ערב רב - ביטוי הכוחות השלילים שבנו | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

י"ג בסיוון תשע"ז

ערב רב - ביטוי הכוחות השלילים שבנו | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

י"ג בסיוון תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15188 מהו אלוקים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ט 36:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15075 כלל ופרט והיחס ביניהם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 13:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15074 מה תשובתנו לתפיסה בדטרמיניסטית, הסוברת שהכל סביב החומר? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 4:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15076 האם היהדות מוסרית? | מושגים ביהדות, חלק ב' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ט 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14969 מה זה יהדות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י באייר תשע"ט 50:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13014 טו' באב - חג האהבה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב באב תשע"ז 11:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12996 ט' באב - יום מות האומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג באב תשע"ז 11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12956 בין המצרים - האם גם כיום כשחשים את הגאולה יש להתאבל על החורבן ? | מושגים יהודות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 16:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12925 צמחונות - למה מכוונת הנטיה המוסרית שלנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ז 9:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12926 אנרכיזם - פסגת היהדות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ז 6:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12900 אשר בחר בנו מכל העמים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ה בתמוז תשע"ז 8:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12895 ההכאה על הסלע - מה היה חטאו של משה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ז 10:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12829 מלחמת גוג ומגוג | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ז 7:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12828 שכינה - הנוכחות האלוקית ששום כח לא יכול לה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ז 5:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12825 מהו חטא המרגלים ? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 6:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12763 חתונה - הצטרפות לנצח ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 10:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12764 ערב רב - ביטוי הכוחות השלילים שבנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12699 חג השבועות - הופעת הצורה הקולקטיבית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ז באייר תשע"ז 10:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12692 על מה שמחתנו ביום ירושלים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באייר תשע"ז 12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12659 תורת הנסתר - התורה הנסתרת | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ו באייר תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12638 מה התועלת בקיום מצוות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 6:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12639 ערך השפה העברית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12627 ספירת העומר - מיום הולדתנו אל מהותנו ותחייתנו בארץ | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"א באייר תשע"ז 15:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12594 השליטה הריבונית וגבולותיה הגיאוגרפים - שיקוף מצב עצמיות עם ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באייר תשע"ז 9:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12580 שבת הגדול- הופעת הקודש שלפני ההתפרטות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י בניסן תשע"ז 4:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12578 אפיקומן - האכילה העליונה | מושגים בהידות מושגים ביהדות - הרב קלנר ב בניסן תשע"ז 6:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12579 נס - הופעת המציאות ע''פ הסדר העליון | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באדר תשע"ז 8:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12530 השבתת החמץ - השבתת ההשפעה הסביבתית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 5:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12503 טעמה של מצוות פרה אדומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח באדר תשע"ז 17:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12493 האורגניות של העולם - העולם אינו אלא אחד | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 17:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12488 ברכת המזון - קישור חווית האכילה למגמות גדולות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 8:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12490 מצוות ערלה - הצורה הנכונה להיפגש עם הנאות החיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 6:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12489 תרומות ומעשרות - האחריות שלנו על עולם הרוח | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 9:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12421 חייב איניש לבישומי - מה השיכרות מוציאה מאיתנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 6:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12422 טומאה וטהרה, מוות וחיים, רע וטוב | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 6:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12423 עמלק - הופעת הרוע במציאות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 10:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12376 ''ה אחד'', ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ז בשבט תשע"ז 12:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12321 מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 8:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12320 עבודת ה' - עבודת עבד או פיתוח הכוחות כולם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 14:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12280 אובייקטיבי וסובייקטיבי, מה פירוש המושגים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 19:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12281 זכות אבות - מה זה בכלל? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 5:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12195 חודש שבט - חזרה אל הטבע הנשמתי שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 3:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12196 קורבנות - האם בעולם מפותח כשלנו נכון לצפות להם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 21:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12132 יראת ה' ואהבת ה' - שני הפכים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בטבת תשע"ז 8:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12133 נפש רוח ונשמה - איפה זה פוגש אותנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בטבת תשע"ז 8:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12103 ספר בראשית - המבוא לתורה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 11:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12059 עשרה בטבת - התחלת נפילת רוח ישראל ממקומה | מושגים ביהדות, עניינם של סיבות הצום מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 25:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12000 חנוכה - קנאות לזהות התרבותית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 10:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11998 מזוזה - שמירה על אופי התנהלות החיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 5:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11999 עין הרע - מציאות נפשית שפועלת גם ללא מילים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 9:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11954 אסטרולוגיה - יש דבר כזה? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11953 כוונות התפילה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ז 8:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11897 פדיון בכור - הכרת רוממות הקודש באומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 10:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11898 תפילין - חיבור האידיאל האלוקי אל האדם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 13:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11820 ברית מילה - מיתון הנטיה המינית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ז 9:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11822 יראת שמים - קישור למציאות נשגבה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ז 7:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11821 ציצית - המדים שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ז 9:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11747 כשרות - המשמעות של מה שאני מכניס לפה שלי | מושגים ביהדות סוגיית כשרות האוכל חלק א' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בחשוון תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11748 כשרות - הפרדה בין בשר וחלב | מושגים ביהדות - סוגיית כשרות האוכל חלק ב' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בחשוון תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11616 עיקרו של יום כיפור - קבלת עול מלכות שמיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ז 14:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11615 צום גדליה - חשבון נפש לאומי | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ז 6:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11603 דין - הפגישה של המצוי עם הרצוי | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ו 11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11608 כוונות השופר - לאחד את הרצוי עם המצוי שלנו [ראש השנה] | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ו 9:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11516 תחיית המתים - סוף המעשה שהוא המחשבה כולה | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב באלול תשע"ו 20:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11451 שמו של משיח | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר ג באלול תשע"ו 9:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11450 אמונת המשיח | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר ב באלול תשע"ו 13:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11335 השגחה - הקשר שבין התכלית והמטרה אל המציאות | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ו 9:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11336 תורה מן השמיים | משוגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ו 12:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11313 אחדות ה' - מהי האחדות האלוקית? | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 7:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11314 יחוד ה' בעולם | מושגים ביהדות - ע''פ שלוש עשרה עיקרי האמונה מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 11:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11310 שכר ועונש | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 7:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11312 ארץ ישראל - חומר או רוח? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ו 9:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11256 ראש חודש - מחזורית ההתקדמות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ו 6:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11179 גן עדן וגהינום | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ו 8:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11180 חינוך ותרבות - הוצאה של התכונות הפנימיות אל הפועל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ו 6:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11122 בריאת העולם - תיארוך העולם ע''פ המדע והתורה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ו 24:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11080 הלכה - מה מקור תוקפה? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג בסיוון תשע"ו 25:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11019 התורה - טבע החיים של עם ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ו 13:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11018 תשובה - תביעת השלמות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ו 10:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10839 פסח - יציאת מצרים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח באדר ב תשע"ו 26:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים