הארת הפנים והסתרת הפנים - נשמה וגוף | דעת תבונות [15] סי' עמ' פ'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בטבת תשע"ז

הארת הפנים והסתרת הפנים - נשמה וגוף | דעת תבונות [15] סי' עמ' פ'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בטבת תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13183 הנבראים דוגמא לעליונים וחידוש העולם | דעת תבונות [36] סימנים קפט' - קצה' - שיעור אחרון דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ג באלול תשע"ז 19:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13182 מראות הנבואה | דעת תבונות [35] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ט"ז באלול תשע"ז 25:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13097 מזלות ונבואה | דעת תבונות [34] סימנים קע' - קפ' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ט באלול תשע"ז 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13010 למה? כי ככה הקב''ה החליט | דעת תבונות [33] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ג באב תשע"ז 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12986 כבוד ה' אל מול ייחוד ה' | דעת תבונות [32] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ה בתמוז תשע"ז 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12948 האדם שותף לקב''ה בתיקון העולם | דעת תבונות [31] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ח בתמוז תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12905 מעשה בראשית ומעשה מרכבה לתכלית התשובה | דעת תבונות [30] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ד בתמוז תשע"ז 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12872 דעת תבונות [29] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ז בסיוון תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12833 הדין שבחסד והחסד שבדין - השגת ה' את העולם | דעת תבונות [28] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ בסיוון תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12797 דעת תבונות [27] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג בסיוון תשע"ז 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12688 צדיק ורע לו רשע וטוב לו - חסד או משפט? | דעת תבונות [26] פרקים קמ' - קמה' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"א באייר תשע"ז 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12657 הקשר בין הנהגת הבחירה והנהגת הייחוד | דעת תבונות [25] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12614 זה כנגד זה עשה אלוקים - סדרי תיקון הרע בעולם | דעת תבונות [24] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ז באייר תשע"ז 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12598 הטוב והרעה - האחריות היהודית | דעת תבונות [23] פרקים קכח' - קל' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ל בניסן תשע"ז 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12504 שני חלקים במציאות הרע - יצירת מדרגות והפסד פחיתות | דעת תבונות [22] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ז באדר תשע"ז 28:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12416 מהות הרע בעולם | דעת תבונות [21] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ג באדר תשע"ז 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12383 מניעת ההשפעה וההשפעה הנמוכה - יסוד הרע בעולם | דעת תבונות [20] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ו בשבט תשע"ז 43:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12325 מציאות הרע היא העדר השפעת הטוב | דעת תבונות [19] פרק שני סק' ק' - קטז' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ט בשבט תשע"ז 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12253 שלושה זמנים בהסטוריה והיחס השונה שבין הגוף והנשמה | דעת תבונות [18] פרק שני סק' צ' - צט' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ה בשבט תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12201 זיו פנים - הסתר פנים וגילוי פנים נקודות חיבורים והשלכותיהם | דעת תבונות [17] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ז בטבת תשע"ז 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12178 דעת תבונות [16] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ בטבת תשע"ז 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12112 הארת הפנים והסתרת הפנים - נשמה וגוף | דעת תבונות [15] סי' עמ' פ' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג בטבת תשע"ז 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12065 שורש הנשמה ושתי ההנהגות גשם ורוח | דעת תבונות [14] סי' עב' - עח' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ו בטבת תשע"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12035 דעת תבונות [13] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"א בכסלו תשע"ז 44:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11988 כל עולם הניסתר הוא מצידנו [איחוד הנגלה והנסתר] | דעת תבונות [12] פרק שני סע' נו' - סה' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ד בכסלו תשע"ז 37:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11934 הנסתרות לה' אלוקינו | דעת תבונות [11] פרק שני סע' מט' - נד' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ז בכסלו תשע"ז 1:00:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11880 תקופת הסתר הייחוד ובחירתו השלמה של האדם | דעת תבונות [10] פרק שני סע' מח'- מט' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ט בחשוון תשע"ז 1:02:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11841 שלבים בהתגלות הנהגת ה' במציאות אל מול בחירת האדם | דעת תבונות [9] פרק שני סע' מב' - מז' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ב בחשוון תשע"ז 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11790 חטא האדם הראשון - המחשבה שצריך לחוות ולהרגיש את הרע | דעת תבונות [8] פרק שני סע' מ' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ד בחשוון תשע"ז 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11746 מטרת החסרונות - הופעתו של ה' ונתינת אפשרות הבחירה לאדם | דעת תבונות [7] פרק שני סע' מ' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ח בחשוון תשע"ז 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11700 המלחמה בין הטוב לרע מבררת את אמיתות הטוב | דעת תבונות [6] פרק שני סע' לו' - לז' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] א בחשוון תשע"ז 41:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11637 היחס בין הנהגת ה' את העולם לבין הבחירה החופשית | דעת תבונות [5] פרק שני סע' לו' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ג בתשרי תשע"ז 44:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11612 ידיעת אי הידיעה היא הידיעה | דעת תבונות [4] פרק שני סע' לא' - לה' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ה באלול תשע"ו 28:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11575 השאיפה לשלמות והקושי שבדרך | דעת תבונות [3] פרק שני סע' כה' - לב' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ח באלול תשע"ו 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11514 בעלות הקניין והעמל, יסוד לעולם הרוחני | דעת תבונות [2] פרק שני סע' יד' - כד' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"א באלול תשע"ו 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11466 מה מטרת האדם בעולמו | דעת תבונות [1] סע' א' - יד' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ד באלול תשע"ו 52:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
מגילת אסתר