אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשע"ח

אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14201 חמש דגשים בעולם התוכחה | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ז באב תשע"ח 44:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14177 סוגיית התמודדות ישראל עם לקח בנות מדין | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ח 52:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14160 סוגי הקורבנות והתאמתם למועד | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 27:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14133 ברכות בלעם כחלק מההכנות לכניסה לארץ | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ח 39:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14117 הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ח 45:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14096 לב מחלוקת קרח - האם הכהונה תלויה בהשתדלות או סגולה מאת ה'? | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ח 42:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14062 הציצית - לבושו של הקב''ה, חטא השותפות ופרשיית הנסכים | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ח 52:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14010 חנוכת המשכן, נזיר וברכת כהנים | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ח 39:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13956 כהנים ולויים, מפקד, חול ועפר | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 35:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13922 כשעם ישראל מכיר את עצמו, הטבע מתנהג בצורה שלמה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ח 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13890 קדושת שנת השמיטה וקדושת היובל | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 48:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13869 עוצמתה של הסמכות הרוחנית בישראל | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ח 42:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13826 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13737 אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ח 45:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13653 מדרגות בקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ח 43:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13641 קידוש עולם החומר | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ח 43:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13612 ביאור קריעת הים ונסיון המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13581 אפיון אופיו של עם ישראל בעת יצירתו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ח 38:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13553 מלחמת תרבות רק על ידי הנהגה ישרה | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 49:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13522 שליחותו של משה והתעלות עם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 44:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13491 הספד של צדיק - תפקודו ודרכו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13479 התמודדות יעקב עם גלות מצרים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13769 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תשע"ח 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13468 יוסף הביא מסר אנושי למצרים | פרשת מקץ פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ח 49:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13403 בחינת יעקב מול בחינת ישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13374 מעלותיו של יעקב אבינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 36:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13333 הפער בין הנבואות להתממשותם בפעול | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 40:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13302 מידת החסד של רבקה כאיזון לפחד יצחק | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13266 אברהם אבנו חושף בפנינו את ערכי היסוד והחינוך של עם ישראל | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ח 37:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13261 התרוממות על ידי ארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 44:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13177 בריאת העולם- התמודדות עם סוגיית הבחירה החופשית | פרשת בראשית פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשע"ח 50:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13218 מעלתם של ישראל ומעלתו של משה | פרשת האזינו פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ח 47:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13153 יסודות התשובה ע''פ ה'משך חכמה' | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ז 46:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13113 מעלת הלווים, ארץ ישראל ותשובה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ז 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13083 ישראל, אומות העולם וירושלים | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ז 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13051 מערכת המשפט בישראל - מחמאה אלוקית | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 54:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים