אורות הקודש [35]עמ' קצא' פס' קלו',עמ' קמד' פס' ק' "אושר המדינה האידיאלית" , "התום הפנימי"

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד בשבט תשס"ט

אורות הקודש [35]עמ' קצא' פס' קלו',עמ' קמד' פס' ק' "אושר המדינה האידיאלית" , "התום הפנימי"

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד בשבט תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4659 אורות הקודש [89] אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תש"ע 28:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4658 אורות הקודש [88] עמ' ע' פס' מז' "צפית הישועה היוצרת" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תש"ע 54:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4657 אורות הקודש [87] עמ' שסח' פס' יח' "נשמות חדשות ותור מלכות" פס' אחרונה בספר אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תש"ע 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4656 אורות הקודש [86] עמ' שסה' פס' יד' "העלאת עולם העשיה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ח בתמוז תש"ע 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4655 אורות הקודש [85] עמ' שסג' פס' יב' "ההתגלות הכמוסה והודאות המחלטה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל א בתמוז תש"ע 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4654 אורות הקודש [84] עמ' שס' פס' ט' "הבאים אל הקדש" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תש"ע 58:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4653 אורות הקודש [83] עמ' שסז' פס' יז' "אורו של משיח" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תש"ע 43:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4652 אורות הקודש [82] עמ' שסו' פס' טז' "ישועות וקוממיות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י בסיוון תש"ע 40:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4651 אורות הקודש [81] עמ' שסד' פס' יג' "הקנאה והאהבה האלוקית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ג בסיוון תש"ע 49:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4650 אורות הקודש [80] עמ' שנג' פס' ב' "צפית הישועה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ה באייר תש"ע 40:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4403 אורות הקודש [79] עמ' שנג' פס' א'-ב' "הצפיה הרוחנית" , "צפית הישועה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ח באייר תש"ע 43:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4374 אורות הקודש [78] עמ' שמט' פס' לב' "צוופי ישועת עולם בצדיקים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"א באייר תש"ע 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4345 אורות הקודש [77] עמ' שמד' פס' כט' "המצוות החברותיות והרוחניות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ד באייר תש"ע 54:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4315 אורות הקודש [76] עמ' שכו' פס' יג' "העין העליונה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ח באדר תש"ע 40:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4291 אורות הקודש [75] עמ' שיח' פס' ז' "אהבת הבריות ממקור החסד" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"א באדר תש"ע 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4257 אורות הקודש [74] עמ' שלד' פס' כא' "חסד וגבורה פנימית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ז באדר תש"ע 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4238 אורות הקודש [73] עמ' שלג' פס' יט'-כ',כב' "התחברות עם נפש פחותה" , "שמירה מיון מצולות" , "התפשטות החסד וגבוליו" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ל בשבט תש"ע 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4216 אורות הקודש [72] עמ' שיז' פס' ו',ח' "קדושה מלאה אהבת הכל" , "אהבת הכלל וברור עצמי" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תש"ע 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4171 אורות הקודש [71] עמ' שיא' פס' א' "חסידות החסד והקדושה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז בשבט תש"ע 47:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4182 אורות הקודש [70] עמ' שד' פס' מב' "שחרור בשנה משעבוד העולם" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ט בשבט תש"ע 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4149 אורות הקודש [69] עמ' שב' פס' מ' "חשבון הנפש לפני השנה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ב בשבט תש"ע 15:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4144 אורות הקודש [68] עמ' ש' פס' לט' "קשר הברית והטוב העולמי" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תש"ע 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4097 אורות הקודש [67] עמ' רצז' פס' לה' "תהפוכות הנטיות הטבעיות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז בטבת תש"ע 31:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4090 אורות הקודש [66] לעשרה בטבת עמ' רצ' פס כו', עמ' רפט' פס' כה' "תענית ורצון" , "תענית כהדרכת מעבר" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י בטבת תש"ע 34:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4053 אורות הקודש [65] עמ' רצו' פס' לג'-לד' "היסוד התולדתי והמילולוי" , "תקון היסוד והצומות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ג בטבת תש"ע 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4042 אורות הקודש [64] לחנוכה עמ' שה' אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תש"ע 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4003 אורות הקודש [63] עמ' רצא' פס' כח',עמ' רצה' פס' לב' "ניצוצות החיים שבאכילה" , "המאכל של ארץ ישראל" [ההתחלה חסרה] אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תש"ע 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3972 אורות הקודש [62] עמ' רצב' פס' כט'-ל' "שמחת האכילה בקדושה" , "סעודת קדושי ישראל" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ה בכסלו תש"ע 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3940 אורות הקודש [61] עמ' רפז' פס' כג'-כד' "הצעקה" , "הדיבור והמחשבה בארץ ישראל" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תש"ע 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3900 אורות הקודש [60] עמ' רעז' פס' יא', עמ' רפו' פס' כב' "שגוב דבורי הקודש" , "פתיחת פה בקדש" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תש"ע 36:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3870 אורות הקודש [59] עמ' רעט' פס' טו'-טז' "הבורחים מדברים בטלים" , "שתילת הדיבורים והארתם" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ז בחשוון תש"ע 52:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3835 אורות הקודש [58] עמ' רעא' פס' ד'-ה' "התבודדות וחברותיות" , "התבדלות והתקרבות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ל בתשרי תש"ע 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3793 אורות הקודש [57] עמ' רעא' פס' ד' "התבודדות וחברותיות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ט 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3849 אורות הקודש [56] עמ' רסח' פס' א'-ב' "הפרישות ודרך הממוצע" , "התבודדות היחיד והאומה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י באלול תשס"ט 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3766 אורות הקודש [55] עמ' רסז' פס' א' "הפרישות ודרך הממוצע" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ג באלול תשס"ט 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3748 אורות הקודש [54] עמ' רסג' פס' מב' "המחשבה המדות והעולם" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ה באב תשס"ט 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3730 אורות הקודש [53] עמ' רסב' פס' מא', עמ' רלט' פס' ט' "העלאת הקטנות לגדלות" , "התעלות הדעת וטהרת המדות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשס"ט 46:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3711 אורות הקודש [52] עמ' רנח' פס' לה' "עליה בהדרגה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשס"ט 44:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3682 אורות הקודש [51] עמ' רנה' פס' לב' "בדיקת הנפש לאור התורה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשס"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3663 אורות הקודש [50] עמ' רמט' פס' כב', עמ' רנג' פס' ל'' "יסורים מצרפים" , "מרירות וזקוק" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ו בתמוז תשס"ט 46:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3624 אורות הקודש [49] עמ'רמה' פס' יז' ''גדלות וזהירות בכבוד הבריות'' אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשס"ט 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3597 אורות הקודש [48] עמ' רמו' פס' יח' "מידת ההשתוות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשס"ט 1:10:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3536 אורות הקודש [46] עמ' רמג' פס' יד', עמ' רלד' פס' ד' "יסוד הכעס והיצירה" , "ריכוך הסיגים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל א בסיוון תשס"ט 50:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3507 אורות הקודש [45] עמ' רמז' פס' יט' "יראה יתרה ועצבות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשס"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3480 אורות הקודש [44] עמ' רמג' פס' יג', עמ' קה' פס' עב' "שורש המידות והעצבות" , "שמחת הרצון הפנימי" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשס"ט 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3461 אורות הקודש [43] עמ' רלג' פס'א'-ב' "התורה והמדות" , "דרישה לזיכוך המידות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ט באייר תשס"ט 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3573 אורות הקודש [42] עמ' רי' פס' יא' "הצמאון הלוהט" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ב באייר תשס"ט 36:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3561 אורות הקודש [41] עמ' רו' פס' ז'-ח' "עיקר העבודה" , "ביודה שלא לקבל פרס" , "הנטיה לעבודה עליונה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשס"ט 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3560 אורות הקודש [40] עמ' רה' פס' ה',כח' "יסוד העבודה" , "מכהן בעבודת הקודש" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ט באדר תשס"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3559 אורות הקודש [39] עמ' רג' פס' ג' "מהות העבודה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשס"ט 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3558 אורות הקודש [38] עמ' רא' פס' ב' "שלוש מידות בעבודת הקודש"' אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ה באדר תשס"ט 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3557 אורות הקודש [37] עמ' קצט פס' א' "דרך הקודש וההשויה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשס"ט 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3556 אורות הקודש [36] עמ' קצב' פס' קלז',קלא',קלד' "תור אושר החיים" , "העונג העליון" , "ארץ השמחה והתענוג" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשס"ט 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3555 אורות הקודש [35]עמ' קצא' פס' קלו',עמ' קמד' פס' ק' "אושר המדינה האידיאלית" , "התום הפנימי" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשס"ט 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3292 אורת הקודש [34] חסרה ההתחלה אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ז בשבט תשס"ט 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3554 אורות הקודש [33] עמ' קע' פס' קטו' אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשס"ט 32:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3255 אורות הקודש [32] עמ' קסח' המשך פס' קיד' "התענוג והטוב העליון" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשס"ט 30:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3167 אורות הקודש [31] עמ' קסז' פס' קיד' "התענוג והטוב העליון" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ח בטבת תשס"ט 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3113 אורות הקודש [30] עמ' קעו' פס' קכא'-קכב' "אור עוה"ב" , "אור עוה"ב בעוה"ז" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשס"ט 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3081 אורות הקודש [29] עמ' קסא' פס' קיב' "ההדרכה העולמית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשס"ט 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3055 אורות הקודש [28] עמ' קנח' פס' קיא' "המחשבה היסודית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י בכסלו תשס"ט 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3056 אורות הקודש [27] עמ' קפא' פס' קכו' "תקון החמץ העולמי" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשס"ט 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2943 אורות הקודש [26] עמ' קעט' פס' קכד'-קכה' "הנצחיות והתיקון החברתי" , "תקון העולם והחיים הנצחיים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשס"ט 36:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3553 אורות הקודש [25] עמ' קנז' פס' קי' "צדיק לרבים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשס"ט 28:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2860 אורות הקודש [24] עמ' קמז' פס' קא'-קב', עמ' קנו' פס'קט' היסוד הכללי" , "התקון הכללי" , "צדיק יסוד עולם" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ט 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2829 אורות הקודש [23] עמ' קלה' פס' צד', עמ' רלה' פס' ה' "שניות הנפשות והרוחות" , "שתי הנפשות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשס"ט 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2804 אורות הקודש [22] עמ' קטו' פס' עז',צב'-צג' "המלחמה בעולם ובנפש" , "מלחמת השכל והצללים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשס"ח 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2770 אורות הקודש [21] עמ' קכ' פס' פג' ,עמ' קלט' פס' צו' "עמדה עצמית" , "השם העצמי וההתחדשות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"א באלול תשס"ח 33:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2760 אורות הקודש [20] עמ' קיז' פס' פא', עמ' קכז' פס' פט' "ידיעת האופי העצמי" , "ההתקשרות ונתיב החיים" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ד באלול תשס"ח 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2720 אורות הקודש [19] עמ' קטו' פס' עז' "העצמיות בקודש" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ז באלול תשס"ח 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2639 אורות הקודש [18] עמ' קג' פס' עא' "הבסיס הארצי לנאצלות" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשס"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2621 אורות הקודש [17] עמ' צג' פס' סב' "אחוד ההכרה הרצון והיכולת" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשס"ח 34:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2533 אורות הקודש [16] עמ' קח' המשך פס' עה' "אמונה רצון וחכמה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ג בתמוז תשס"ח 44:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2503 אורות הקודש [15] עמ' קח' פס' עה' "אמונה רצון וחכמה" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשס"ח 40:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2462 אורות הקודש [14] עמ' פח' פס' נט',עמ' קו' פס' עג' "הבנין הפנימי בהכרה ורצון", "שיר ושיח" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ח 52:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2439 אורות הקודש [13] עמ' פ'ה' פס' נז' "השאיפה האצילית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשס"ח 54:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2354 אורות הקודש [12] עמ' עח' פס' נד' "תור חיזוק הרצון והגוף" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ באייר תשס"ח 48:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2320 אורות הקודש [11] עמ' עו' פס' נב' "שבירת הרצון ושכללו" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל י"ג באייר תשס"ח 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2269 אורות הקודש [10] עמ' ע' פס' מז' "ציפית הישועה היוצרת" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל ו באייר תשס"ח 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2189 אורות הקודש [9] עמ' מא' פס' מב' "הרצון והאחריות המוסרית" אורות הקודש ג' - הרב קשתיאל כ באדר ב תשס"ח 43:45
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים