מהו הדיבור המתאים לארץ ישראל? | אורות ישראל [73] פרק ח' פס' ט'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בחשוון תשע"ח

מהו הדיבור המתאים לארץ ישראל? | אורות ישראל [73] פרק ח' פס' ט'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בחשוון תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13508 כוחה של ארץ ישראל - לאחד הפכים | אורות ישראל [79] פרק ט' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13495 התחיה דורשת גבורה שהיא הגוף | אורות ישראל [78] פרק ט' פס' ו' - ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13474 הפעילות הגשמית הלאומית היא הקדושה | אורות ישראל [77] פרק ט' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 56:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13451 התפתחות הגוף הלאומי היא קודש | אורות ישראל [76] פרק ט' פס' ד' - ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ח 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13416 ברית המילה חושפת את קדושת הגוף | אורות ישראל [75] פרק ט' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ח 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13381 כוונה במעשה הפרטי מעלה ניצוצות של קדושה | אורות ישראל [74] פרק ט' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ח 32:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13346 מהו הדיבור המתאים לארץ ישראל? | אורות ישראל [73] פרק ח' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ח 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13306 ברכת ישראל למציאות | אורות ישראל [72] פרק ח' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ח 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13281 רק עם ישראל יביא את השלום לעולם | אורות ישראל [71] פרק ח' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13257 ההקפדה על ההלכה מאפשרת ביטוי לכוחות השונים בעם | אורות ישראל [70] פרק ח' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ח 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13168 אהבת כל האנושות דורשת העמקה בסגולת ישראל | אורות ישראל [69] פרק ח' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ז 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13119 חשיבות הערך הסגולי בעם ישראל | אורות ישראל [68] פרק ח' פס' ב' - ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ז 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13096 השוני בעבודת אלוקים בין היהדות לשאר העמים | אורות ישראל 67 פרק ח' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ז 59:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13055 סגולת ישראל - אמונה וחקירה | אורות ישראל [66] פרק ח' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ז 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13015 העדינות הנצרכת בכדי להגיע לבית המקדש | אורות ישראל [65] פרק ז' פס' יח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה באב תשע"ז 58:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12985 היחס בין ההתקדמות של הפרט להתקדמות של הכלל | אורות ישראל [64] פרק ז' פס' יז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 38:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12966 תמצית היהדות - נבואה, חיבור השכל והדמיון העליון | אורות ישראל [63] פרק ז' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 41:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12936 הפילוסופיה והנבואה מה היחס ביניהם | אורות ישראל [62] פרק ז' פס' טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12914 'בראשית ברא' הרוח המחיה את החומר | אורות ישראל [61] פרק ז' פס' יב' - יד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ז 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12879 שפת הקודש כביטוי לעולם הרוח | אורות ישראל [60] פרק ז' פס' יא' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12844 ההשכלה הכללית אינה מספיקה לבניין האומה אלא לימוד התורה | אורות ישראל [59] פרק ז' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12799 חינוך ילדי ישראל לחיבוב מצוות | אורות ישראל [58] פרק ז' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12757 התחיה הלאומית מחיה את קיום המצוות | אורות ישראל [57] פרק ז' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12728 דקדוק בתורה ומצוות הוא ממלכת הנשמה | אורות ישראל [56] פרק ז' פס' ג' - ה' עמ' סקב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ז 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12700 חיבור הרגש והשכל שבאומה | אורות ישראל [55] פרק ז' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ז 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12672 התגלות הרצון הטוב לרומם את עמו | אורות ישראל [54] פרק ז' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ז 29:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12629 הוספת יראת שמים ללאומיות הישראלית | אורות ישראל [53] פרק ו' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באייר תשע"ז 54:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12597 מהי הגאוה המצילה את האדם? | אורות ישראל [52] אורות ישראל פרק ו' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ז 48:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12552 הגדרת הזהות של מדינת ישראל | אורות ישראל [51] אורות ישראל פרק ו' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ז 31:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12525 משיח בן דוד ומשיח בן יוסף - דאגה לחומריות ודאגה לקודש ותיקון העולם | אורות ישראל [50] אורות ישראל פרק ו' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ז 45:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12482 אורות ישראל [49] אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ז 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12425 הרוחניות השלמה המתגלה בחיים לאומיים | אורות ישראל [48] אורות ישראל פרק ו' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12332 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12286 היציאה מהכלא - משעבוד מלכויות ורעש העולם | אורות ישראל [46] אורות ישראל פרק ה' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 39:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12252 הייצוא העיקרי שלנו צריך להיות העומק הרוחני של התורה | אורות ישראל [45] אורות ישראל פרק ה' פס' יד' - טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ז 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12207 בישראל - ההתקדמות אינה כרורכה בשבירה והרס המדרגה הקודמת | אורות ישראל [44] אורות ישראל פרק ה' פס' יב' עמ' קנז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12110 אומות העולם משכללות את החומר ועם ישראל משנה את העולם | אורות ישראל [43] אורות ישראל פרק ה' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ז 45:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12081 הצורה הישראלית מכף רגל ועד ראש | אורות ישראל [42] אורות ישראל פרק ה' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ז 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12028 ההבדל בין ישראל והעמים | אורות ישראל [41] אורות ישראל פרק ה' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12008 היצירה הישראלית בהשוואה ליצירה של הגויים | אורות ישראל [40] אורות ישראל פרק ה' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11943 השפעת התרבות על אופיו של הפרט | אורות ישראל [39] אורות ישראל פרק ה' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ז 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11893 הצורך בהכשרה על מנת לפתח את העולם | אורות ישראל [38] אורות ישראל פרק ה' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ז 50:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11845 למה הקמנו מדינה? ומה תפקידה? | אורות ישראל [37] אורות ישראל פרק ה' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ז 58:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11797 נזקקות הדדית - צדקה יוצרת אחדות | אורות ישראל [36] אורות ישראל פרק ה' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ז 55:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11760 העמקת הזהות כשיטת ההשפעה של ישראל בעולם | אורות ישראל [35] אורות ישראל פרק ה' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ז 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11715 איזון החיים הישראלים | אורות ישראל [34] אורות ישראל פרק ד' פס' י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ז 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11645 האמונה במשיח היא יסוד כל אהבת ישראל | אורות ישראל [33] אורות ישראל פרק ד' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ז 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11622 התשובה כחמצן של המדינה | אורות ישראל [32] אורות ישראל פרק ד' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ו 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11578 יראת שמים הנובעת מתוך אהבת האומה | אורות ישראל 31 אורות ישראל פרק ד' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ו 23:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11532 צריך את כל הגוונים בעם ישראל! | אורות ישראל [30] אורות ישראל פרק ד' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ו 1:07:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11494 אהבת האומה לא תסמא את עינינו מלראות את מומיה | אורות ישראל [29] אורות ישראל פרק ד' פס' ג' - ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ו 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11442 אהבת ישראל האמיתית באה ממציאת המכנה המשותף הגבוה ובעל הערך | אורות ישראל [28] אורות ישראל פרק ד' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח באב תשע"ו 57:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11372 מקור האהבה והסנגוריה על עם ישראל | אורות ישראל [27] אורות ישראל פרק ד' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ו 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11338 הדגשת הבחירה החופשית לצד הסגולה | אורות ישראל [26] אורות ישראל פרק ג' פס' יא' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ו 33:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11291 החיבור לכלל מתברר דרך התורה שבעל פה | אורות ישראל [25] אורות ישראל פרק ג' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ו 28:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11276 הכיעור של הלשון הרע | אורות ישראל [24] אורות ישראל פרק ג' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ו 59:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11209 החיבור אל החיים - חיבור אל ישראל | אורות ישראל [23] אורות ישראל פרק ג' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ו 41:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11171 רגש האדם הפרטי מול הרגש הלאומי | אורות ישראל [22] פרק ג' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ו 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11126 רק על ידי שייכות לכנסת ישראל אפשר לקבל תורה | אורות ישראל [21] אורות ישראל פרק ג' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ו 48:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11075 דבקות בצדיקים | אורות ישראל [20] אורות ישראל פרק ג' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ו 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11049 הלאומיות כמנוע דחיפה לרוחניות | אורות ישראל [19] אורות ישראל פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ו 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11009 חיבור הכלל הוא חיבור הקורה מאליו | אורות ישראל [18] פרק ב' פס' ו' - ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ו 19:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10940 אורות ישראל [17] פרק ב' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ו 40:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10841 המצוות מקשרות את היחיד מישראל אל הכלל | אורות ישראל [16] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ו 32:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10816 מהו הכח המגבש את אומות העולם ואת עם ישראל? | אורות ישראל [15] פרק ב' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ו 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10815 עם ישראל הוא עם שלוקח אחריות על כל העולם | אורות ישראל [14] פרק א' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ו 18:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10752 המלכת הקב''ה בעולם מרוממת את עם ישראל | אורות ישראל [13] פרק א' פס' טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 55:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10684 מעמד הר סיני - גילוי התת מודע שלנו | אורות ישראל [12] פרק א' פס' יד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ו 46:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10621 הקשר ההכרחי לאלוקים והקשר מבחירה | אורות ישראל [11] פרק א' פס' יב' - יג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ו 46:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10605 חשיבות הנס וכוח הטבע המחוברים בישראל | אורות ישראל [10] פרק א' פס' יא' - יב אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ז באדר א תשע"ו 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10537 הכונה במעשה הפרטי מאחדת עולמות | אורות ישראל [9] פרק א' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ו 34:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10486 מאיפה המוסר מתחיל ? | אורות ישראל [7] פרק א' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ו 22:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10494 מה קורה כאשר השכינה שורה בישראל? | אורות ישראל [8] פרק א' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ו 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10406 מלחמת היצרים ודרכי ההשגה לשלמות | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ו 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10361 מה גורם לנו לרצות לחיות? | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ו 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10311 הטוב שבעולם הוא האמונה בקב''ה | אורות ישראל [4] פרק א' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ו 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10310 הצמאון גורם להתלהבות בעבודת ה' | אורות ישראל [3] פרק א' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ו 22:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10243 מערכת היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם | אורות ישראל [2] פרק א' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ו 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10190 אנחנו לא יכולים להיות קיצונים | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ו 52:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
עשרה בטבת