשיבות השתיקה ואיזונה | נתיב השתיקה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ט 1:00:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15100 קיום מצוות ה' לשמה | נתיב אהבת ה' [7] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ט 42:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15030 קידוש ה' בחיים | נתיב אהבת ה' [6] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ט 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15029 ההבדל בין אהבה ליראה | נתיב אהבת ה' [5] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ט 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15001 היחס בין יסורים לאהבה | נתיב אהבת ה' [4] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ט 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15002 המשכת מלכות ה' בעולם | נתיב אהבת ה' [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ט 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14965 ההבדל שבין יראת ה' ואהבת ט' | נתיב אהבת ה' [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט באייר תשע"ט 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14964 מושג האהבה וסוגי האהבה | נתיב אהבת ה' [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ט 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14888 יראת שמים מגיעה על ידי הרב ולא על ידי ספרים | נתיב יראת ה' [10] פרקים ה' - ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"ט 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14861 היראה מתלמיד חכם - הדרך אל הקב''ה | נתיב יראת ה' [9] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14820 התורה ויראת השמיים משלימות אחת את השניה | נתיב יראת ה' [8] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ט 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14818 יפה יראת ה' מאהבת תורה | נתיב יראת ה' [7] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"ט 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14775 השליחות שביראת ה' | נתיב יראת ה' [6] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ט 50:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14758 יראת שמים - האוצר לעולם הבא | נתיב יראת ה' [5] פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ט 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14736 חשיבותה של הנשמה בעשייה שלנו | נתיב יראת ה' [4] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ט 46:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14696 יראת שמים כעיקר הבריאה | נתיב יראת ה' [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ט 26:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14663 יראת ה' היא המזון העיקרי של האדם | נתיב יראת ה' [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14633 היראה עוטפת את החכמה מלפנים ומאחור | נתיב יראת ה' [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ט 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14605 ה'אני' האמיתי והתמכרות לתשובה | נתיב התשובה [16] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ט 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14571 ההשתקעות בעבירה מקשה על התשוב | נתיב התשובה [15] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ט 51:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14551 פריסת הענוש לתשלומים, וצירוף פושעים לתענית | נתיב התשובה [14] פרקים ו' - ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י בטבת תשע"ט 56:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14526 תשובת הרבים - יג' מידות הרחמים | נתיב התשובה [13] פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ט 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14540 נתיב התשובה [12] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ט 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14502 חשיבות הבושה והוידוי, מעוות יוכל לתקון | נתיב התשובה [11] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ט 43:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14477 לשוב אל עצמך | נתיב התשובה [10] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ט 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14453 מה בין צדיק גמור לבעל תשובה | נתיב התשובה [9] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ט 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14420 התשובה כמחילה | נתיב התשובה [8] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ט 46:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14419 התשובה - חזרה למלכות | נתיב התשובה [7] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ט 51:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14364 תשובה מאהבה כדרך להגיע אל האין סופיות | נתיב התשובה [6] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ט 52:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14343 לשוב בתשובה מאהבה יום לפני מותו | נתיב התשובה [5] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ט 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14280 תשובה על זדונות, בית דין של מעלה ובית דין של מטה | נתיב התשובה [4] פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ח 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14264 תשובה - לשבור את הכלים | נתיב התשובה [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ח 1:00:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14235 מאפייני התשובה - תשובה = תחקיר, והקב''ה טוב וישר | נתיב התשובה [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י באלול תשע"ח 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14206 השכל הוא מרכז החיים | נתיב התשובה [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג באלול תשע"ח 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14199 מה בין תוכחה לחנופה? | נתיבות עולם [75] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באב תשע"ח 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14169 האם להוכיח גם כשלא ישמעו? | נתיבות עולם [74] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ח 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14158 בלי תוכחה יש חורבן | נתיבות עולם [73] נתיב התוכחה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14157 כיצד להתמודד עם עלבון? | נתיבות עולם [72] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 8:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14150 אל תיהיה גבוה | נתיבות עולם [71] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 24:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14139 אסור להיות מיוחד | נתיבות עולם [70] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ח 33:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14107 ענווה של תמיד חכם | נתיבות עולם [69] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14106 הדרכים שעל ידם האדם זוכה למלכות | נתיבות עולם [68] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14087 המינוי לתפקיד ציבורי הוא מלמעלה | נתיבות עולם [67] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14080 עבדותו של המלך ואיש הציבור | נתיבות עולם [66] נתיב הענווה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ח 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14078 גאוה - לצאת מהסדר | נתיבות עולם [65] נתיב הענווה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14064 כל הסיבות לענווה | נתיבות עולם [64] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14059 ענווה - להיות קשור לכולם | נתיבות עולם [63] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ח 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14056 מיהו האיש הכי מרכזי וחשוב בחברה? | נתיבות עולם [62] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ח 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14044 ענווה - התמסרות למהות | נתיבות עולם [61] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ח 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14029 איך מודדים את החיים? | נתיבות עולם [60] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ח 33:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13991 בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ח 30:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13958 ענוה - להיות סופי, להיות הכי גדול | נתיבות עולם [58] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13936 הגדולה שלך היא אי העיסוק במעמד שלך | נתיבות עולם [57] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ח 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13927 ענוה - לא מה שחשבתם | נתיבות עולם [56] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ח 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13910 מה זה 'היתר עיסקא'? | נתיבות עולם [55] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ח 27:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13921 נתיבות עולם [54] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13905 הלוואה כערבות הדית | נתיבות עולם [53] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13891 הצדקה כפותחת הסתימות | נתיבות עולם [52] נתיב הצדקה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 29:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13884 הצדקה כוללת את כל המצוות והמידות | נתיבות עולם [51] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ח 25:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13875 הצדקה - חיבור בין העולם העליון לעולם הזה | נתיבות עולם [50] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13861 למה הצדקה מוכרחת במציאות? | נתיבות עולם [49] נתיב הצדקה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י באייר תשע"ח 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13867 מעלת הצדקה בסתר | נתיבות עולם [48] נתיב הצדקה פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט באייר תשע"ח 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13843 הצדקה כביטוי לאחווה | נתיבות עולם [47] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח באייר תשע"ח 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13842 הצדקה היא גם דבקות בה' וגם ערך בסיס במציאות | נתיבות עולם [46] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג באייר תשע"ח 33:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13828 הפכים שמתחברים רק בעולם הרוחני | נתיבות עולם [45] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ח 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13827 גדרים לנתינת צדקה | נתיבות עולם [44] נתיב הצדקה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א באייר תשע"ח 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13992 נתיבות עולם [43](חלק ב') נתיב השלום פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ח 8:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13697 תולה ארץ על בלימה - תוצאות המחלוקת | נתיבות עולם [43] נתיב השלום פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ח 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13670 השלום בעולם הבא ומחלוקת קרח ועדתו | נתיבות עולם [42] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13669 השלום שמקרב והשלום שמרחיק | נתיבות עולם [41] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה באדר תשע"ח 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13668 בין מחלוקת לשלום | נתיבות עולם [40] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13664 ההלכה מאזנת את האדם | נתיבות עולם [39] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13663 השלום ככלי לשלמות | נתיבות עולם [38] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשע"ח 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13662 עקרונות העל להופעת השלום בעולם | נתיבות עולם [37] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ח 35:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13661 השלום כעמוד העולם | נתיבות עולם [36] נתיב האמונה פרק ב' - נתיב השלום פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ח 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13646 היתרון של איש האמונה | נתיבות עולם [35] נתיב האמונה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ח 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13634 האמונה היא תשתית העולם | נתיבות עולם [34] נתיב האמונה פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 35:25
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים