החידוש והשיבה אל המקור | עין אי''ה ברכות א' [63] פרק שלישי פס' ו' - ט'

הרב יוסף קלנר

ג באדר ב תשע"ד

החידוש והשיבה אל המקור | עין אי''ה ברכות א' [63] פרק שלישי פס' ו' - ט'

הרב יוסף קלנר

ג באדר ב תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12991 ארבע ציורים או תודעות בכוונות התפילה | עין אי''ה על הסדר [32] ברכות א' פרק חמישי פס' י' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 54:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13212 עין אי''ה על הסדר [31] ברכות א' פרק חמישי פס' ז' - ט' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ז 56:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12871 המקור לתפילה מכובד ראש | עין אי''ה על הסדר [30] ברכות א' פרק חמישי פס' ד' - ו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בסיוון תשע"ז 50:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12827 עמדות נפש והכנות טרם התפילה | עין אי''ה על הסדר [29] ברכות א' פרק חמישי פס' א' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ז 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12769 לאומיות ישראל וחוסן חומרי בשביל הרוחני | עין אי''ה על הסדר [27] ברכות א' פרק רביעי פס' נו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 39:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12770 עיקר התפילה זה הכלל, וזה דורש הכנה נפשית | עין אי''ה על הסדר [28] ברכות א' פרק רביעי פס' נז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 21:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12902 עין אי''ה על הסדר [31] ברכות א' פרק חמישי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ג בסיוון תשע"ז 56:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12679 מה זה עשיית רצון ה'? | עין אי''ה על הסדר [26] ברכות א' פרק רביעי פס' נד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 55:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12670 איך פועלת תפילת הדרך? | עין אי''ה על הסדר [25] ברכות א' פרק רביעי פס' הג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 54:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12498 בשעת כעס נוצרים חיים חדשים וסיכון בשביל פרנסה | עין אי''ה על הסדר [24] ברכות א' פרק רביעי פס' נב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 44:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12497 כשאדם ברגעיו הקשים נקשר לעם ישראל זה פותח את שערי תפילותיו | עין אי''ה על הסדר [23] ברכות א' פרק רביעי פס' נא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 17:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12480 ההתבונות ושימת לב אל הטבע חשובה וטובה, ובלבד שתעמוד בגדרי ההלכה | עין אי''ה על הסדר [22] ברכות א' פרק רביעי פס' מט' - נ' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט באדר תשע"ז 52:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12369 העושה תפילתו קבע - שלוש סוגים של מתפללים | עין אי''ה על הסדר [21] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בשבט תשע"ז 59:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12326 קול ה' על המים | עין אי''ה על הסדר [20] ברכות א' פרק רביעי פס' מג' - מה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12300 ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה | עין אי''ה על הסדר [19] ברכות א' פרק רביעי פס' מב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 54:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12247 עין אי''ה על הסדר [18] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 56:40
הרב יוסף קלנר 23 12197 בין מלך בשר ודם לקב''ה | עין אי''ה על הסדר [17] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 1:08:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12198 בין מלך בשר ודם לקב''ה | עין אי''ה על הסדר [17] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 1:08:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12159 לא למהר לשחרר את הילד מתפיסות גשמיות ומעלותיו של ריב''ז | עין אי''ה על הסדר [16] ברכות א' פרק רביעי פס' לב' - לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בטבת תשע"ז 46:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12098 עצות לחיי עולם הבא | עין אי''ה על הסדר [15] ברכות א' פרק רביעי פס' לב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 55:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12058 תפילת ר' נוחניא בן הקנה - "בכניסתי לבית המדרש" | עין אי"ה על הסדר [14] ברכות א' פרק רביעי פס' כט' - לא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ה בטבת תשע"ז 49:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11973 הקשר בין נשיאות התורה והנשיאות המדינית | עין אי''ה על הסדר [13] ברכות א' פרק רביעי פס' כד' - כו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 53:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11915 כבוד הנשיאות וכבוד תלמיד חכם, מה גובר | עין אי''ה על הסדר [12] ברכות א' פרק רביעי פס' כ' - כג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 53:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11873 התלמיד הראוי להיכנס לבית המקדש ומידותיו | עין אי''ה על הסדר [11] ברכות א' פרק רביעי פס' טז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשע"ז 55:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11838 על תכונות המנהיג ונראותו בציבור | עין אי''ה על הסדר [10] ברכות א' פרק רביעי פס' יא' - יד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ז 58:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11778 הנחלת התורה בעם ישראל צריכה לבוא על ידי צייתנות ומשמעת | עין אי''ה על הסדר [9] ברכות א' פרק רביעי פס' י' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ד בחשוון תשע"ז 56:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11733 שמירת תודעה בריאה בציבור | עין אי''ה על הסדר [8] ברכות א' פרק רביעי פס' ו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז בחשוון תשע"ז 59:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11726 תוקפה של התורה בגלות ואופן לימודה | עין אי''ה על הסדר [7] ברכות ב' פרק תשיעי פס' שכז' - שכח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז בחשוון תשע"ז 47:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11692 תפילת ערבית - נחלת הכלל או של יחיד בעל מעלה | עין אי''ה על הסדר [6] ברכות א' פרק רביעי פס' ד' - ה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ל בתשרי תשע"ז 56:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11625 עזות הפנים - שורש ההתדרדרות ביחס אל הקודש | עין אי''ה על הסדר [5] ברכות א' פרק רביעי פס' ג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ו 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11551 סגולת תפילת ערבית - להגיע להשגות עליונות שלא בדרך הטבע | עין אי''ה על הסדר [3] ברכות א' פרק רביעי פס' ב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ו 29:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11552 שלבים בהתדרדרות היחס של התלמידים אל רבם ואל ערכי הקודש | עין אי''ה על הסדר [4] ברכות א' פרק רביעי פס' ג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ו 25:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11504 מטרות התפילה: שחרית - לעמוד בניסיונות, מנחה - הפרחת כוחות הנפש | עין אי''ה על הסדר [2] ברכות א' פרק רביעי פס' ב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י באלול תשע"ו 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11485 התפילה - השלמת רצוני הפרטי או השלמת האומה | עין אי''ה על הסדר [1] ברכות א' פרק רביעי פס' א' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד באלול תשע"ו 59:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9484 אדם חומרי אינו ראוי להתפלל, והחסרונות הבאים על האדם שיאנו נותן כבוד לתורה | עין אי''ה על הסדר [105] עין אי"ה ברכות א' פרק ג' פס' נב' - נד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ו באב תשע"ה 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9447 העליה לארץ - מעשה אלוקים או אדם | עין אי''ה על הסדר [104] ברכות פרק ג' פס' נא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ה 39:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9421 אמונה שכלית ואמונה טבעית | עין אי''ה על הסדר [103] , ברכות פרק ג' פס' מט' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ה 31:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9368 הלימוד המוסרי מפרטי ודקדוקי המצוות | עין אי''ה ברכות א' [102] פרק שלישי פס' מו' - מח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ה 42:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9352 תפקיד הקורבנות - תיקון האדם שהחטא מקרי לו | עין אי''ה ברכות א' [101] פרק שלישי פס' מד' - מה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ה 44:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9315 מיהו חכם ומיהו הכסיל - ומה תפקיד הקורבנות | עין אי''ה ברכות א' [100] פרק שלישי פס' מג' - מד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ה 47:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9276 תיקון האדם את הרגליו - השמחה האמיתית | עין אי''ה ברכות א' [99] פרק שלישי פס' מב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ה 32:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9267 בדברי תורה אין חשש לנטייה אחרי החומרנות | עין אי''הברכות א' [98] פרק שלישי פס' מא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ה 33:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9211 הקודש המטיב לכלל | עין אי''ה ברכות א' [97] פרק שלישי פס' מ' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ה 42:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9179 לימוד תורה לשמה | עין אי''ה ברכות א' [96] פרק שלישי פס' לט' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ה 40:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9134 נשיאת פנים בדין - קולע או מפספס את המטרה ? | עין אי''ה ברכות א' [95] פרק שלישי פס' לח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ה 39:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9115 הבנת מקומה של מידת הותרנות בהנהגת הדין האלוקי | עין אי''ה ברכות א' [94] פרק שלישי פס' לח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ה 38:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9078 נקמה אלוקית, הייתכן? | עין אי''ה ברכות א' [93] פרק שלישי פס' לח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י באייר תשע"ה 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8967 האם אפשר להתגבר על עין הרע? | עין אי''ה ברכות א' [92] פרק שלישי פס' לז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ באדר תשע"ה 38:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8953 האדם הגדול לא צריך לחשוש מהשפעות היופי על עצמו? | עין אי''ה ברכות א' [91] פרק שלישי פס' לו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ו באדר תשע"ה 32:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8890 אינסטינקטים בריאים בעבודת ה' | עין אי''ה ברכות א' [90] פרק שלישי' פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ט בשבט תשע"ה 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8850 התפילה מפתחת את כוחות הדמיון | עין אי''ה ברכות א' [89] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ה 36:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8815 הנמנעות אינן שייכות כלל לקב"ה - המשך | עין אי''ה ברכות א' [88] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ח בשבט תשע"ה 27:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8765 הנמנעות אינן שייכות כלל לקב"ה | עין אי''ה ברכות א' [87] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר א בשבט תשע"ה 31:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8734 שלמות הכח המדמה | עין אי''ה ברכות א' [86] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ה 31:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8610 חוקי התורה הם חוקי החיים | עין אי''ה ברוכת א' [85] פרק שלישי המשך פס' לד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ה 25:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8607 כבוד ת''ח מול כבוד שמים - כבוד שמים עדיף | עין אי''ה ברכות א' [84] פרק שלישי פס' לד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ה 35:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8568 פתיחת פה לשטן | עין אי''ה ברכות א' [83] פרק שלישי פס' לב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ה 37:16
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8496 חוזקו של היחיד בא מקישורו אל הכלל | עין אי''ה ברכות א' [82] פרק שלישי פס' לב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ה 27:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8410 התנהגות הצדיק - ביחס לדור ההווה או ביחס לבניית דור העתיד | עין אי''ה ברכות א' [81] פרק שלישי פס' לא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ה 33:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8340 המת בנידוי - ההתרחקות מפריצת הגדר | עין אי''ה ברכות א' [80] פרק שלישי פס' ל' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ד 27:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8297 ביקורת לגיטימית על ת"ח היא זו שמגדילה את מוסריות התורה | עין אי''ה ברכות א' [79] פרק שלישי פס' כט' [חלק ב'] עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ו באלול תשע"ד 23:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8268 התנאים להעברת ביקורת על ת''ח | עין אי''ה ברכות א' [78] פרק שלישי פס' כט' [חלק א'] עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ח באלול תשע"ד 43:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8163 עירוב נטיות אישיות בפסיקת הלכה | עין אי''ה ברכות א' [77] פרק שלישי פס' כח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ד 35:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8142 שלוש ענפים בחוסר בכבוד תלמיד חכם | עין אי''ה ברכות א' [76] פרק שלישי פס' כז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ד 40:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8099 כבוד ת''ח קשור בכבוד כוהנים | עין אי''ה ברכות א' [75] פרק שלישי פס' כה' - כו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ד 31:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8106 לדון ת''ח לכף זכות | עין אי''ה ברכות א' [74] פרק שלישי פס' כד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ד 17:39
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8023 ביזוי ת''ח ופגיעה בתפקיד השכל | עין אי''ה ברכות א' [73] פרק שלישי פס' כג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ד 38:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7970 האם המתים יודעים ? | עין אי''ה ברכות א' [72] פרק שלישי פס' כ' -כא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ד 41:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7933 העיכובים של הנפש לעלות למחיצת הצדיקים | עין אי''ה ברכות א' [71] פרק שלישי פס' יח' -יט' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ד 33:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7863 חיפושו של שמואל אחר אביו | עין אי''ה ברכות א' [70] פרק שלישי פס' יז' - כ' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ד 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7826 מה הנקראים חיים ? | עין אי''ה ברכות א' [69] פרק שלישי פס' טז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ד 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7770 החיבור הין הגוף והנפש על ידי כח המדמה | עין אי'ה ברכות א' [68] פרק שלישי פס' טז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז באייר תשע"ד 35:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7741 מהו מקור היופי | עין אי''ה ברכות א' [67] פרק שלישי פס' טו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ל בניסן תשע"ד 38:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7656 צורת פעולת המשפט ע''פ ההנהגה האלוקית ופתיחות הנפש אליה | עין אי''ה ברכות א' [66] פרק שלישי פס' יג' -יד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ד באדר ב תשע"ד 34:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7619 יחס הנפש אחר המיתה אל מאורעות העולם הזה | עין אי''ה ברכות א' [65] פרק שלישי פס' יא' - יב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ז באדר ב תשע"ד 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7590 רשעים בחייהם קרואים חיים | עין אי"ה ברכות א' [64] פרק שלישי פס' י' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י באדר ב תשע"ד 41:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7545 החידוש והשיבה אל המקור | עין אי''ה ברכות א' [63] פרק שלישי פס' ו' - ט' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ג באדר ב תשע"ד 27:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7518 יחסם של הצדיקים והרשעים אל המות | עין אי''ה ברכות א' [62] פרק שלישי פס' ה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו באדר א תשע"ד 30:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7485 היחס בין המתים לחיים | עין אי''ה ברכות א' [61] פרק שלישי פס' ד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט באדר א תשע"ד 41:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7452 קשר הגוף והתורה, ערך החיים הנלמד מהלווית המת | עין אי''ה ברכות א' [60] פרק שלישי פס' ב' -ג'' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב באדר א תשע"ד 44:05
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים