האם אלוקים מדבר עם האדם? | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' ו' - ח'

הרב אוהד תירוש

י"א בכסלו תשע"ז

האם אלוקים מדבר עם האדם? | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' ו' - ח'

הרב אוהד תירוש

י"א בכסלו תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14180 עם ישראל כגילוי המשמעותי של הופעת ה' בעולם | כוזרי [61] מאמר שני פס' נ' - נב' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ג באב תשע"ח 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14166 הופעת ה' במצוות | כוזרי [60] מאמר שני פס' מח' - מט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 55:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14141 לב באברים, תחילת סוגיית מצוות שמעיות ושכליות | כוזרי [59] מאמר שני פס' מה' - מח' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14130 ישראל לב באברים ודירוג מדרגות המציאות | כוזרי [58] מאמר שני פס' מד' - מז' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח 56:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14114 כוזרי [57] מאמר שני פס' לו' - לח' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ד בתמוז תשע"ח 42:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14085 ישראל הם לב באברים | כוזרי [56] מאמר שני פס' לו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ח 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14055 דבקות בעם ישראל בגלות דרך המצוות | כוזרי [55] מאמר שני פס' לג' - לו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ בסיוון תשע"ח 57:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13939 כוזרי [54] מאמר שני פס' כט' - לב' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ח 39:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13879 הקבלת עבודת הקורבנות לעבודת האומה | כוזרי [53] מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ד באייר תשע"ח 59:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13859 האם אתה מבין שעיקר האדם זה היכולת שלנו להופיע את ה'? | כוזרי [52] מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ז באייר תשע"ח 1:06:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13830 הופעת העניין האלוקי באכילת הקורבנות | כוזרי [51] מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ל בניסן תשע"ח 55:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13748 הסבר תודעת הגלות של עם ישראל | כוזרי [50] מאמר שני פס' כג' - כה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 58:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13728 מעלות ארץ ישראל מהפן ההלכתי ומהפן האגדתי | כוזרי [49] מאמר שני פס' כב' - כג' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 28:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13699 מעלת ארץ ישראל על פני כל הארצות | כוזרי [48] מאמר שני פס' כ' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י באדר תשע"ח 58:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13678 ארץ ישראל הוא מקום תחילת הזמן | כוזרי [47] מאמר שני פס' יח' - כ' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 1:03:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13655 התבטאות סגולת ארץ ישראל בדצח''מ | כוזרי [46] מאמר שני פס' יד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ט בשבט תשע"ח 1:03:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13596 ארץ ישראל היא המקור לנבואה | כוזרי [45] מאמר שני פס' יד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 37:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13572 סגולותיה של ארץ ישראל | כוזרי [44] מאמר שני פס' יד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ח 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13518 ארץ ישראל לא רק כמקום פיזי | כוזרי [43] מאמר שני פס' ז' - יב' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ח 46:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13498 משמעות תארי ההגשמה והרצון ביחס לקב''ה | כוזרי [42] מאמר שני פס' ג' - ז' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 54:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13426 אין תפיסה בעצמות ה' | כוזרי [41] מאמר שני סוף פס' ב' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 54:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13357 שמו של דבר - הוא איפיון הגילוי האלוקי שבו | כוזרי [40] מאמר שני כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 55:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13351 פתיחה למאמר שני והתעמקות בנושא הגיור הפרטני | כוזרי [39] תחילת מאמר שני כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 39:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13297 חיים של אמונה לעומת דיבורים של אמונה | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' קי' - קטו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 1:00:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13250 העולם הבא הבא לידי ביטוי בחיי העולם הזה | כוזרי [37] מאמר ראשון פס' קט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט בחשוון תשע"ח 59:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13245 קיום המצוות במעמד הר סיני וההבדל בין העולם הבא של ישראל לאומות העולם | כוזרי [36] מאמר ראשון פס' ק' - קה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 49:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13244 הקורבנות כתיאור רצון ה' בהגשמתו למציאות | כוזרי [35] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 40:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13142 נקודת האמונה [מלך כוזר מחליט להתגייר] | כוזרי [34] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ באלול תשע"ז 57:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13114 מה עומד מאחורי חטא העגל? | כוזרי [33] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13067 חטא העגל - האמונה לא מתחילה מאתנו ולא עוזבת אף אם חטאנו | כוזרי [32] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ה באלול תשע"ז 1:03:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13062 היחס לעולם ההלכה | כוזרי [31] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ז באב תשע"ז 57:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13061 השכל הוא לא הכל | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' פט' - צד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 59:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12964 התפקיד של החוויה בבירור האמונה | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' פט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 43:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12912 דיבר כהופעת האמונה | כוזרי [28] מאמר ראשון פס' פח' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 53:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12884 מהות הדיבור בהתגלות האלוקית | כוזרי [27] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד א בתמוז תשע"ז 58:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12853 המודל האמוני של יציאת מצרים מצד ה', ה'מן' - פלא שמתבטא בסדר | כוזרי [26] מאמר ראשון פס' פב' - פה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ה בסיוון תשע"ז 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12771 כוזרי [25] כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י בסיוון תשע"ז 59:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12698 שלוש הגדרות למאמין | כוזרי [24] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ז 57:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12668 מבט אמוני דרך התבוננות הטבע | ספר הכוזרי [23] מאמר ראשון פס' עח' - עט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ח באייר תשע"ז 44:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12635 מקומו של הטבע כמפעיל ולא כמקור | כוזרי [22] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 1:02:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12606 הרגשת האמונה זוקקת בירור, סבלנות וחיפוש | כוזרי [21] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ד באייר תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12569 כוזרי [20] מאמר ראשון פס' סא' - סד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12521 השוואה בין היהודים אל המזרח הרחוק ואל הפילוסופיה | כוזרי [19] מאמר ראשון פס' סב' - סב' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"א באדר תשע"ז 58:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12444 מניין העולם על פי היהדות - רצף שעובר דרך אנשים | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' מח' - סא' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ז באדר תשע"ז 1:06:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12396 סיכום עניין הדצח''מ ותחילת ספירת מניין העולם מאדם הראשון | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' מג' - מז' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ל בשבט תשע"ז 1:03:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12370 מדרגות הבריאה [דצח''מ] - כקטגוריות במציאות | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ז 1:04:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12288 מדרגות הבריאה - ישראל והגויים | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ז 1:03:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12258 מדרג האיכויות בבריאה - דצח''מ | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' כח' - מ' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט בשבט תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12219 כוזרי [13] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ב בשבט תשע"ז 59:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12172 העיקר באלוקים הוא, למי הוא מתגלה | כוזרי [12] מאמר ראשון סע' כה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ז 55:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12123 כוזרי [11] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ז 1:01:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12083 כוזרי [10] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י בטבת תשע"ז 59:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12001 הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי בנפש של כל אחד מאתנו | כוזרי [9] מאמר ראשון סע' ט' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ז 1:07:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11951 האם אלוקים מדבר עם האדם? | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' ו' - ח' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ז 55:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11886 אמונת האיסלם | כוזרי [7] מאמר ראשון סע' ה' - ו' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ד בכסלו תשע"ז 1:08:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11854 שורש המאבק בין היהדות לנצרות | כוזרי [6] מאמר ראשון סע' ד' - ה' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ז 1:02:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11805 מלך כוזר מחפש תשובה שלא מתוך השכל | כוזרי [5] מאמר ראשון סע' ב' - ג' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11771 היחס בין ''שכל'' ל''אמונה'' ושיטת ריה''ל בספרו | כוזרי [4] מאמר ראשון סע' א' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ז 55:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11581 מהות האדם על פי הפילוסופים | כוזרי [3] מאמר ראשון סע' א' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ו 51:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11527 טיפשות המשפט - ''תוכיח לי שיש אלוקים'' | כוזרי [2] מאמר ראשון סע' א' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ו 1:01:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11490 אמונה - שמיים וארץ | כוזרי [1] מאמר ראשון סע' א' כוזרי [תשע"ז] מאמר שני - חמישי | הרב אוהד ח באלול תשע"ו 1:05:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים