מושגים שאפשר להגיד על העולם הגשמי ולא שייך לומר על הקב''ה | אמונות ודעות לרס''ג [15] מאמר ב'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בכסלו תשע"ח

מושגים שאפשר להגיד על העולם הגשמי ולא שייך לומר על הקב''ה | אמונות ודעות לרס''ג [15] מאמר ב'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בכסלו תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13938 המשך העיסוק במושג ה''נפש'' | אמונות ודעות לרס''ג [26] מאמר ד' אות ד' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באייר תשע"ח 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13727 מהי נפש האדם? | אמונות ודעות לרס''ג [25] מאמר שישי אות א' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באדר תשע"ח 24:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13672 בירור ה'שב' בתשובה, הקושי ודרך ההתמודדות | אמונות ודעות לרס''ג [24] מאמר חמישי אות ה' - סוף המאמר אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באדר תשע"ח 24:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13671 אמונות ודעות לרס''ג [23] מאמר חמישי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בשבט תשע"ח 27:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13630 מוחלטות הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [22] מאמר רביעי אות ו' - מאמר חמישי אות א' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בשבט תשע"ח 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13587 היחס בין ידיעתו של הקב''ה לבין הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [21] מאמר רביעי אות ג' - ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ה בשבט תשע"ח 29:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13561 מרכזיות האדם ותחילת הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [20] מאמר שלישי ותחילת רביעי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בטבת תשע"ח 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13546 בירור השינויים בתורה ובמצוות | אמונות ודעות לרס''ג [19] מאמר שלישי פרקים ח' - ט' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בטבת תשע"ח 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13511 דרכי אימות הנביא | אמונות ודעות לרס''ג [18] מאמר שלישי פרקים ה' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בטבת תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13482 מצות שמעיות שכליות והצורך בנבואה | אמונות ודעות לרס''ג [17] מאמר שלישי פרקים א' - ה' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בטבת תשע"ח 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13510 אמונות ודעות לרס''ג [16] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בכסלו תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13382 מושגים שאפשר להגיד על העולם הגשמי ולא שייך לומר על הקב''ה | אמונות ודעות לרס''ג [15] מאמר ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בכסלו תשע"ח 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13347 תיאורי הקב''ה בתורה - כדרך משל ולא כהגשמה | אמונות ודעות לרס''ג [14] מאמר ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בכסלו תשע"ח 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13307 שיטת הנוצרים והתשובות עליהם | אמונות ודעות לרס''ג [13] מאמר ב' פס' ד' - ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג בחשוון תשע"ח 35:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13286 הקב''ה הוא אחד | אמונות ודעות לרס''ג [12] מאמר ב' פס' א' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בחשוון תשע"ח 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13248 מטרת בריאת העולם והאדם - היא ההתעלות וזיכוך הדעת | אמונות ודעות לרס''ג [11] מאמרים א' - ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בחשוון תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13219 התמודדות מול המדע העכשווי והפלורליזם - שיטות שמונה עד שלוש עשרה | אמונות ודעות לרס''ג [10] מאמר ראשון אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ה בתשרי תשע"ח 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13169 הקושי בתפיסת העולם כבעל שני כוחות מתנגדים | אמונות ודעות לרס''ג [9] מאמר ראשון אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז באלול תשע"ז 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13133 למה כל כך מתנגדים ליש מאין?! | אמונות ודעות לרס''ג [8] מאמר ראשון פרק ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באלול תשע"ז 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13102 הוכחת בריאת העולם יש מאין | אמונות ודעות לרס''ג [7] מאמר ראשון פרקים ב' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג באלול תשע"ז 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13002 ארבע הוכחות שהעולם מוגבל | אמונות ודעות לרס''ג [6] מאמר ראשון פרק א' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באב תשע"ז 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12945 אמונות ודעות לרס''ג [5] המשך ההקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בתמוז תשע"ז 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12919 התפקיד של השכל בבירור האמונה | אמונות ודעות לרס''ג [4] הקדמה פרק ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בתמוז תשע"ז 46:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12885 טיהור הכלים המחשכים כאשר באים לברר את האמת | אמונות ודעות לרס''ג [3] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בתמוז תשע"ז 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12863 אמונות ודעות לרס''ג [2] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בסיוון תשע"ז 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12811 הקב''ה לא רק נתן לנו תורה אלא גם את הדרך לברר את האמת | אמונות ודעות לרס''ג [1] הקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בסיוון תשע"ז 48:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים