הסתרת משה את פניו במעמד הסנה | גבורות ה' [94] פרק כד'

הרב אוהד תירוש

כ בסיוון תשע"ח

הסתרת משה את פניו במעמד הסנה | גבורות ה' [94] פרק כד'

הרב אוהד תירוש

כ בסיוון תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16027 יציאת מצרים - יציאה מהשיעבוד לחופש | גבורות ה' [161] פרק מד' גבורות ה' - הרב אוהד ה באב תש"פ 43:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16029 גבורות ה' [160] פרק מג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בתמוז תש"פ 44:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15992 שמירת הזהות העצמית במצרים | גבורות ה' [159] פרק מג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ג בתמוז תש"פ 39:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15991 גבורות ה' [158] גבורות ה' - הרב אוהד ה בתמוז תש"פ 37:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15951 גבורות ה' [157] גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בסיוון תש"פ 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15939 דרישת החומר לחול הצורה עליו | גבורות ה' [156] פרק מג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בסיוון תש"פ 40:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15950 נס וטבע במציאות אחת | גבורות ה' [155] פרקים מב' - מג' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בסיוון תש"פ 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15949 האפשרות להתגייר היא תוצאה של מעלת ישראל | גבורות ה' [154] פרק מב' גבורות ה' - הרב אוהד ח בסיוון תש"פ 28:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15913 בחינות שונות בקריעת ים סוף | גבורות ה [153] פרק מב' גבורות ה' - הרב אוהד א בסיוון תש"פ 36:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15748 קריעת ים סוף - מי הראשון שנכנס למים? | גבורות ה' [152] פרק מב' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב באדר תש"פ 31:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15718 ויבקעו המים | גבורות ה' [151] פרקים מא' - מב' גבורות ה' - הרב אוהד ה באדר תש"פ 30:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15687 מאבק האדם במגבלות, במניעות ובחומריות שבטבע | גבורות ה' [150] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בשבט תש"פ 41:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15678 החומר מנוע לשלושת הכוחות | גבורות ה' [149] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד בשבט תש"פ 39:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15634 שלושה כוחות באדם הפרטי וכנגדן בעולם בכללו | גבורות ה' [148] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד ז בשבט תש"פ 38:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15608 מכות מצרים וקריעת הים - תהליך אחד של יציאה מן החומר | גבורות ה' [147] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בטבת תש"פ 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15582 קריעת ים סוף - עקדת יצחק כלל ישראלית | גבורות ה' [146] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בטבת תש"פ 39:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15527 האלוקי פועל בטבעי - הסיבות לקריעת הים | גבורות ה' [145] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ח בטבת תש"פ 38:15
הרב אוהד תירוש 12 15493 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15494 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
הרב אוהד תירוש 12 15495 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15476 מפני מה נקרע ים סוף? | גבורות ה' [143] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בכסלו תש"פ 42:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15423 ארבע כתות בקרב בני ישראל לפני קריעת ים סוף | גבורות ה' [141] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ג בכסלו תש"פ 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15403 מצרים - ארץ מחיקת הזהויות | גבורות ה' [140] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בחשוון תש"פ 44:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15393 התורה היא דרך ונתינתה בדרך | גבורות ה' [139] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בחשוון תש"פ 41:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15362 שבת הגדול ושבת תשובה הם קריאה לעתיד | גבורות ה' [138] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב בתשרי תש"פ 37:15
הרב אוהד תירוש 12 15334 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15335 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
הרב אוהד תירוש 12 15336 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15286 קדושת תפילין של ראש יתרה על קדושת תפילין של יד | גבורות ה' [136] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ט 41:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15257 התפילין - זהותנו הישראלית | גבורות ה' [134] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ח באלול תשע"ט 46:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15242 משמעות התפילין ופרשיותיהן | גבורות ה' [133] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד א באלול תשע"ט 30:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15223 מכת בכורות - קידוש הבכורות | גבורות ה' 132 פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד ג באב תשע"ט 36:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15189 פסח ראשון ופסח שני - רבים ויחיד | גבורות ה' [131] פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ט 42:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15163 שונות גירותם של ישראל במצרים וסוגיית ליל המשומר | גבורות ה' [130] פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ט 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15162 כח הבכור - אלוהי מצרים | גבורות ה' [129] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ט 35:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15115 בפסח מצרים אין פטור | גבורות ה' [128] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ט 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15180 משמעות ליל הפסח והסימון בדם | גבורות ה' [127] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ט 41:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15063 בירור המושג 'זכות אבות' | גבורות ה' [126] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14993 פסח, מצה ומרור כנגד אברהם, יצחק ויעקב | גבורות ה' [125] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ט 39:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14977 מאפייני קרבן פסח - מותאמים ליציאת ישראל ממצרים | גבורות ה' [124] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14898 סוגית השעבוד והחירות בקורבן פסח | גבורות ה' [123] פרקים לה' - לו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד באדר ב תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14874 עבודת קרבן הפסח כהכנה לגאולה | גבורות ה' [122] פרק לה' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באדר ב תשע"ט 40:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14857 חלוקת המכות כנגד שלושת חלקי המציאות: עליונים, תחתונים ואמצעים | גבורות ה' [121] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד י באדר ב תשע"ט 34:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14815 סדר המכות ותכליתן | גבורות ה' [120] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו באדר א תשע"ט 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14750 מכת חושך ומכת בכורות ומטרת עשר המכות | גבורות ה' [119] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד ה באדר א תשע"ט 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14715 איזה אירוע עושה רושם בנפש? | גבורות ה' [118] פרקים לג' - לד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ח בשבט תשע"ט 40:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14694 ארבע המכות האחרונות | גבורות ה' [117] פרק לג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בשבט תשע"ט 43:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14676 קול הצפרדעים כמכה בנפש | גבורות ה' [116] פרק לג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד בשבט תשע"ט 41:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14620 שם הוי'ה במכות מצרים - הופעה מיוחדת בזמן ובמקום | גבורות ה' [115] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בטבת תשע"ט 44:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14575 הנהגת ה' במידה כנגד מידה והזכרת שם ה' בשתי מכות מיוחדות | גבורות ה' [114] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בטבת תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14546 הפיכת המטה לנחש בפני פרעה | גבורות ה' [113] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד ז בטבת תשע"ט 42:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14518 ההתראה משפיעה על איכות מעשי האדם | גבורות ה' [112] פרק לא' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשע"ט 42:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14499 המספר שלוש בגאולה, והקשיית לב פרעה כאיזון לבחירה החופשית | גבורות ה' [111] פרק לא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בכסלו תשע"ט 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14479 כשאין לעם ישראל אלוקים - גם ארץ אין להם | גבורות ה' [110] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד י בכסלו תשע"ט 47:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14439 שלוש הבנות במושג 'אל שדי', ומשמעות המושג 'די' | גבורות ה' [109] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד ג בכסלו תשע"ט 39:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14408 "ושמי ה' לא נודעתי להם" | גבורות ה' [108] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ט 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14411 שבט לוי לא שועבדו לעבודת פרך | גבורות ה' [107] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ט 22:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14369 אברהם, משה ומשיח - מגמה אחת | גבורות ה' [106] פרק כט' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ט 44:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14340 ישראל - ראשית אונו של הקב''ה ומעלתם של אברהם ומשה | גבורות ה' [105] פרק כט' גבורות ה' - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ט 46:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14339 משה - אדם אינסופי | גבורות ה' [104] פרק כח' גבורות ה' - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ט 41:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14257 גבורות ה' [103] - הוקלט רק החצי השני של השיעור גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ח 18:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14232 שורש הטומאה בניתוק מהמקור | גבורות ה' [102] פרק כז' גבורות ה' - הרב אוהד ח באלול תשע"ח 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14207 שלושת האותות ביציאת מצרים | גבורות ה' [101] פרק כז' גבורות ה' - הרב אוהד א באלול תשע"ח 35:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14179 לשון הקודש מרמזת על אופן הפעולה של הקודש בעולם | גבורות ה' [100] פרק כו' גבורות ה' - הרב אוהד ג באב תשע"ח 40:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14172 משמעות הפקידה בגאולת מצרים | גבורות ה' [99] פרקים כה' - כו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 39:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14140 משמעות השם | גבורות ה' [98] פרק כה' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 33:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14128 גבורות ה' [97] - חסר גבורות ה' - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח חסר
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14112 ההופעה האלוקית בגאולה | גבורות ה' [96] פרק כה' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ח 38:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14084 ראיה, שמיעה וידיעה - שלוש מדרגות של מפגש עם הדבר | גבורות ה' [95] פרק כד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ח 41:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14054 הסתרת משה את פניו במעמד הסנה | גבורות ה' [94] פרק כד' גבורות ה' - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ח 39:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14018 מדוע קרא ה' למשה בקריאה כפולה ''משה משה''? | גבורות ה' [93] פרק כד' גבורות ה' - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ח 40:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13903 תכונות הסנה מלמדות על עניינים מהותים | גבורות ה' [92] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ח 36:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13876 התהוות ישראל במצרים כהתהוות הפרי בקליפה | גבורות ה' [91] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ח 37:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13858 התגלות ה' בסנה | גבורות ה' [90] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד ז באייר תשע"ח 36:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13845 במקום שבו ישראל שם נמצאת התגלות ה' | גבורות ה' [89] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד ל בניסן תשע"ח 26:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13750 אחות, תאומה ואם - שלושה רבדים של קשר בין ישראל לקב''ה | גבורות ה' [88] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 38:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13730 הופעת המלאך במעמד הסנה ומשמעות המקום | גבורות ה' [87] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13698 שנאת האלילות את היהדות | גבורות ה' [86] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד י באדר תשע"ח 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13677 הנהגת המדבר והנהגת היישוב | גבורות ה' [85] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד ג באדר תשע"ח 38:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13676 ישראל נתעלו דוקא מתוך המדבר | גבורות ה' [84] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 38:40
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים